Clicks1.3K

JEZUS: Wykorzystają Mój Dom, by na znak szacunku oddawać cześć bożkom pogańskim, mówiąc światu, że tylko tak będzie sprawiedliwie

JESUS: They will use My Home to honour pagan gods as a mark of respect, which the world will be told is only fair

niedziela, 18 maja 2014 roku, godz. 19.15

JEZUS: Moja szczerze umiłowana córko, wszystkie proroctwa przekazywane tobie zaczną się wylewać – po kropelce, aż wszystko będzie się lało szybko, jak woda z kranu. Wkrótce będziecie dostrzegać incydenty, czyny i działania związane z Moim Kościołem na ziemi. Ci, którzy wypowiadają obelżywe twierdzenia o Moim świętym Słowie, umilkną, tak wstrząsną nimi nadchodzące wydarzenia.

Wszystko, co pochodzi ode Mnie, pochodzi od Mojego Ojca. Kiedy Mój Ojciec podaje szczegóły przyszłych wydarzeń w ramach Jego Misji ratowania dusz, bądźcie pewni, że one się wydarzą. Gdy rozpoczyna się nowa era radykalnych reform w Moim Kościele, zostanie przyjętych wiele grup niechrześcijańskich. A choć przyjmuję wszystkie dusze, nigdy nie pozwolę, aby Moje Słowo – na którym Mój Kościół został zbudowany – zostało zepchnięte na bok. Ci, którzy Mnie nie przyjmują, ponieważ nie wierzą w to, Kim Ja Jestem, zostaną serdecznie powitani w Moim Domu. Będzie im okazana wszelkiego rodzaju gościnność, będą traktowani z wielką uprzejmością, będą im przekazane dary, a jednak odmówią oni uznania ich Gospodarza.

Następnie z czasem wykorzystają oni Mój Dom, by na znak szacunku oddawać cześć bożkom pogańskim, mówiąc światu, że tylko tak będzie sprawiedliwie. Chrześcijanom powiedzą, że Bóg oczekuje od nich, by przyjmowali niewierzących w Kościele. Że niektóre praktyki, które oddają Mi cześć, będą musiały zostać tak skorygowane, aby nie urazić tych gości. Wkrótce Mój Dom nie będzie już należał do Mnie, bo niewiele będzie się wspominało o Moim prawdziwym świętym Słowie.

Nowe słowa, o których będą wam mówili, że pochodzą z Moich Ust, będą wykorzystywane przez Mój Kościół na ziemi, aby serdecznie przywitać obcych w Moim Domu. I podczas gdy Ja będę cicho siedział w kącie, oni będą biegać w amoku po Moim Domu, wynosić skarby i wszystkie symbole, które są związane ze Mną, Moją ukochaną Matką oraz stacje Drogi krzyżowej. Mój Dom zostanie ogołocony ze wszystkiego, co jest Mi drogie, i zamieszkają w nim oszuści. Stanie się on miejscem dziwnych okolicznościowych ceremonii, nowych i niezwykłych modlitw, a stara księga zostanie zastąpiona nową.

Tak będzie trwało do czasu, gdy Ja zostanę zmuszony do opuszczenia Mojego Domu, bo nie będzie się on już nadawał dla Mojej świętej Obecności. Wszyscy Moi niewinni wyznawcy będą w tym widzieli tylko to, co w ich mniemaniu będzie próbą modernizacji religii katolickiej.

Niedługo nie będę już miał klucza do Mojego Domu, bo oni zabiorą go także. Wtedy uczynię Mój Dom tylko w sercach Moich wiernych wyświęconych sług, Moich umiłowanych wyznawców i tych, których serca będą na Mnie otwarte. Mój Dom jest wasz. Mój Dom jest dla każdego. Ale gdy w Moim Domu witam pogan, to nie daje im to prawa do zmuszania dzieci Bożych, aby przyjęli ich zwyczaje, ani zezwolili, aby ich ceremonie odbywały się w Domu Pańskim.

Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby wasza wiara została w ten sposób wykorzystana lub zagrożona, by umożliwić poganom splamienie Mojego Domu.

Wasz Jezus

✞ ✞ ✞

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/they-will-use-m…
za: jezusdoludzkosci.pl/2014-05-18-19-1…

____________________________________________________________________________________

PROSZĘ, ZOBACZ:

AMAZONIA: Rdzenni mieszkańcy w pogańskich maskach pojawili się na "mszy św." prowadzonej przez biskupa Goroki (Papua-Nowa Gwinea), Dariusza Kałużę

KATASTROFA W AMAZONII - W regionie Amazonii trwają obecnie poważne, szeroko rozprzestrzenione pożary lasów. Według doniesień płonie do 72 000 pożarów.
Dima and one more user like this.
Dima likes this.
Piotr opoka777 likes this.
"Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby wasza wiara została w ten sposób wykorzystana lub zagrożona, by umożliwić poganom splamienie Mojego Domu"