Język
7 3 573

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra (FSSP) - Tradycja w posłuszeństwie Rzymowi

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri, FSSP) – zgromadzenie zrzeszające katolickich księży tradycjonalistycznych. Zostało założone 18 lipca 1988 r. w opactwie …
Napisz komentarz
Ale aberracja, ambaras, zrządzenie losu.
TO SUSPENDOWANY MOŻE BYĆ SYN PREMIER BEATY SZYDŁO, KTÓRY JEST KSIĘDZEM i odprawia Mszę Trydencką wg Bractwa Św. Piotra. BEATA SZYDŁO RÓWNIEŻ BĘDZIE SUSPENDOWANA SPRZECIWIANIE SIĘ "PSEUDO-IMIGRANTOM" MUZUŁMAŃSKIM?
Bractwo kapłańskie Św. Piotra musi być uległe Franciszkowi we wszystkim. W przeciwieństwie do Bractwa Piusa X,
Soli Deo gloria wspomniał ten post w EPISKOPAT POLSKI na Konferencji prasowej OGŁASZA - Centralne obchody jubileuszu 500-lecia Reformac….
lomax
Spoko, niedługo prymas będzie suspendował księży za udział w marszach przeciw uchodźcom, to grono nieposłusznych RZYMOWI się powiększy:))
Faustinus
Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X, czyli FSSPX, jest całkowicie posłuszne Rzymowi, ponieważ we wszystkim przestrzega magisterium oraz wielowiekową tradycję Kościoła Rzymsko-Katolickiego, któremu (której) Vaticanum Secundum zaprzecza negując w wielu aspektach wcześniejsze Sobory . A FSSP ??? Pewnie niechcący, przez fałszywe posłuszeństwo, ugrzęzło w Vaticanum Secundum jak w mule.
Weronika.S
Katolik posłuszny Rzymowi, jeżeli tenże Rzym nie jest sprzeczny z Ewangelią, Bożymi przykazaniami i Tradycją Świętego Kościoła Katolickiego. Rzym ma być posłuszny Tradycji, zwalczanie tradycji przez Rzym byłoby jest oznaką herezji
zimny00 lubi to. 
Pokaż 3 polubinia więcej.
Radek33
Działalnośc Bractwa odbywa się zawsze pod nadzorem biskupa diecezjalnego przy zachowaniu własnych przepisów Konstytucji. Księża Bratcwa mieszkają w małych wspólnotach koncentrując się w swojej pracy duszpasterskiej na dawaniu świadectwa Ewangelii poprzez kaznodziejstwo, katechezę, edukację młodzieży (szkoly, harcerstwo) a także poprzez organizowanie pielgrzymek i rekolekcji. Za pełną zgodą … Więcej
Radek33
Przed podjęciem studiów filozoficznych i teologicznych, kandydaci odbywają wstepny rok przygotowawczy w którym szczególny nacisk położony jest na rozwój duchowości. Poprzez pielęgnowanie wyważonego rytmu życia modlitewnego, studiów, życia wspólnotowego i dyscypliny osobistej dba się o odpowiednią dojrzałośc duchową, pozwalającą na wypracowanie indywidualnej więzi z Chrystusem w duchu ewangeliczny… Więcej