Język
Wyświetlenia
295
ŚW.FILOMENA 1 1

PROSZĘ, PODPISZ PETYCJĘ !!!

Adresat/Adresaci petycji: Radni Miasta Gdańska
Jako zaniepokojeni rodzice zwracamy się z prośbą o odrzucenie w całości Modelu na Rzecz Równego Traktowania, który ma być głosowany na Radzie Miasta Gdańska w dniu 28 czerwca.

Dokument odbieramy jako zamach na wolność rodzicielską i na nasze dzieci. Wiele rekomendacji Modelu słusznie wspiera osoby niepełnosprawne i wykluczone z różnych powodów, jednocześnie jednak przyznaje nieuzasadnione przywileje środowiskom LGBTQ, co prowadzić będzie do demoralizowania naszych dzieci i niszczenia podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina.

Wprowadzenie podobnej polityki w innych miastach Europy spowodowało wzrost przemocy na tle seksualnym wobec kobiet i dzieci. Nie takiej edukacji chcą mieszkańcy Gdańska.

Artykuł 18. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: "Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej."

Pozwalamy sobie zwrócić Państwa uwagę na fakt, że tekst ten wprost nakazuje ochronę rodziny i dzieci, jako konstytucyjny obowiązek władz państwowych i samorządowych.

Zgodnie z artykułem 48. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.”

Zapis ten wprost ukazuje prawo do wychowywania dzieci zgodnie z wartościami i przekonaniami rodziców. Ograniczenie tego prawa może nastąpić tylko w przypadku prawomocnego wyroku Sądu.

Jako przedstawiciele mieszkańców Gdańska jesteście Państwo zobowiązani do stania na straży prawa i do ochrony praw rodziców. Proponowany przez Urząd Miasta Gdańska plan polityki miasta burzy ten porządek.

Apelujemy do Radnych Miasta Gdańska o odrzucenie w całości Modelu na Rzecz Równego Traktowania i odstąpienie od dalszych prac w tym zakresie, jako dowód ochrony podstawowych wartości chronionych przez Rzeczpospolitą Polską - RODZINY - jednego z fundamentów dobra wspólnego wszystkich mieszkańców naszej małej Ojczyzny - GDAŃSKA.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

PROSZĘ, PODPISZ: www.citizengo.org/pl/163050-szanowni…

______________________________________________________


ZAPRASZAMY NA: Nasz lokalny protest, który odbędzie się w czwartek 28 czerwca, pod siedzibą Rady Miasta (Stary Żak) od 9:00 - w czasie głosowania
ŚW.FILOMENA
Nasz lokalny protest odbędzie się w czwartek 28 czerwca, pod siedzibą Rady Miasta (Stary Żak) od 9:00 - w czasie głosowania