Clicks12
Peter(skala)

Aktualizovaný harmonogram apoštolskej cesty do Bulharska a Severného Macedónska

Logá apoštolskej cesty do Bulharska a Severného Macedónska

PÁPEŽ


Aktualizovaný harmonogram apoštolskej cesty do Bulharska a Severného Macedónska

Prinášame aktualizovaný časový harmonogram apoštolskej cesty Svätého Otca Františka do Bulharska a Severomacedónskej republiky, ktorú uskutoční v dňoch 5. – 7. mája 2019.

Nedeľa 5. mája 2019

RÍM – SOFIA

7:00
Odlet z rímskeho medzinárodného letiska Fiumicino

10:00 Prílet na medzinárodné letisko v Sofii, oficiálne privítanie

10:10 Stretnutie s predsedom vlády vo vládnom salóniku letiska

10:40 Privítacia ceremónia na námestí pred Prezidentským palácom

11:00 Zdvorilostná návšteva u prezidenta v Prezidentskom paláci

11:30 Stretnutie s verejnými a spoločenskými predstaviteľmi a diplomatickým zborom na Námestí Atanasa Burova – príhovor Svätého Otca

12:00 Návšteva patriarchu a Svätej synody v Paláci Svätej synody – pozdrav

12:50 Modlitba v tichu pred Trónom sv. Cyrila a Metoda v Patriarchálnej katedrále sv. Alexandra Nevského

13:00 Modlitba „Raduj sa, nebies Kráľovná“ na Námestí sv. Alexandra Nevského – Regina coeli

16:45 Svätá omša na Námestí kniežaťa Alexandra I. – homília

Pondelok 6. mája

SOFIA – RAKOVSKI – SOFIA

8:30
Súkromná návšteva utečeneckého tábora

9:30 Odlet do mesta Rakovski

11:15 Svätá omša s prvoprijímajúcimi v Kostole Božského Srdca – homília

13:00 Obed s biskupmi Bulharska v kláštore sestier františkánok

15:30 Stretnutie s katolíckou komunitou v Kostole sv. Michala Archanjela – príhovor

17:15 Odlet do Sofie

18:15 Stretnutie za pokoj vedené Svätým Otcom za prítomnosti zástupcov rôznych vierovyznaní Bulharska na Námestí nezávislosti v Sofii – modlitba

Utorok 7. mája

SOFIA – SKOPJE – RÍM

Ceremónia rozlúčky s Bulharskom na letisku v Sofii

8:20 Odlet do Skopje

8:15 Prílet na medzinárodné letisko v Skopje, oficiálne privítanie

9:00 Privítacia ceremónia na nádvorí Prezidentského paláca

9:15 Zdvorilostná návšteva u prezidenta v Prezidentskom paláci

9:30 Stretnutie s predsedom vlády v Prezidentskom paláci

9:45 Stretnutie s verejnými a spoločenskými predstaviteľmi a diplomatickým zborom v Mozaikovej sále Prezidentského paláca – príhovor

10:20 Návšteva pamätníka Matky Terezy za prítomnosti náboženských lídrov a stretnutie s chudobnými – modlitba

11:30 Svätá omša na Námestí Macedonia – homília

13:30 Obed s pápežským sprievodom

16:00 Ekumenické a medzináboženské stretnutie s mladými v pastoračnom centre – príhovor

17:00 Stretnutie s kňazmi, ich rodinami a rehoľníkmi v katedrále – príhovor

18:15 Rozlúčková ceremónia na medzinárodnom letisku v Skopje

18:30 Odlet do Ríma

20:30 Prílet na medzinárodné letisko Rím – Ciampino

(Podľa údajov Tlačového strediska Svätej stolice zo 17. apríla 2019)

-jb-