Język
Wyświetlenia
6,8 tys.
chemikus 3 1

Kongres USA przyjął bardzo niebezpieczną ustawę o "zwrocie mienia" - z Polski!


Czas najwyższy pomyśleć nad przeciwdziałaniem!

Premierze, rządzie!!

niewygodne.info.pl/artykul8/04177-Niebezpie…

Zgodnie z przyjętą 3 dni temu przez amerykański kongres ustawą - Departament Stanu (czyli odpowiednik polskiego MSZ) będzie oficjalnie wspierał "organizacje międzynarodowe zrzeszające ofiary Holocaustu" i kanałami dyplomatycznymi pomagał w odzyskaniu pozostawionych bezpotomnie nieruchomości. A takie znajdują się głównie w Polsce.
Warto zauważyć, że bezpotomna śmierć ofiar Holocaustu, które były obywatelami polskimi, spowodowała, że ich mienie przeszło na rzecz Państwa Polskiego z mocy prawa. Przyjęta przez kongres USA ustawa stoi temu w jawnej sprzeczności.


Ustawa "Justice for Uncompensated Survivors Today" przyjęta właśnie przez kongres USA, odwołuje się do tzw. Deklaracji Teresińskiej z 2009 roku. W czerwcu 2009 roku w Pradze i Terezinie w Czechach odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem przedstawicieli 46 państw (był również przedstawiciel Polski). Rozmawiano na niej m.in. o kwestiach zwrotu nieruchomości należących przed wojną do Żydów, którzy zostali zabici przez Niemców w trakcie Holocaustu.
Przyjęta przez kongres ustawa jest swego rodzaju "aktem wykonawczym" dla Deklaracji Teresińskiej. W swej treści upoważnia Departament Stanu USA (odpowiednik polskiego MSZ) do działań monitorujących jak ukształtowane jest prawodawstwo w poszczególnych krajach-sygnatariuszach Deklaracji Teresińskiej w zakresie zwrotu mienia i nieruchomości należących przed wojną do Żydów (Polska jest sygnatariuszem tej Deklaracji). Ustawa mówi również o zwrocie "bezpańskiej" własności w celu "pomocy potrzebującym ocalałym z Holocaustu". Departament Stanu będzie mógł kanałami dyplomatycznymi podejmować czynności, których celem będzie "odzyskanie" takiego mienia.

Wyobrażam sobie "scenariusz skrajny", w którym USA stwierdzają, że dane państwo może liczyć na pomoc sojuszniczą
(np. poprzez stacjonowanie wojsk USA na jej terenie) pod warunkiem pełnego uregulowania kwestii restytucji mienia pożydowskiego na podstawie ustawy "Justice for Uncompensated Survivors Today".

Rzecz jasna konsekwencje prawne i międzynarodowe takiego "skrajnego scenariusza" mogą być bardzo poważne. Wszak, po pierwsze,
bezpotomna śmierć ofiar Holocaustu, które były obywatelami polskimi, spowodowała, że ich mienie przeszło na rzecz Państwa Polskiego z mocy prawa, a po drugie, ewentualna realizacja szantażu z wycofaniem "pomocy sojuszniczej" USA znacząco osłabiłaby Polskę w regionie.

Ustawa ta, aby stała się w USA obowiązującym prawem, musi być jeszcze zaakceptowana przez amerykański Senat oraz podpisana przez prezydenta.


Czas najwyższy pomyśleć nad przeciwdziałaniem!

Premierze, rządzie!!

www.dakowski.pl

===========================================================

Ogłaszam alarm!


Stanisław Michalkiewicz
Informacja • specjalnie dla www.michalkiewicz.pl • 14 grudnia 2017

Jak informuje mój Honorable Correspondant w USA, 12 grudnia br. Senat Stanów Zjednoczonych aprobował Act S.447, znany jako Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017. Otwiera to drogę do przekazania go pod rozwagę Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów.
Jeśli zostanie on przez Izbę Reprezentantów zatwierdzony, to stosowna dokumentacja może trafić na biurko prezydenta Donalda Trumpa, a po podpisaniu ten akt stanie się obowiązującym w USA prawem.
Stwarzałby on pozory legalności dla przejmowania przez żydowskie organizacje przemysłu holokaustu tak zwanego „mienia bezspadkowego”, to znaczy – znajdujących się w Polsce nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa, albo własność samorządów terytorialnych.
Zwraca uwagę, że zaaprobowanie tego Aktu przez Senat USA nastąpiło następnego dnia po zaprzysiężeniu przez pana prezydenta Dudę pana Mateusza Morawieckiego na premiera rządu Rzeczypospolitej.
Uważam, że konieczne jest złożenie w tej sprawie w Sejmie interpelacji, domagającej się od pana ministra spraw zagranicznych złożenia wyjaśnień, co konkretnie rząd, a minister spraw zagranicznych w szczególności, uczynił dla zapobieżenia narażenia Polski na niebezpieczeństwo złupienia jej przez żydowskie organizacje przemysłu holokaustu, czy może ktoś w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej składał w tej sprawie obietnice przedstawicielom państw obcych i czy którekolwiek z tych państw uzależniało swój stosunek do Polski oraz poparcie polityczne dla rządu od zadośćuczynienia przez Rzeczpospolitą żydowskim roszczeniom majątkowym, a także – co rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego zamierza uczynić dla zapobieżenia temu niebezpieczeństwu.
Napisz komentarz
sl_ko
>Act S.447< bardzo złowieszczy numer tej ustawy :
www.dorzeczy.pl/…/operacja-kulack…
turysta569 lubi to. 
chemikus lubi to. 
chemikus
Ogłaszam alarm!

Stanisław Michalkiewicz

- co rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego zamierza uczynić dla zapobieżenia temu niebezpieczeństwu.