Clicks2.4K

Po Fatimie – Akita. Gorszący kryzys w Kościele i straszliwa kara !

Kończy się rok (2017), w którym wspominaliśmy niezwykle doniosłe wydarzenie w najnowszej historii zbawienia – orędzie Matki Bożej przekazane w Fatimie. Wraz z przeminięciem setnej rocznicy ostatniego portugalskiego objawienia nie ustała jednak prorocka rola Maryi. Warto pamiętać, że ponad pół wieku po rozmowie z dziećmi w Cova da Iria Matka Boża przewidziała również olbrzymi kryzys wśród duchowieństwa. I jeszcze straszliwsze kary.

Prorocza rola Matki Bożej nie zaczęła się rzecz jasna przed stu laty w Fatimie. Zaczęła się ona wraz z jej niepokalanym poczęciem i trwała przez kolejne dekady, w których poczęła z Ducha Świętego, porodziła Syna Bożego, towarzyszyła najpierw Jemu, a potem Jego apostołom.

Po Wniebowzięciu Maryja również nie przestała wspierać wyznawców Chrystusa na ziemi. Chrześcijanie zrozumieli to bardzo szybko, czcząc Ją i prosząc o Jej wstawiennictwo w każdej sprawie. Najlepszym tego dowodem jest modlitwa „Pod Twoją Obronę”, którą odmawiamy od dwóch tysięcy lat – najstarszy znany współcześnie papirus zawierający jej słowa datuje się na początek trzeciego stulecia po Chrystusie.

Wraz z rozwojem Swojego Kościoła Chrystus wysłuchiwał próśb niesionych za pośrednictwem Jego Matki, ale po rozpoczęciu wielkiego kryzysu stworzonej przez swych wyznawców cywilizacji chrześcijańskiej wybrał dla Maryi nową rolę. O ile do tej pory pozostawała Ona pośredniczką między nami a Nim, miała stać się także pośredniczką między Nim a nami. Ostrzega nas bowiem przed Jego gniewem i podpowiada co zrobić, by uzyskać Jego przebaczenie.

Matka Boża ukazała się w Guadelupe, czym zupełnie przemieniła Meksyk, a potem w Quito – jakby chcąc nieść swe błogosławieństwo nowo chrzczonym ludom, podkreślając zarazem doniosłość odkrycia nowych lądów i rozszerzenia na nie potęgi Kościoła.

Później we francuskim Laus prosiła o modlitwę o nawrócenie grzeszników, wiedząc już wówczas z pewnością co czeka Francję, jeśli nastroje zezwalające na promocję grzechu nie przeminą.

Na paryskiej Rue du Bac oferowała Francuzom (a w konsekwencji i całemu światu) szansę na zachowanie Wiary w dobie zabijania katolików wiernych naturalnemu porządkowi. Dała nam wówczas Cudowny Medalik, do dziś noszony na piersiach przez Jej licznych czcicieli. Wtedy też po raz pierwszy powiedziała stanowczo, że jeśli ludzkość nie odprawi pokuty i nie nawróci się, nadejdą straszliwe kary. Nie posłuchaliśmy.

Widząc niesłabnący sprzeciw ludzi wobec Bożych Praw, Matka przyszła do nas znów – tym razem do La Salette. Jej słów nie sposób nie odczytywać jako jeszcze bardziej dosadnych niż poprzednio: mówiła o wielkiej apostazji, przewidziała zepsucie pośród duchowieństwa i po raz kolejny zapowiedziała przerażające kary, które miały spaść na świat, jeśli ten odmówi nawrócenia. Już wówczas jednak obiecała swoje ostateczne zwycięstwo oraz nadejście czasów, w których Kościół zapanuje nad oczyszczonym światem. To od ludzi jednak miało zależeć, czy nastąpi to zamiast rzeczonych kar, czy dopiero długo po ich zesłaniu. Ale znów nie posłuchaliśmy.

Matka Boża nie mogła nie dostrzec nieposłuszeństwa swych dzieci. Może jej proroctwa wydawały nam się zbyt mało wiarygodne? Postanowiła więc dać ostateczny dowód, że za Jej pośrednictwem dzieją się cuda i każdy może doświadczyć niebywałych łask. Objawiła się więc w Lourdes i – jak przystało na kochającą Matkę – dała nam konkret! Miejsce, w którym można dostąpić nawrócenia już nie tylko poprzez wolę i otwarcie się na łaskę, ale także przez spektakularne cuda! Wielu z nas tych cudów zakosztowało. Ale świat znów Jej nie posłuchał.

Więc wróciła po raz kolejny. Objawiła się w Fatimie i – znów próbując przekonać nas do wyboru Dobra – pokazała dzieciom piekło, by powiedziały światu co czeka dusze, które nie chcą uznać Jej Syna za Boga. Dodała, że znikną całe narody, a rozprzestrzenione przez Rosję błędy sprowadzą na manowce wiele osób. Poprosiła więc – poświęćcie memu Niepokalanemu Sercu Rosję! Dała nam jasną instrukcję! A my… potraktowaliśmy ją po swojemu, zinterpretowaliśmy jak chcieliśmy (choć wskazówki były niezwykle jasne i precyzyjne) i w konsekwencji… nie posłuchaliśmy lub posłuchaliśmy tylko trochę.

Ostatni raz (przynajmniej do tej pory) Maryja pojawiła się w Akita. Postanowiła dzielić się wizją ratunku dla świata poza granicami nieposłusznej Europy – zwróćmy bowiem uwagę, że wcześniej objawiła się we Francji, w Portugalii oraz w… Gietrzwałdzie, gdzie również prosiła o codzienny różaniec wynagradzający za grzechy.

Tym razem Matka Boża wybiera daleką od Starego Kontynentu Japonię i prostą zakonnicę Agnieszkę, której przekazała przerażające słowa:

Powiedziałam ci już, że jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, to Różaniec i Znak pozostawiony przez Mego Syna. Codziennie odmawiajcie różańcowe modlitwy.

Objawienia te miały miejsce w latach siedemdziesiątych – wielu spośród czytelników tego tekstu było już na świecie. Wiele lat wcześniej skończyła się II wojna światowa, a więc Maryja mówiąca o „straszliwej karze większej niż potop”, o „ogniu spadającym z nieba i unicestwiającej większą część ludzkości” nie miała na myśli ani hitlerowskiej hekatomby, ani bolszewickiej zarazy, ani nawet pustoszących już wcześniej Japonię amerykańskich bomb atomowych. To wszystko ma się dopiero wydarzyć! I wydarzy się, jeśli się nie nawrócimy! Maryja mówi jasno – zagłada nie ominie wiernych, a nawet duchownych. A moment, w którym nadejdzie, przypominać ma dla naszej cywilizacji to, czym dla Żydów było zniszczenie Jerozolimy. Narodowi niegdyś wybranemu przepowiadał taki los sam Zbawiciel, mówiąc do córek Jerozolimskich: Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: „Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły”. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? (Łk, 23, 27-31). Słowa Jego Matki wypowiedziane w Akita - Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym – brzmią przecież bliźniaczo podobnie do tych wypowiedzianych przez Jej Syna przed dwoma tysiącami lat.

Maryja mówiła dalej do japońskiej zakonnicy: Na różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów. Działanie szatana przeniknie nawet Kościół, do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom. Kapłani, którzy Mnie czczą, będą wyszydzani i prześladowani przez swych współbraci... świątynie i ołtarze będą plądrowane; Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis, a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Panu.

Czy istnieje jakiekolwiek przesłanie, które lepiej oddaje sytuację wewnętrzną dzisiejszego Kościoła? Owszem, Matka Boża we wcześniejszych orędziach opisywała sytuację na świecie i sytuację prześladowanych katolików, ale dopiero w Japonii powiedziała o tym, jak brak naszego nawrócenia dramatycznie odmienił Kościół!

Bo czyż nie widzimy dziś kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom?

Czyż każdego dnia nie słyszymy o biskupach występujących przeciwko innym biskupom i nauce Kościoła?

Czy na naszych oczach kapłani nie wyszydzają swych współbraci czczących Matkę Bożą i przywiązanych do Tradycji? Czyż wierni Maryi księża nie są dziś w Kościele wręcz prześladowani?

Czy nie doświadczyliśmy splądrowania Kościołów? Zarówno przez decyzję biskupów i proboszczów po Soborze Watykańskim II, jak i w konsekwencji tych decyzji wiele lat później? Czyż nie są one plądrowane także przez jawnych wrogów Kościoła – jak choćby na Bliskim Wschodzie?

I wreszcie – czy Kościół nie jest dziś pełen tych, którzy poszli na kompromis?

Pytania te stają się w naszych czasach nad wyraz retoryczne.

Figura, za której pośrednictwem objawiała się Matka Boża w Japonii, płakała ponad sto razy. Maryja wprost powiedziała dlaczego: Diabeł będzie występował szczególnie przeciwko duszom poświęconym Bogu. Powodem Mego smutku jest myśl o zatraceniu tak wielu dusz. Jeśli grzechy będą coraz liczniejsze i poważniejsze, nie będzie już dla nich przebaczenia.

Pan Bóg w swym niewyobrażalnym miłosierdziu zakomunikował nam w Akita poprzez Maryję: macie jeszcze szansę!

Kto wie, może już ostatnią?

Krystian Kratiuk

źródło pch24
KinLas82 likes this.
Tutaj kazanie (także) o FAŁSZYWYCH objawieniach oławskich, medjugorskich, garabandalskich itd...
ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński - O posłuszeństwie
Pani Quas Primas
Ten ksiądz prof. dr hab. Andrzej Zwoliński jest małej wiary. To nagranie ks.Zwolińskiego jest z 2010r.
Nie chcę tu publicznie robić polemiki w tym temacie, bo zdecydowani wrogowie Wiary Katolickiej będą mieć radochę, jak "katole kłócą się między sobą".
Jakby Pani była łaskawa wprost odnieść się do moich pytań, a jeżeli trudno odnieść się do takich pytań, to z góry dziękuję.
To …More
Pani Quas Primas
Ten ksiądz prof. dr hab. Andrzej Zwoliński jest małej wiary. To nagranie ks.Zwolińskiego jest z 2010r.
Nie chcę tu publicznie robić polemiki w tym temacie, bo zdecydowani wrogowie Wiary Katolickiej będą mieć radochę, jak "katole kłócą się między sobą".
Jakby Pani była łaskawa wprost odnieść się do moich pytań, a jeżeli trudno odnieść się do takich pytań, to z góry dziękuję.
To co robimy, byśmy czynili wyłącznie dla Chwały Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
fartuszniak Proszę zapoznać się z metodologią Kościoła na temat prywatnych objawień.
www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/169
opoka.org.pl/…/normyobjawien_1…
Quas Primas likes this.
fartuszniak

A dlaczegóżby miały się "katole" kłócić? Przecież ja przedstawiam konkretne argumenty księdza Zwolińskiego, z którymi się zgadzam. Zarówno Medjugorje, jak i Garabandal, Oława, Wykrot, i kilka innych, są fałszywymi objawieniami.
Przeczytaj to, co podał w linku Krystian N.
i nie kieruj się emocjami, lub przestań zbyt mocno ufać ks. Natankowi w kwestii objawień, bo na 100% jest on …More
fartuszniak

A dlaczegóżby miały się "katole" kłócić? Przecież ja przedstawiam konkretne argumenty księdza Zwolińskiego, z którymi się zgadzam. Zarówno Medjugorje, jak i Garabandal, Oława, Wykrot, i kilka innych, są fałszywymi objawieniami.
Przeczytaj to, co podał w linku Krystian N.
i nie kieruj się emocjami, lub przestań zbyt mocno ufać ks. Natankowi w kwestii objawień, bo na 100% jest on zwiedziony...
ps. Skąd taka pewność, że ks. Zwoliński jest małej wiary?
Poza tym, jeśli nawet, to chociaż potrafi używać rozumu...
=> Św. Bp. Józef Pelczar - Życie duchowne czyli doskonałość chrześcijańska Tom I
Ks. Józef Pelczar (1842-1924) napisał:
"wielbić zatem Boga, czyli służyć Bogu oto cel istnienia naszego". To znaczy że, życie człowieka, który nie oddaje Chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu jest pozbawione sensu.
Przecież w tych miejscach, które tak krytykujecie, są kaplice z figurą Matki Bożej i tam ludzie …More
=> Św. Bp. Józef Pelczar - Życie duchowne czyli doskonałość chrześcijańska Tom I
Ks. Józef Pelczar (1842-1924) napisał:
"wielbić zatem Boga, czyli służyć Bogu oto cel istnienia naszego". To znaczy że, życie człowieka, który nie oddaje Chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu jest pozbawione sensu.
Przecież w tych miejscach, które tak krytykujecie, są kaplice z figurą Matki Bożej i tam ludzie modlą się do Matki Bożej, a nie do "diabła". Jeżeli by tam były posągi bafometa, to takie miejsce jak najbardziej należy potępić.
Mówicie "fałszywe objawienia", bo komuś nie odpowiadają teksty objawienia i "wylewa dziecko z kąpielą". Powołujecie się na rozumowe metodologie, a gdzie Wiara ?
Czyjeś teksty można różnie interpretować, ale jest miejsce Kultu Matki Bożej i tam wierzący modlą się do Matki Bożej uświęcając to miejsce modlitwami:
- Ojcze nasz który jesteś w Niebie...
- Zdrowaś Maryjo łaski pełna...
Matka Boża jest pośredniczką wszelkich łask i pogromczynią szatana.
Czy rzeczywiście szatanowi zależy na tworzeniu nowych miejsc kultu Matki Bożej ?
Jeżeli można mówić o "zwodzeniu" to jest głoszenie poglądów o "fałszywych objawieniach" jak Medjugorje czy Wykrot, przez teologów jak ks. Zwoliński.
Są kapłani odmiennego zdania w ocenie wspomnianych miejsc objawień.
Ostatnio nawet posoborowi uznali Medjugorje:
=> Abp H. Hoser SAC o Medjugorie: Tutaj dokonują się głębokie nawrócenia
Mamy wolną wolę i możemy dokonać wyboru, a czy dobrze wybraliśmy ?, to dowiemy się po naszej śmierci tam na "górze".
Dlaczego nie ma odpowiedzi wprost na moje pytania ?
"nie kieruj się emocjami", staram się kierować głównie Wiarą w Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Matkę Bożą, a rozum to tylko jedno z narzędzi do poznania Boga.
=> ks. Piotr Natanek - 26.07.2019r
Pani Quas Primas
Jak Pani mogła coś takiego powiedzieć:
"ks. Natanek w kwestii objawień na 100% jest on zwiedziony"
Skąd taka pewność na 100% ?
Jeżeli Ksiądz Natanek "zwiedziony" to kto z dzisiaj żyjących ma wielką wiarę i pełnię prawdy ?
W dzisiejszych tak trudnych czasach nie róbmy takich publicznych sporów o drugorzędne rzeczy, bo wróg Wiary Katolickiej nie będzie wnikał w nasze wątpliwości, tylko będzie burzył wszystko, gdzie jest krzyż Chrystusowy i wizerunek Matki Bożej. Taka licytacja naszej pewności teologicznej, to "podejście indyka", a tu nam wszystkim mogą "głowę uciąć".
Nie dawajmy paliwa z naszych wątpliwości niewierzącym.
=> Po co jesteś na stronie Gloria.tv ?
Krystian N. likes this.
Prawdę o objawieniach w Akita próbuje się wymazać poprzez zapomnienie.
Szokujący film o tym nakręcił Michael Matt, który odwiedził Japonię. W samej świątyni w Akita już się nie pamięta o objawieniach.
www.youtube.com/watch
Ukrywają objawienia w Akita, bo przecież musi być propagowane Medjugorje i tamtejsze, fałszywe wizje!
Akita jest niewygodna. Tak zresztą jak Fatima III.
"Medjugorje i tamtejsze, fałszywe wizje!"
Pani Quas Primas , w dzisiejszych tak ciężkich czasach, że nie długo nie będzie można publicznie cytować niektórych fragmentów z Pisma Świętego, nie krytykował bym żadnych miejsc, gdzie zbierają się ludzie i modlą się do Matki Bożej, bo nie modlą się do wizjonerów, co wskazali to miejsce.
Każde miejsce jest cenne, gdzie ludzie modlą się do Matki Bożej…More
"Medjugorje i tamtejsze, fałszywe wizje!"
Pani Quas Primas , w dzisiejszych tak ciężkich czasach, że nie długo nie będzie można publicznie cytować niektórych fragmentów z Pisma Świętego, nie krytykował bym żadnych miejsc, gdzie zbierają się ludzie i modlą się do Matki Bożej, bo nie modlą się do wizjonerów, co wskazali to miejsce.
Każde miejsce jest cenne, gdzie ludzie modlą się do Matki Bożej, a że to nie odpowiada niektórym współczesnym teologom, to ich problem.
Przykładowo mamy tu w Polsce Wykrot:
=> www.nocnapielgrzymka.pl/index.php
Tego żadna dzisiejsza wierchuszka kościelna też nie uznała.
Czy ci ludzie robią coś złego, kiedy w tym miejscu modlą się do Matki Bożej, jeżeli w danym miejscu jest zbudowana kaplica na Chwałę Matce Bożej ?
---
Przypomnę jedno świadectwo dotyczące Medjugorie, którego jeszcze nikt nie skomentował:
=> niepoprawni.pl/…/wojna-na-balkan…
"Jugosławia stanęła w ogniu! Medjugorie, otoczone szczelnie wojną było cudowną oazą pokoju. Przez całą wojnę od 1991 aż do 1995 roku nie zginął żaden mieszkaniec. Ponoć nawet zabita krowa nie była miejscowa. Około 300 psów leżało sobie przy kościele, uciekły z okolicy szukając spokoju. Franciszkanie karmili je chlebem. My także…Bomby zrzucane przez serbskie lotnictwo owszem, spadały na osadę choć niecelnie. Żadna z nich nie wybuchła. A obok śmierć, ruiny…Mostar w ogniu walk, Sarajewo oblężone. Brat walczy przeciw bratu a wojska SFOR, ONZ przypatrują się prawie bezczynnie..ludzie modlą się, by ta wojna wreszcie się skończyła. Zachód kalkuluje."
---
Czy to świadectwo także jest fałszywe ?
fartuszniak Sprawie Medjugorje najbardziej szkodzą emocje. Gdyby każdy używał prostego katolickiego rozumu dawno by te wszystkie objawienia wyśmiał. Jest cała masa dowodów na to, że "MB" w Medjugorje opowiadała herezje. Podczas rozeznawania prywatnych objawień jedna herezja wystarczy do odrzucenia całości i nie zajmowania się nią.
Quas Primas likes this.
Krystian N.
Czy to powyższe świadectwo także jest fałszywe ?
Ta "cała masa dowodów", ich wybór zależy od intencji oceniającego, a właściwie od stopnia wiary oceniającego.
Proszę się odnieść konkretnie do pytań.
fartuszniak Rozmowa z Panem nie ma sensu. Pan nie postępuje wg filozofii św. Tomasza gdzie jedna rzecz nie może jednocześnie być i nie być. Nie mam czasu ani środków aby Pana edukować. Dlatego ucinam dyskusję.
Quas Primas likes this.
Co tak trudno odpowiedzieć na zadane pytania ?
fartuszniak Tak. Trudno. Dlatego, że w realiach czatu nie mogę Pana uziemić absolutnie kończącymi argumentami.
Jeśli ktoś powie słowo prawdy w kontekście kłamstwa nie znaczy, że mówi prawdę.
Pan się nie zna na manipulacjach. Szatan mówi 99% prawdy w nadziei, że ktoś uwierzy we wszystko co mówi. Proszę wrócić do zasad rozeznawania objawień. Niech pan nie unosi się pychą i nie traktuje wszystkiego …More
fartuszniak Tak. Trudno. Dlatego, że w realiach czatu nie mogę Pana uziemić absolutnie kończącymi argumentami.
Jeśli ktoś powie słowo prawdy w kontekście kłamstwa nie znaczy, że mówi prawdę.
Pan się nie zna na manipulacjach. Szatan mówi 99% prawdy w nadziei, że ktoś uwierzy we wszystko co mówi. Proszę wrócić do zasad rozeznawania objawień. Niech pan nie unosi się pychą i nie traktuje wszystkiego w co Pan wierzy jako prawdy objawione.
Quas Primas likes this.
Prosiłem o odpowiedzieć na zadane pytania.
Czy to takie nadmierne życzenie z mojej strony ?
Czy nie mogło się obyć bez komentarzy nie na temat ?
m.rekinek and one more user like this.
m.rekinek likes this.
olek19801 likes this.
Kara dla kogo ?
Katolików ?
Protestantów ?
Sług diabła ?
Sykomora
Na szczęście nie ma mowy o nie uznanym Medjugorie
PiotrM
Już są przygotowane 10. przesłań. Za niedługo zostaną ogłoszone.
Sykomora
Gdzie ten film?
"Czy istnieje jakiekolwiek przesłanie, które lepiej oddaje sytuację wewnętrzną dzisiejszego Kościoła?" - Może nie lepiej (bo wtedy zaprzeczałoby tym naprawdę prawdziwym objawieniom), ale szerzej, bardziej szczegółowo - cała Trójca Święta i Matka Boża rozwijają ten temat w wielu orędziach skierowanych do świata przez Marię od Bożego Miłosierdzia w "Księdze Prawdy".
przeciwherezjom
Wybrałeś sobie ZŁY nick, bowiem akurat Ty głosisz herezje wraz z tą całą Marią od jakiegoś tam miłosierdzia.
Zatem... przestań siać herezje!
Adkowski and one more user like this.
Adkowski likes this.
Polak-PL likes this.
Nie jakiegoś tam miłosierdzia, tylko Bożego. Nie denerwuj się - dla Ciebie też może skapnie kropelka.
Polak-PL
@przeciwherezjom - jej fałszywe orędzia zwalczał swego czasu ksiądz Adam Skwarczyński (pisze książki pod pseudonimem na temat przyszłości Polski postapokaliptycznej). Zgłębiłem ten temat lata temu i polecam Ci się otrząsnąć inaczej możesz utknąć. Ostrzegam z serca.

* ostrzezenieprzedmbm.wordpress.com - oficjalna strona informacyjna - ostrzegająca przed tą zwodzicielką - przeczytaj ją w …More
@przeciwherezjom - jej fałszywe orędzia zwalczał swego czasu ksiądz Adam Skwarczyński (pisze książki pod pseudonimem na temat przyszłości Polski postapokaliptycznej). Zgłębiłem ten temat lata temu i polecam Ci się otrząsnąć inaczej możesz utknąć. Ostrzegam z serca.

* ostrzezenieprzedmbm.wordpress.com - oficjalna strona informacyjna - ostrzegająca przed tą zwodzicielką - przeczytaj ją w pierwszej kolejności

* mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.com - oryginalna strona anglojęzyczna ostrzegająca przed nią i jej kłamstwami

- informacja o oficjalnym potępieniu tych orędzi przez Kościół - ostrzezenieprzedmbm.wordpress.com/…/maria-bozego-mi…

- tak wygląda ta oszustka - ostrzezenieprzedmbm.files.wordpress.com/…/10615476_810523…

Uwaga-SEKTA!Jezebel-demon buntu i fałszywego proroctwa w orędziach M.z Irlandii
www.jezusuzdrawia.pl/znany-egzorcyst…
wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/ostrzezenie-ks-…

W trosce o Ciebie polecam Ci zapoznać się w tymi wszystkimi linkami i odpuścić te fałszywe orędzia, ponieważ możesz mieć potem problemy duchowe i to poważne. Jeśli nie jesteś w stanie ich odpuścić, to już sama powinnaś/neś dostrzec problem - jeśli go nie widzisz wpadłeś/łaś w sidła. Pozdrawiam.
A skąd ta pewność, że Skwarczyński był prawdziwym prorokiem?
Na pewno robił coś, czego nie wolno żadnemu księdzu - ostro i jawnie dyskredytować i poniżać autorytatywnie innego wizjonera. Takie autorytatywne stwierdzenie musi być ogłoszone przynajmniej przez odpowiednią komisję kościelną. Do tej pory takowej nawet nie było, ani żadnych poważnych badań.
Możecie, owszem, na swój prywatny użytek …More
A skąd ta pewność, że Skwarczyński był prawdziwym prorokiem?
Na pewno robił coś, czego nie wolno żadnemu księdzu - ostro i jawnie dyskredytować i poniżać autorytatywnie innego wizjonera. Takie autorytatywne stwierdzenie musi być ogłoszone przynajmniej przez odpowiednią komisję kościelną. Do tej pory takowej nawet nie było, ani żadnych poważnych badań.
Możecie, owszem, na swój prywatny użytek nie przyjmować tych objawień, poddawać w wątpliwość konkrety, ale z pozycji pseudoautorytetów siać nienawiść???
Nie chcecie, nie przyjmujcie. Większość tak robi. Zdecydowana.
Ale u Boga nie istnieje demokracja. I Prawda jest Prawdą.
mk2017 likes this.
PiotrM
Za tydzień będzie dobry film na te tematy.
Anieobecny and one more user like this.
Anieobecny likes this.
Quas Primas likes this.
Czekam zatem...
Z pozdrowieniami Piotrze...
PiotrM likes this.
PiotrM and one more user like this.
PiotrM likes this.
Nieprzejednany Wstecznik likes this.