Lượt xem23
vi.news

Đức Hồng Y Müller: Tại sao "Một số Lãnh đạo Giáo hội" thích nói về "Chủ nghĩa giáo sĩ"

Theo Hồng Y Müller, "một số nhà lãnh đạo Giáo hội" phản đối độc thân tính và Điều răn thứ sáu, và do đó khai thác các hành vi lạm dụng giáo sĩ "cho cho mục đích riêng của họ."

Müller nói với NCRegister.com (ngày 23 tháng 1) rằng đây là lý do tại sao họ khăng khăng rằng lạm dụng giáo sĩ là kết quả của "chủ nghĩa giáo sĩ" mà không bao giờ đề cập đến đồng tính luyến ái.

Müller chỉ trích thêm Hồng y Cupich Chicago, người phân biệt giữa và hành vi đồng tính luyến ái "không đồng thuận" và "đồng thuận".

Nhưng sự đồng thuận không tương đối hóa một trọng tội, Müller trả lời, "Nếu hai người đàn ông ăn cắp một cái gì đó một cách đồng thuận, liệu điều này có đáng chấp nhận hơn bởi vì họ đã đồng ý làm điều đó cùng nhau?"

Hình ảnh: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsFvgmideefj