Język
Wyświetlenia
2,3 tys.
adan1 3

Czy będzie ekskomunika masonów z Episkopatu Polski?

Czy będzie ekskomunika masonów z Episkopatu Polski?

TezPolonus, wt., 24/01/2012 - 23:04
Przepisana rozmowa z Radio Polonia w Chicago z dr Rafałem Klimuszko (zachowując sedno wypowiedzi + dołączono zdjęcia dla tych co wolą poczytać i podzielić się tą wiedzą) z:
www.youtube.com/watch

Redaktor:
W roku 2008 spotkanie w Częstochowie Rady Stałej Episkopatu Polski i omawiała temat nabożeństwa o Intronizację, które odbywały się w poszczególnych parafiach co bardzo nie podobało się szefom Episkopatu oraz temat powstania pomnika Chrystusa Króla w Tarnowie. Zakazano odprawiania mszy poświęconych intronizacji Chrystusa Króla. Przewodniczył wówczas biskup wrocławski Gołębiewski. Jak widać Chrystus Król jest przeszkodą dla tych najwyższych hierarchów władz Kościoła Katolickiego (KK) w Polsce.
15 sierpnia w Częstochowie odbyła się następna uroczystość Matki Boskiej w której uczestniczy pielgrzymka z Polski i z Chicago która przywiozła piękny portret Chrystusa Króla ze złotą koroną, którą ufundowali Mu Polacy z Chicago. Uroczystość się odbyła ale powiedziano, że zgodnie z decyzją Episkopatu jedynym świętem jest uroczystość Chrystusa Króla kiedy to wszystko powinno się odbywać i nie pozwolono nawet obrazu Chrystusa Króla wnieść do klasztoru.
Wkrótce 16.01.2012 zebrała się Rada Stała Episkopatu - gdzie widać jej walkę z ks.prof.dr Piotrem Natankiem - i orzekła ws.ks.Piotra Natanka i jego zwolenników:
(...)
Rada Stała w oparciu o analizę sytuacji dotyczącej działalności suspendowanego ks.Piotra Natanka stanowczo przestrzega katolików przed gromadzeniem się wokół jego osoby i popierania głoszonych przez niego idei. Mimo wyraźnego zakazu biskupa miejsca i nałożonej kary kanonicznej ks.Natanek nie zaprzestał niestety swojej działalności. Rada zwraca uwagę, że msze święte sprawowane przez suspendowanego kapłana są niegodziwe, świetokrackie, a udzielane rozgrzeszenia są nieważne. Rada Stała Episkopatu Polski po raz kolejny stanowczo przestrzega też katolików przed błędnym nauczaniem tego duchownego i prosi wiernych, by nie korzystali z posługi duszpasterskiej ks.Natanka, nie kierowali się jego nauką, nie wierzyli w jego bezpodstawne zapewnienia o jej zgodności z nauczaniem papieży i biskupów oraz nie przystępowali do tworzenia przez niego grup. Osoby współpracujące ze suspendowanym ks.Piotrem Natankiem przyczyniają się do rozłamu wspólnoty wierzących. Współdziałając w niszczeniu Kościoła popełniają grzech, z którego mają obowiązek oczyścić się w sakramencie pokuty. Warunkiem natomiast otrzymania rozgrzeszenia jest odstąpienie od wspierania rozłamu w Kościele i gotowość naprawienia wyrządzonego zła.
Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
Za zgodność Wojciech Polak sekretarz generalny

(...)
Drodzy Państwo w związku z powyższym moja propozycja jest jeżeli uważacie, że macie jakąś łączność z ks.Natankiem to najlepiej by było pójść najpierw wyspowiadać się do TW SB ks.abp.Wiktora Skworca albo nawet do prymasa Polski a to by wtedy bardzo fajnie wyglądało.
Temat jest szeroki i warto o tym porozmawiać z panem dr Rafałem Klimuszko - ekspertem od teologii. Nie będziemy rozmawiać o tych ośmiu księżach, którzy wisieli a inni zatruci byli w diecezji tarnowskiej, której już nie ma i nikt się nie zapyta dlaczego i nie odpowie dlaczego.
Dr Rafał Klimuszko:
Tak. Niedawno usłyszałem, że w Chicago niejaki ks.Bożek nawoływał wiernych do tego aby...
R:
Przepraszam bardzo ale jest to prawdopodobnie sekretarz prasowy Dziwisza na teren Chicago.
Dr RK:
Wie pan, nie jest to co mnie interesuje. Niemniej ks. o takim nazwisku twierdził, że wierni, którzy popierali ks.Natanka teraz mają iść do spowiedzi i się z tego spowiadać. W pierwszej reakcji przestraszyłem się. Nikt nie mówi, że kardynał George zmarł ale później się ucieszyłem, że w jego następstwie został mianowany Polak ks.Bożek to może nawet nie jest źle. Problem polega na tym, tu jest archidiecezja Chicago i jest to teren jurysdykcji prawnej ks.kardynała George’a. Jedynym, który tutaj może cos nakazać jest Papież i ks.kardynał Franciszek George. Pomyślałem, że skoro ks.Bożek tak stanowczo wypowiada się z czego dodatkowo mają się wierni spowiadać, bo kanon z którego musimy się wszyscy spowiadać to są grzechy przeciw przykazaniom bożym i kościelnym. Owszem biskup miejsca czy abp metropolita - to ta sama kategoria w prawie kanonicznym - może w szczególnych sytuacjach nałożyć obowiązek spowiadania się z pewnych dodatkowych spraw, które są ewidentnie złe, stanowią jakiś problem na ten moment, ale tutaj nie obowiązuje jurysdykcja polskiego episkopatu. Dlaczego ów ks.Bożek - jeśli nie jest tu kardynalem - wydaje tutaj nakazy z czego tutaj katolicy świeccy mają się spowiadać. Poucza niby o przestrzeganiu prawa kościelnego, a sam je w drastyczny sposób łamie. Później okazalo się, że ks.kardynał Geoerge żyje więc ks.Bożek uzurpuje sobie prawo narzucania wiernym z czego oni dodatkowo mają się spowiadać. Mnie to zbulwersowało.
Myslę, że dobrym punktem odniesienia do tych wszystkich spraw jest prawo koscioła zwane prawem kanonicznym i tu należy poszerzyć wiedzę wśród katolików świeckich na temat tych spraw.
Mnie się wydaje, że członkowie episkopatu z Polski, czy tu niektórzy duszpasterze w Chicago myślą, że przemawiają do maciołków tj. jakiś chłopków z wieku XVIII czyniąc to w sposób nakazujący.

Obecnie mamy sytuację jaka zdarzała się w dziejach kościoła, że teraz z prawdopodobieństwem bliskim pewności możemy twierdzić, iż kardynal krakowski Stanisław Dziwisz znajduje się w stanie ekskomuniki ipso facto (przez sam fakt) a co gorzej w stanie ekskomuniki ipso facto popadł aktualnie cały Episkopat Polski. Ekskomunika ipso facto jest to z mocy samego faktu i Papież nie musi tego ogłaszać i wypowiadać się w tej sprawie. Z mocy samego faktu ci ludzie są wyrzuceni z kościoła, są poza kosciołem. No jeśli w takim stanie duszy umrą to niestety oznacza to bardzo niedobre konsekwencje dla ich dusz. W grę tu wchodzą dwie rzeczy tj. grzech apostazji (wyrzeczenia, zaparcia się wiary) - jest to straszna rzecz zwłaszcza w przypadku hierarchii, drugi który skutkuje sam z siebie ekskomunika ipso facto to jest po prostu głoszenie herezji. Głoszenie herezji - zgodnie z prawem kanonicznym - sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Wygląda na to, że Episkopat Polski albo w dużej liczbie swoich przedstawicieli, albo w całości jest winny grzechu apostazji, jest winny głoszenia grzechu herezji i jest w stanie ekskomuniki ipso facto, a już w żaden sposób nie ulegajacy wątpliwości dotyczy to kardynała Dziwisza. Co to w prawie kanonicznym znaczy? To, że oni tracą wszelką władzę pasterską, wszelkie ich nakazy, zakazy, nie obowiązują, a wierni są zobowiązani do posłuszeństwa TYLKO Panu Bogu, Ewangelii, przykazaniom Bożym i czekać na moment póki Papież nie mianuje nowych hierarchów. Jeżeli są mocne fakty wskazujące na to, że hierarcha znajduje się w stanie ekskomuniki ipso facto to nie obowiązuje wobec jego zakazów lub nakazów ŻADNE posłuszeństwo, a kapłanów - odwoływał się do tego ks.Natanek - obowiązuje WYPOWIEDZENIE POSŁUSZEŃSTWA i to ze skutkiem natychmiastowym. Kapłani czekają więc na nowego hierarchę a poleceń tego który jeszcze formalnie jest, zasiada tylko formalnie na tym tronie - bo w znaczeniu duchowym nie ma juz żadnej władzy jako osoba zgodnie z prawem koscioła będąca już poza kościołem - nikt nie wykonuje. Czeka się więc aż Papież na jego miejsce mianuje nowego hierarchę.
Tutaj pozwolę sobie przypomnieć, że ks.Piotr Natanek wielokrotnie zarzucał w swoich wystąpieniach, że ks.kardynal jest członkiem masonerii. Tu muszą państwo wiedzieć że wstępując do masonerii składa się taką przysięgę, że się będzie podążało drogą wiedzy tajemnej, jakiejś nauki, poznawało ją i w tym celu odrzuca się i wyrzeka wszelkich dogmatów. Duchowny składający tą przysięgę automatycznie w tym momencie - ponieważ wyrzeka się wszelkich dogmatów i naukę masońską stawia jakby ponad nimi i to jeszcze uroczyście deklaruje - a zwłaszcza duchowny katolicki wykreśla się z Kościoła i stawia się w stanie ekskomuniki ipso facto. Ksiądz Natanek podawał informacje, że wg informacji krążących po Krakowie ks.Stanisław Dziwisz jest masonem 23 stopnia wtajemniczenia, że przyjął cztery b.wysokie nagrody pieniężne $40.000, a to 100.000 zł. od organizacji co do których wiadomo, że są to organizacje masońskie. Ks. Natanek pytał wprost ks.kardynała Dziwisza czy on jest członkiem masonerii, czy nie. Ksiądz Dziwisz w żaden sposób temu nie zaprzeczył.
Jakikolwiek duchowny katolicki składający tę przysięgę masońską jest w stanie ekskomuniki ipso facto. Natomiast jest inny gorszy fakt, iż na terenie archidiecezji krakowskiej w miejscowości Radziechowy wybudowano obiekt faktycznie poświęcony oddawaniu czci masonerii i oddawaniu czci Lucyferowi. Obiekt ten bluźnierczo wyświęcono. Na całym świecie nie ma czegoś porównywalnego. Jest to zespół rzeźb, a stopień bluźnierstw tam zawartych przeciw Niepokalanej, przeciw Zbawicielowi i Jego męce.


To są jawne symbole oddawania czci Lucyferowi chyba jako bogu. Jest tam taka rzeźba gdzie Pan Jezus przywalony krzyżem, przyciśniety do ziemi i bezradny, to ten krzyż z góry dociska taka postać, która wg symboliki masońskiej jest to tzw. czeladnik - taki pośredni stopień w masonerii - obok młody uczeń-wilk szczerzy kły, a Lucyfer figuralnie z rykiem triumfu wbija Panu Jezusowi włócznię w plecy. Tam sa pokazane „trzy” stopnie masońskie - uczeń, czeladnik i mistrz, gdzie mistrzem jest sam Lucyfer, a włócznia jest symbolem królewskiej władzy. W całości jest to rzeźba obrazująca triumf masonerii i szatana nad Jezusem Chrysturem i Kościołem Katolickim, a to wszystko nazwano stacją Męki Pańskiej.
W żadnym opisie Ewangelii nie ma takiej sceny żeby jakiś lucyfer wbijał Panu Jezusowi włócznię w plecy.


Jest też tam taka scena zwiastowania, gdzie jakiś anioł o ostrych skrzydłach - w teologi jest to symbol upadłego anioła czyli demona - przebija ostrym palcem, szpikulcem jakąś błonę, Matka Boża przerażona odwraca się, wylewa dzban z wodą, z tego dzbana wylatują demony. Na łonie i piersiach Matki Bożej są rzeźby demonów, diabłów, a nad tym wszystkim jest hasło „Czcij ojca swego”, które jest fragmentem przykazania, które odnosi się do czci należnej ziemskim rodzicom. Stopień bluźnierstw tam zawartych jest tak niewiarygodny, że czegoś podobnego nie ma nigdzie na świecie


Masoński symbol ukryty w powyższej płaskorzeźbie - gloria.tv

Kardynał Dziwisz o tym wiedział, były liczne protesty polskich teologów, wiernych świeckich, osób konsekrowanych i kardynał Dziwisz te wszystkie protesty oddalił i co więcej pozwolił na bluźniercze poświęcenie tego obiektu i tu stał się winnym promocji i protekcji satanizmu, a to stanowi najgorszy rodzaj apostazji czyli odstępstwa od wiary i skutkuje absolutną ekskomuniką ipso facta.
Jest mi ciężko i ja to wszystko z ciężkim sercem mówię.
R:
Panie Rafale myśmy odbiegli od naszego tematu, a chodzi tu o naszego ks.Piotra Natanka. Nie wszyscy wiedzą, że ks.Piotr Natanek najpierw był wykładowcą, profesorem na papieskiej Akademi w Krakowie. Stamtąd został przez kardynała usunięty, wyrzucony - z jakiej przyczyny ja nie wiem. Potem pozbawiono wykonywania przez niego posług, a teraz to juz odstraszają od niego ludzi aby nie zbliżali się nawet do niego.
Dr RK:
Ja wrócę do tej lucyferycznej golgoty Beskidów i jej bluźnierczego poświęcenia.
Protesty kierowano do arcybiskupa Michalika, do Episkopatu, bo na protesty nie reagował kardynał Dziwisz, a jako arcybiskup miejsca był za to odpowiedzialny więc próbowano działać w Episkopacie no i w tym momencie cały Episkopat Polski stał się też współwinny protekcji i promocji satanizmu, czyli najgorszego grzechu apostazji. Ja pragnę zwrócic uwagę, że w nauczaniu polskiego episkopatu są teraz liczne momenty herezji np. cześć Jezusowi Chrystusowi należy oddawać w Święto Chrystusa Króla a w pozostałe dni roku nie. To jest herezja. Np. do św.Piotra można się modlić zawsze, a nie tylko w dniu św.Piotra. Natomiast Episkopat głosi, że Pana Jezusa można czcić tylko jako pokornego służącego, a nie jako wszechpotężnego Króla. To jest jawna herezja, sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
To co oni głoszą to jest wszystko nonsens. Ksiądz Piotr Natanek jest CAŁKOWICIE w prawie i żadnego Episkopatu Polskiego nakazu nie mamy obowiązku sie słuchać natomiast sprawy dojrzały do tego, że w tej sprawie i tak sie musi wypowiedzieć stolica apostolska i my spokojnie sobie na to poczekajmy, a myslę, że biskupów polskich czeka bardzo przykra niespodzianka. Natomiast my powinniśmy sie cieszyć bo tym sposobem zwycięży dobro Kościoła.

R:
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski - ilu biskupów do niej należy?
Dr RK:
Chyba szesnastu czy siedemnastu.
R:
Ze stu, stu paru, stu dwudziestu?
Dr RK:
Ogółem biskupów jest stu dziesięciu natomiast tam jest kilkunastu.
Widzi Pan, że to nawet nie cały Episkopat. Gdyby tą całość przedstawiono całemu episkopatowi to znalazłoby sie kilku, którzy by protestowali.
R:
No nie kilku troche więcej.
Przyrzekamy, że na ten temat będziemy jeszcze rozmawiać, ponieważ jeśli ktoś jest poczęstowany taką krzywdą to należy jego bronić i tej prawdy tak samo.
Dr RK:
Ja chcę powiedzieć, że w Kościele Chrystusowym na szczęście nie rządzi Episkopat Polski tylko Pan Jezus.
R:
Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.

PS.
Informacja uzupełniająca
Skład Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
z urzędu

---------1-------------------2------------------------------------2----------------------3----------------------4----------------------5---------------6-
1. Abp Józef MICHALIK, Przewodniczący KEP
2. Abp Stanisław GĄDECKI, Zastępca Przewodniczącego KEP
3. Abp Józef KOWALCZYK, Prymas Polski
4. Kard. Stanisław DZIWISZ, Metropolita Krakowski
5. Kard. Kazimierz NYCZ, Metropolita Warszawski
6. Bp Wojciech POLAK, Sekretarz Generalny KEP

z wyboru

---------1-----------------------2-----------------------3-----------------------4----------------------5---------------------6--------------------7-----
1. Abp Andrzej DZIĘGA, Metropolita Szczecińsko-Kamieński
2. Abp Sławoj Leszek GŁÓDŹ, Metropolita Gdański
3. Abp Marian GOŁĘBIEWSKI, Metropolita Wrocławski
4. Bp Edward DAJCZAK, Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski
5. Bp Kazimierz RYCZAN, Biskup Kielecki
6. Bp Andrzej SUSKI, Biskup Toruński
7. Bp Marek JĘDRASZEWSKI, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej
adan1
Abp Sławoj Leszek GŁÓDŹ, Metropolita Gdański o nim można chyba powiedzieć że jest w porządku a dla czego bo są ataki na niego w masońskich mediach a swojego by nie atakowali
IosephusK.
Ekskomunika dokonuje się automatycznie na podstawie orzeczeń KK z chwilą przystąpienia do antykościoła. Nie można być w Kościele i w anykościele jednocześnie. Jest to niemożliwe.