Clicks1.7K

Veľké Varovanie od Boha bude predchádzať náraz meteoritu do Zeme

31.5.2019 Aktuálne posolstvo Archanjela Michala cez Luz de Mária:

"Bohom milovaní, nezostávajte nepripravení, buďte si vedomí, že budete preskúšaní vo Varovaniu,že Zem bude vychýlená zo svojej dráhy meteoritom,
a v obidvoch prípadoch ľudské bytosti budú trpieť."

Celé posolstvo:

actual-news.wixsite.com/…/31-5-2019-posol…
Mates5485 likes this.
dyk
Naraz komety ukonci vladu Antikrista. Nastanu 3 dni tmy. Naraz komety pride 1290 dni (3,5 roka) od odstranenia Vecnej Obety, to je Eucharistie (Daniel 12,11n - pozrite aj vysvetlivky k textu) Pred tym pride Vystraha predpovedana v Garabandale a po nej tiež Zázrak. Na Vystrahu sa pripravte. Po Zazraku bude odstraneny Papež - František a bude zvoleny falosny papež, ten odstrani Eucharistiu a hned …More
Naraz komety ukonci vladu Antikrista. Nastanu 3 dni tmy. Naraz komety pride 1290 dni (3,5 roka) od odstranenia Vecnej Obety, to je Eucharistie (Daniel 12,11n - pozrite aj vysvetlivky k textu) Pred tym pride Vystraha predpovedana v Garabandale a po nej tiež Zázrak. Na Vystrahu sa pripravte. Po Zazraku bude odstraneny Papež - František a bude zvoleny falosny papež, ten odstrani Eucharistiu a hned na to vystupi Antikrist a ten môze vystupit iba ked bude odstranena Eucharistia. Po vystupeni Antikrista falosny papez mu hned odovzda vladu nad Katolickou cirkvou. Tu dajte pozor, aby ste sa uz nezucastnili na omsi, ktora bude po odstraneni Eucharistie. Po tom nebudete spaseny.

.......

www.tlig.org/cs/messages/1187/

Den Mého Návratu je blíže než si myslíte
31. ledna 2019

Ó, Pane, veď mou duši po stezkách Věčného Života,
veď Svou Církev k Jednotě,
Kéž Tvé Poselství se vším jeho bohatstvím
je přijato celým Tvým stvořením!
Oživ nás, oživ Svou Církev,
ať rozkvete a vydá svou vůni…

Má žačko, dávám ti Svůj Pokoj… Piš: V minulosti jsem obnovil Jákobovy potomky, projevil jsem jim Svou přízeň a odpustil jim jejich hříchy. Nedám tedy znovu život této generaci a neobnovím ji? Jako když hrnčíř formuje svýma rukama hliněnou nádobu, která se mu nepovede a začne znovu pracovat, aby ji zdokonalil, tak stejně tak je to s vámi v Mých Rukou. Což jsem tě, dcero, neformoval do podoby, kterou si pro tebe přeji? Což jsem tě neoživil?

Ano Pane!
Tedy jestliže Mi někteří dovolí, abych je přetvořil jako hlínu v Mých Rukou, jako jsi Mi to dovolila ty, zformuji je do podoby, kterou chci, aby měli. A sejmu jejich vinu… Stačí jen, když uznají svou pošetilost, udělím jim své pomazání.
Má žačko, vytrvej a nedovol žádnému pozemskému vábení, které ti vstoupí do cesty, aby odvrátilo tvou pozornost ode Mě! Chci, abys zůstala připoutána ke Mně. Neustále upírej svůj zrak na Mě, neustále chval Mé Jméno na výsostech.
Můj Den je blízko vám všem, a tento Den Mého Návratu na vás přijde jako zloděj v noci! Běda vám, kdo nejste připraveni, a přesto, ach, kolik bych vám měl ještě seslat varování, abych vám připomněl, že máte být ryzí ve své Víře? Éro zkaženosti, která zůstáváš mrtvá Mému Slovu, rouhající se Mému Milosrdenství, nevzdávající se své zkaženosti a rozdělení, nikdy neusilující o ustanovení jednoho data slavení Velikonoc, abyste oslavovali tento svátek společně. Stále troufale předstupuješ před Mou Tvář a prohlašuješ, že Eucharistie, kterou obětuješ, je znamením jednoty a míru, poutem lásky. Ale dokud bude mezi vámi chybět láska, je dána Satanovi moc držet vás v rozdělení.
Způsob, a to jediný způsob, jak uzdravit vaše rozdělení je, když budete růst v lásce. Abych mohl vládnout vašim srdcím, musí mezi vámi být láska. Duch Lásky čeká, aby vás mohl naplnit Svou Přítomností, ale vy Mu nedovolujete, aby zrušil vaše rozdělení. Jestliže budete činit pokání a dovolíte Mému Duchu, aby ve vás přebýval, pak bude Má Církev naplněna Světlem, Světlem Ducha Svatého.
Dnes, generace, žiješ ve velkém soužení, způsobeném tvou vlastní rukou. Duch zla je mezi vámi, duch letargie, apatie, rebélie, neoblomné pýchy, který způsobil, že jste odpadli, vás drží daleko ode Mě a blízko Smrti! Přejete si strávit věčnost v Pekle? Jestliže se vrátíte ke Mně, odejmu vaše soužení, a vy zakusíte mír na zemi…
Den Mého Návratu je blíže než si myslíte, neboť Já přicházím, abych přebýval mezi vámi všemi, a vpravdě Já Sám probudím Můj Lid1 tím, že pozdvihnu závoj, který jim brání v uznání Mne jako Mesiáše. Oživím jejich skomírajícího ducha a proměním ho v plamen radosti, a jejich svědomí v živoucí otevřenou knihu Porozumění2 a budou Mě oslavovat žalmy a rozvíjet Poznání ve svých srdcích!
Já, Pán, Bůh, vás všechny shromáždím ve Svém Jménu, neboť rozsáhlá je má Vláda a Má Královská Moc. Ať vás nikdo neklame, že bych na konci Já nezvítězil, neboť Satan chce, abyste právě tomu věřili. Já nakonec zvítězím a všichni budete žít v Mém Svatém Jménu: Ježíš Kristus, Syn Boží a Spasitel, Zázračný Rádce, Silný Bůh, Věčný Otec, Kníže Pokoje.
A ty, dcero, Mi zůstaň věrná, nech spočinout svou hlavu na Mém Srdci a obdržíš Můj Pokoj a Mou Lásku. My, spolu?


Ano, Pane!
Dobře. Já, Ježíš, ti žehnám. Já Jsem. ic.

www.tlig.org/cs/messages/1187/ Izrael.

www.tlig.org/cs/messages/1187/ Moudrost.
1.(1.)kométa
=========
2.Varovanie
=========
3.Zázrak
=========
4.vlada Henryho
5.Vystupenie Antikrista a falošneho papeža
==========
6.Trest Ohen z Neba (2.kometa)
===========
7.Príchod Krista
Rapture likes this.
Rapture
@Peter(skala) príde nový život", čo to znamená nie je to náhodou 1000 ročne kráľovstvo, ? Tak opisuje v zjavení Jána
Nová Zem a nové Nebesá prídu až ked skončí tento pominutelný svet a to príchodom Krista, kedy definitivne rozsudi dobrých a zlých.

Obnoví celý vesmír, takže nový život bude už naveky a to dokonalým Rajom.

Kdežto 1000 ročne kralovstvo nie je dokonalým kralovstvom (bez hriechu)

sv.augustin to vysvetluje, že ide len o sviatostný život, kedy človek aj ked vyspovedaný môže žiť v milosti posväcujuce…More
Nová Zem a nové Nebesá prídu až ked skončí tento pominutelný svet a to príchodom Krista, kedy definitivne rozsudi dobrých a zlých.

Obnoví celý vesmír, takže nový život bude už naveky a to dokonalým Rajom.

Kdežto 1000 ročne kralovstvo nie je dokonalým kralovstvom (bez hriechu)

sv.augustin to vysvetluje, že ide len o sviatostný život, kedy človek aj ked vyspovedaný môže žiť v milosti posväcujucej, predsa však nie je možné aby nezhrešil, pokial žije v smrtelnom tele.

1000 ročne kralovstvo okrem toho bude len dovtedy, pokial bude ustavična obeta - to je v Biblii. Takže nemôže to byť dokonalým kralovstvom, ktoré bude večné.
Rapture
Daniel 12 11, to bude koniec doby milostí, keď sa eucharistia zruší, falošným prorokom,
ano, falošný prorok, čiže falošný papež (šelma podobna barankovi), spolu so šelmou z mora, čiže s Antikristom na konci sveta spôsobia, že zrušia ustavičnu obetu.

Vtedy sa skončí 1000 ročne kralosvtvo (doba sviatostneho života), lebo tých zopar knazov, čo prežije nebude môcť udržať ustavičnu obetu.
Caesar
Varování, že Země bude vychýlena ze své dráhy meteorem,
to zem ma svoju dráhu? Ved tu uz písali, ze zem je plocha a mesiac a slonko okolo nej obiehaju.....

Vstupujete do bezbožnosti léčkami ďábla, který vás uvádí v omyl, a tak v jednom dechu ztratíte, co vám náš Král a Vykupitel nabídl.

ano, diabol si ludí omotal na svoje pekné vymysly: demokracie, ludske práva, slobody, republiky, politicke …More
Varování, že Země bude vychýlena ze své dráhy meteorem,
to zem ma svoju dráhu? Ved tu uz písali, ze zem je plocha a mesiac a slonko okolo nej obiehaju.....

Vstupujete do bezbožnosti léčkami ďábla, který vás uvádí v omyl, a tak v jednom dechu ztratíte, co vám náš Král a Vykupitel nabídl.

ano, diabol si ludí omotal na svoje pekné vymysly: demokracie, ludske práva, slobody, republiky, politicke strany, volby, same pekne "vznesene" recicky, idey, ale pritom je to diablov slobodomurárský jed!
Ked TO príde (meteorit a Varovanie)"Boh zruší všetky republiky" - nastane obdobie mieru a vlady katolickeho kráľa "Henryho".

12 možno 18 rokov a je to TU.
Mates5485 and 2 more users like this.
Mates5485 likes this.
Caesar likes this.
Ružena likes this.
Rapture
Antikrist bude pred alebo po Henryho vláde"???,
Antikrist je Maitreya, takže aj ked už je vo svete, predsa vystupi verejne vyhlasujuc sa za Krista až po vláde Henryho - presnejšie po niekolkoročnej vlády Henryho, takže bud Henryho zavraždí alebo vystupi až po jeho vláde.

tak, či tak nakoniec skončí aj Antikrist, lebo jeho vláda nebude dlho trvať, kežde príde Kristus celý svet zmeniť a Antikrista naveky uvrhnuť do Pekla
Rapture likes this.
koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk
Na lavej strane je žltý zoznam postupnosti (smerom nadol) ako nasleduje historia svetových udalostí až do konca...
dyk
U Joba je myslim - "Pohnem zemou"
Rapture
A čo bude po troch dňoch tmy???
Tak ako povedal Ježiš (Biblia), že príde vo svojej sláve - sudiť živých i mrtvych, takže nastane koniec pominutelneho sveta a pretvorí ho na dokonalý (celý vesmír).
Završi sa Jeho Dielo
a tak nastane večnosť.

Konečne:)
Rozumiem, prečo niektorí očakávaju po 3 dnoch tmy ešte nejaký život, kedy by ešte nebol koniec sveta, ale to preto, lebo sa nepridržiavaju toho, čo povedal Ježiš (v Biblii):

Druhý príchod Krista - 24 V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.

26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľko…
More
Rozumiem, prečo niektorí očakávaju po 3 dnoch tmy ešte nejaký život, kedy by ešte nebol koniec sveta, ale to preto, lebo sa nepridržiavaju toho, čo povedal Ježiš (v Biblii):

Druhý príchod Krista - 24 V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.

26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 27 On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta kraja zeme až po kraj neba.


Viac tu: koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a3-dni-tmy/
Mates5485 likes this.
Mates5485
Prečo si myslíš 12 až 18 rokov ? Ja si myslím,že skorej to bude.
Rapture likes this.
je to za predpokladu, že tým Henrym je novonarodený syn Ludovíta XX., ktorý sa ešte len tento rok narodil. Predpokladám, že vlády by sa mohol ujať najskôr v 12 rokoch, tak preto...
Mates5485
Myslieť a uvažovať ( tarať ) sú dva rozličné veci. Niekto inak to hovorí len nechcem konkrétne
tak mohol som frajerovať a hrať sa na vševediaceho:) napisal by som presný rok a ani by som sa neunuval reagovať na otazky, ale takto aspon niečo... lepšie ako mudrovať a nedať žiaden čas a ešte sa tvariť mudro
Mates5485
Rapture
Tiež mám pocit že to bude Maitreya, fyzická podoba tam je, ak sa nemýlim tak musí byť žiť,
Rapture
- „Videl som zem: hľa, pustá je a prázdna; a nebesá: ich svetla nebolo.“(Jer 4, 23).

Viac tu: koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a3-dni-tmy/
2 more comments from Rapture
Rapture
Videl Zem a cirkev??, Kde bude cirkev keď príde Pán Ježiš na Olivovu horu?
Rapture
Čakajte jeden deň a noc a deň a noc, a ešte jeden deň a noc, ktorá príde, utíši hrôzy a s nastávajúcim ránom vyjde opäť slnko so svojím svetlom a teplom, a po hrôzach dlhých temnôt príde nový život spolu s pokornou vďakou.

Viac tu: koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a3-dni-tmy/
Ja si myslim, že je to Maitreya:

Už kardinal Biffi hovoril, že je na zemi:

V utorok 7. marca 2000, deň pred začiatkom veľkého pôstu, sa v tlači, aj slovenskej, objavila správa, a to pod názvom "Antikrist nie je príšera, ale filantrop" (dobrodinec). Podľa tejto správy, ktorá sa odvoláva na britský denník Times, 71-ročný bolonský kardinál Giacomo Biffi vyhlásil - citát:

"
Antikrist je už na zemi…More
Ja si myslim, že je to Maitreya:

Už kardinal Biffi hovoril, že je na zemi:

V utorok 7. marca 2000, deň pred začiatkom veľkého pôstu, sa v tlači, aj slovenskej, objavila správa, a to pod názvom "Antikrist nie je príšera, ale filantrop" (dobrodinec). Podľa tejto správy, ktorá sa odvoláva na britský denník Times, 71-ročný bolonský kardinál Giacomo Biffi vyhlásil - citát:

"
Antikrist je už na zemi. Pod maskou známeho filantropa, bojovníka za dodržiavanie ľudských práv, ochrancu životného prostredia a obhajcu ekumenizmu skrýva svoj skutočný cieľ: zničenie kresťanstva a "smrť Boha?. Ako ďalej hovorí kardinál Biffi, Antikrist je fascinujúca osobnosť, ktorej neskrývaný šarm a hodnovernosť oklamali jeho nepriateľov. Je vegetarián, pacifista, ochranca zvierat, okrem toho je expertom na Bibliu, no napriek tomu podporuje vágne a módne duchovné hodnoty namiesto Písma svätého. Obhajuje ekumenický dialóg medzi rímskokatolíckou a inými cirkvami, vrátane anglikánskej a pravoslávnej, no len preto, aby to zneužil na podkopanie katolicizmu a jeho pád.
Viac tu: peklo-anjeli-zla.webnode.cz/…/ucitel-vecnej-s…

Viac tu: kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/kauza-antikrist-maitreya/
sv.Hildegarda hovorila že do 3O rokov bude žiť skryte a naozaj, verejne začal učinkovať až po 30ke, ale zjavuje sa len na niekotrých miestach. Verejne sa bude uznávať za Krista až ked na zemi budu len veriaci v Boha, čiže po Velkom Varovaní, Zazraku, kedy vo svete ostanu už len veriaci v Boha, ale po určitej dobe tak duchovne zleniveju, že budu mať o Bohu falošnu predstavu.

Vtedy Maitreya vystup…
More
sv.Hildegarda hovorila že do 3O rokov bude žiť skryte a naozaj, verejne začal učinkovať až po 30ke, ale zjavuje sa len na niekotrých miestach. Verejne sa bude uznávať za Krista až ked na zemi budu len veriaci v Boha, čiže po Velkom Varovaní, Zazraku, kedy vo svete ostanu už len veriaci v Boha, ale po určitej dobe tak duchovne zleniveju, že budu mať o Bohu falošnu predstavu.

Vtedy Maitreya vystupi verejne prehlasujuc sa za Krista a oni vo falošnej viere v neho uveria, že prišiel II. príchod Krista. Vtedy mnohí ludia podlhanu jeho zvodom a ked pride Eliaš a Henoch, tak ich zabije.

Podle proroctví svaté Hildegardy
bude matka Antikrista tvrdit, že svého syna počala nadpřirozeným způsobem. Antikrist bude také až do svého třicátého roku žít skrytě a teprve poté vystoupí jako učitel náboženství. Mnoha dary se prokáže jako velký dobrodinec lidstva, bude konat zdánlivé zázraky, bude předstírat smrt a zmrtvýchvstání, budechtít napodobit i nanebevstoupení Krista, ale přitom zahyne. Bude tedy Antikrist vpravdě ďábelský protiobraz Kristů

Viac tu: kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/kauza-antikrist-maitreya/
Coburg likes this.
Ináč aj sen Nabuchonodozora hovorí o "skale" ktorý zasiahne spodnu časť sochy (chodidla) čiže poslednú ríšu (a ňou je anglo-saska ríša).

Pád meteorita spôsobí koniec tejto ríše, pretože zasiahne práve americký kontinent, ale to bude len začiatok, potom príde Varovanie od Boha a všetci bud zahynú alebo príjmu Boha.
KAHLENBERG likes this.
iné proroctvá, ktoré hovoria o kometach-meteorite...
sv.Hildegarda, Ida Peeerdeman, Vasula Ryden...
koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/kometa/
KAHLENBERG likes this.
PetraB likes this.