Clicks244
vi.news

Đức Hồng y Müller tiết lộ ra sự dị giáo [của Francis]

Gốc rễ của cuộc khủng hoảng lạm dụng "không phải liên quan đến nghề giáo sĩ, nó có thể là bất kể cái gì" nhưng không phải "từ bỏ sự thật" và "đạo đức tâm linh", Hồng y Gerhard Ludwig Müller nói trong bài thuyết giảng tại một buổi tấn phong linh mục tại Rome vào 15 tháng 9.

Müller nói thêm rằng không thể phát minh ra một “kiểu mục vụ mới” và đồng thời rời không động chạm vào giáo lý Giáo Hội. Đó "không phải là cải cách, mà là dị giáo".

Theo ông, thật là dị giáo khi đặt Chúa Kitô là Bậc thầy của sự thật thiêng liêng đối lập với Chúa Kitô là Đấng chăn lành.

Những lời của Muller mâu thuẫn với Francis, người đã tuyên bố “chủ nghĩa giáo sĩ” là gốc rễ của cuộc khủng hoảng lạm dụng, ngụ ý rằng “chủ nghĩa giáo sĩ” chỉ ảnh hưởng đến đồng tính và ấu dâm.

Hình ảnh: Gerhard Ludwig Müller, © Elke Wetzig, wikicommons CC BY-SA, #newsYjskdlirzo