Język
Wyświetlenia
4,4 tys.
ŚW.FILOMENA 1 1

Rabin Nir Ben Artzi (izraelski kabalista): „Żydzi radujcie się! Bardzo szybko Moshiach (Antychryst) ujawni się wszystkim!„ / Rabbi Ben Artzi: “Jews, be happy! Very soon, the Messiah (Antichrist) will be revealed to everyone!”

Rabin Nir Ben Artzi, znany izraelski kabalista, wygłosił w minioną niedzielę (5.11.2017r.) głośne oświadczenie, podając, że osoba moshiacha ("chrześcijański"Antychryst – Red. 3rm.info) zostanie ujawniona w najkrótszym czasie, nawet uszczegóławiając przekaz konkretnymi detalami co do tego jak rzeczone ujawnienie odbędzie się.

„Moshiach już działa” – powiedział rabin Ben Artzi w swoim ostatnim kazaniu. „Żydzi radujcie się! Bardzo szybko Moshiach ujawni się wszystkim!„.

Rabin szczegółowo wyjaśnił w jaki sposób przebiegnie to sławne i znakomite wydarzenie. „Święty i błogosławiony Stwórca przyjdzie do rabinów we śnie z widzeniem i ogłosi im kogo On wybrał Królem Moshiachem. On im wskaże go dokładnie„.

To wyjątkowe, zesłane mu objawienie, rabin opatrzył znakomitymi szczegółami: „Wybranym rabinom zostanie ukazany żółty zwój pergaminowy, podobny do zwoju Tory, ale w nim będą znaki starożytnego pisma,wypisane w języku aramejskim i bezpośrednio wskazujące osobę Moshiacha. On będzie bezpośrednio wymieniony nie pozostawiając rabinom żadnych wątpliwości. Ale rabini będą mogli wybierać co innego.
Z Niebios zostanie im powiedziane: „Wybór jest w waszych rękach. Albo wy to ludziom ujawnicie albo Stwórca świata przyczyni wam jeszcze więcej cierpień, które się nie zakończą dopóki nie ujawnicie ludowi Izraela tego co ujrzeliście.”

Rabini słysząc te słowa przestraszą się i będą ściśle postępować według, przekazanych im we śnie, instrukcji. Oni powiedzą ludowi, że jest już Król Moshiach”.

Rabin Nir Ben Artzi, widocznie, sam widział ten zwój ponieważ on dokładnie odczytał tekst rozpoczynający początek zwoju: „Ja, Bóg, nakazuję wam powiedzieć i pokazać kto jest Królem Moshiachem, wybranym przez Boga dla ludzi.

Rabin Ben Artzi wyjaśnił także dlaczego Bóg wybrał właśnie akurat tę konkretną porę dla ujawnienia Moshiacha: „Stwórca już dłużej nie może czekać widząc cierpienia żydów w Izraelu i poza jego granicami. Ich cierpienia są dla niego nie do zniesienia albowiem lud Izraela jest ludem wybranym przez Niego.

W ekskluzywnym wywiadzie udzielonym dla «Breaking Israel News», rabin Ben Artzi objaśnił także rolę wybranych chrześcijan w mesjańskim wieku: „W okresie powstawania chrześcijaństwa w judaizmie wydarzył się rozłam, wśród pierwszych chrześcijan byli i żydzi. Niektórzy żydzi kontynuują swoją drogę życiową w chrześcijaństwie i dzisiaj. Dlatego pośród chrześcijan są i ci, którzy posiadają iskrę judaizmu w ich duszy i w ich duchu. Oto dlaczego oni mają pokrewieństwo z judaizmem i czują miłość do żydów, które budzą się w miarę zbliżania się Moshiacha.


Uwaga Redakcji portalu 3rm.info – Co do tego akurat trudno mieć wątpliwości. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w łono Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej weszło tylu żydo-judaizatorów jak nigdy przedtem. Przejdźcie się po moskiewskich cerkwiach i popatrzcie ilu tam znajdziecie ruskich nastojatieli (zwierzchnik świątyni prawosławnej) i ruskich kapłanów (tak jak i, zresztą, we wszystkich dużych miastach Rusi). Na palcach można ich policzyć…

To właśnie oni prowadzą swoją destrukcyjną działalność w łonie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu. To właśnie oni wszczepiają i narzucają ekumenizm – religię Antychrysta. Popatrzcie tylko na tego fałszywca , pseudo-metropolitę Iłariona (Hilariona) Ałfiejewa, który jest żydem po ojcu o nazwisku Daszewskij (dziad Grigorij Markowicz Daszewskij). To właśnie ten fałszywiec Iłarion (Hilarion) jest jednym z głównych burzycieli Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu. A imię jego Legion…


Rabin Ben Artzi także wygłosił przerażające ostrzeżenie dla żydów, którzy w tej chwili zamieszkują poza granicami Izraela albowiem Moshiach lada chwila się ujawni i nie zostanie zbawiony ten, który nie dokona „alija” czyli powróci do Izraela.

Bóg obdarzył człowieka wolnością wyboru ażeby on zgodnie ze swoją wolą zjednoczył się z Bogiem i z Ziemią Izraela. Jeżeli oni rzeczywiście wierzą w Boga to oni powrócą do Izraela z własnej woli. Widać już niezbicie wszelkie oznaki tego, że nadszedł już czas powrotu. Wzrastający antysemityzm w całym świecie, niespotykane kataklizmy naturalne, rozpoczynające się na naszych oczach globalne konflikty geopolityczne. Każdy kto patrzy na to wszystko co się wokół dzieje nie może nie dostrzegać znaków. A dostrzegłszy je powinien on zrozumieć, że nadeszła pora niezwłocznego wyjazdu do Izraela. Przed tym wszystkim co się obecnie dzieje i co będzie się działo na tym świecie tylko Ziemia Izraela będzie w pełni ochroniona.


Źródło: www.breakingisraelnews.com/…/mystic-leader-g…
Za: 3rm.info/main/69499-miru-goto…
Publikacja 11.11.2017
Tłumaczenie Tamara

za: wolna-polska.pl/wiadomosci/swiat-musi-goto…

_____________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

WAŻNE ! Szatański Chabad Lubavitch zawezwał moshiacha-Antychrysta

JEZUS: Izrael jest drugim celem, dlatego, że urodziłem się Żydem i to jest ziemia ludu wybranego przez Boga – miejsce dla Jerozolimy.


BÓG OJCIEC: Antychryst jest gotowy do ujawnienia się / GOD THE FATHER: The antichrist is now ready to reveal himself

JEZUS: antychryst da się poznać, jako człowiek pokoju, który stworzy najbardziej ambitny plan pokojowy na Bliskim Wschodzie/ JESUS: Antichrist will make himself known as the man of peace, who will create the most ambitious peace plan in the Middle East

Księga Prawdy w formie ebooków

I POSŁUCHAJ:

🔥🔥🔥 Benjamin Netanjahu - 5778 Mesjasz - według kodu Glazersona / Binyamin Netanyahu - 5778 Mashiach - Repentance code Glazerson


Rabin Alon Anava wzywa naród żydowski, aby przygotować się na objawienie ich Mesjasza

Prawdziwi Żydzi demaskują Synagogę Szatana

Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w Jerozolima – matecznik żydowskiego moshiacha (Antychrysta) i stolica New World Order !!!.