Ngôn ngữ
Lượt xem
26
vi.news

Hungary bãi bỏ ngành học "nghiên cứu giới tính" đầy tính uyên truyền

Chính phủ Hungary sẽ xóa bỏ kỷ môn học phi lý - "nghiên cứu giới tính" - trong các trường đại học của mình, theo thehungaryjournal.com đưa tin (ngày 10 tháng 8). "Nghiên cứu giới tính" chủ yếu phục vụ như một công cụ tuyên truyền cho người đồng tính luyến ái.

Theo Bộ Nhân Lực, bằng "nghiên cứu về giới" là hoàn toàn vô dụng trong thị trường việc làm của đất nước.

Bản sửa đổi được đề xuất đã được gửi đến hai trường đại học có liên quan vào đầu tuần: trường đại học lớn nhất của Hungary là ELTE và Đại học Trung Âu.

#newsLwhgmpfvam
Viết một bình luận