Clicks1.1K
Coburg
4

Posolstvo Kráľovnej pomoci, 15. septembra 2019

Som vaším príkladom
Moje milé deti!
Poďte ku mne a spoločne sa modlime, aby ste dokázali uskutočňovať Otcovu vôľu podľa môjho príkladu. Úplne sa mi odovzdajte, aby som vám pomohla zriecť sa načúvaniu svojho ducha a konania podľa neho a úplne sa odovzdať vedeniu Ducha Svätého, ktorý dáva život živej viery v plnosti. A tak spoločným úsilím budeme šíriť slávu Trojjedinému Bohu a zachraňovať duše pre Nebo. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

(Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. septembra 2019)
Janka S. and 3 more users like this.
Janka S. likes this.
Havkacik likes this.
František 69 likes this.
Peter(skala) likes this.