Ngôn ngữ
Lượt xem
30
vi.news

Biểu tượng dị giáo trên những Giáo phục của Francis

Các Giáo phục Thánh lễ cho Hội nghị gia đình Thế giới tại Dublin của Giáo Hoàng Francis sắp tới (22-26 tháng 8) có hình xoắn ốc ba màu.

Cha Damian McNeice, bậc thầy của các nghi lễ cho sự kiện đã xác nhận trên WorldMeeting2018.ie (ngày 15 tháng 8) rằng biểu tượng được rút ra từ "hình ảnh Celtic". Xoắn ốc có thể được tìm thấy trên nhiều bệ đá cổ và di tích của Ireland.

McNeice tuyên bố rằng biểu tượng tiền Kitô giáo cũng đại diện cho Chúa Ba Ngôi.

Đối với sự phân phối đại chúng của Rước lễ trong Thánh lễ của Francis, 4.000 cốc thánh và 200 ly thánh đã được sản xuất.

#newsPycmjhbirw