Clicks186
ľubica
23

List pustovníčky na prehlásenie z Abu Dhabi

Drazí čtenáři,
napsala mi jedna řeholní sestra. Žije mnoho let v poustevně a pocítila potřebu otevřít své srdce, odhalit svůj zmatek a bolest, jakou zakouší pro situaci, ve které se nachází Nevěsta Kristova.

Papež František vyhlásil v Abu Dhabi konec křesťanství

Aldo Maria Valli

Drahý bratře,

Prohlášení z Abu Dhabi mě zcela zděsilo. Co je to za Boha, jehož jménem bylo poznamenáno toto emirátní prohlášení? Katolický Bůh to být nemůže, protože katolický Bůh ani neexistuje, jak řekl Bergoglio Scalfarimu.

Spíše má příznaky boha modernistického, zplozeného ze svědomí (nebo z lóží), jaký žije v obecném náboženském citu, boha, který odevšad rekrutuje své adepty, aby z nich vytvořil své univerzální bratrství; jeho horoucí touhou je uhníst Nové Náboženství Tolerance (multietnické, pacifické, ekologistické a nevím jaké ještě), které by objalo všechna náboženství jako soubor projevů vnitřní náboženské zkušenosti.

Ve víře v toto náboženství se údajně skrývá řešení všech problémů, které sužují svět. Katechismus katolickécírkve (jsem bigotní a odvolávám se ještě na Katechismus), mluví o něm jakožto o nejzákeřnějším náboženském podvodu (KKC 657).

Marná snaha přimět Bergoglia k odvolání hereze

Věděli jsme, že pomocný biskup z Astany, Athanasius našich neblahých dnů, které velmi připomínají ony ze IV. ariánského století, se setkal s papežem. Velmi dobře. Byla to spirituální zkušenost. Biskup totiž říká, že se modlil na úmysl papeže, aby získal plnomocné odpustky (odpustky? Ty jsou také démodé. Nyní vládne miserikordismus pro všechny). Nuže Náměstek Kristův na zemi byl vůči němu velmi bratrský. Atmosféra byla velmi srdečná. František ho vyzval, aby se vyjadřoval svobodně i kriticky. Má údajně rád velmi svobodnou konverzaci...

Rafinovaná taktika lstivého hrobaře katolické víry

Nechci dělat žádnou neuctivou karikaturu. Všechno vychází z rozhovoru, který mons. Schneider poskytl LifeSiteNews (ale jen tak v závorce, nebyl Schneider nedávno postižen domácím vězením, protože hovořil s přílišnou otevřeností? Nebylo mu přikázáno, aby se zdržel cestování a konferencí, ve kterých si dovoluje roztloukat kameny a bránit příliš rigidní nauky?).

Monsignor Schneider by chtěl „hermeneutizovat“ dokument z Abu Dhabi. Ale text dodnes nebyl opraven ani aktualizován, a také nikdy nebude. Při všem respektu a úctě k mons. Schneiderovi,
zdá se mi, že hřeší naivitou.

Že by by šlo o proroka nejen falešného, ale i nedotknutelného?

Drahý bratře, ve svém článku sis dovolil jednu otázku: takto pojímat munus docendi ze strany papeže, nebude to trošičku... troufalé?

Ó jistě ne, drahý bratře! Pro Bergoglia je církev polyedr se všemi jeho polychromy a rozličnými výbrusy, tak rozmanitý a zajímavý pro jeho pluralitu, katolicky rozhodně nikoliv monolitickou (což by bylo odporné).

Navíc papež, který je schopný řídit polyedr, je peronista. Podle okolností dává za pravdu každému, ať už tomu, kdo říká A, nebo tomu, kdo říká B, kde B může být úplným opakem A.

Zato u mne, ubohé bigotní ženy, mnohostěn vyvolává nepořádek, dekonstrukci, kakofonii, ošklivost. A opravdu, díla Boží Moudrosti jsou zcela jiného druhu.

Jaký povyk! V peronismu polopravd a pololží výstřední tvar mnohostěnu a nekatolických principů (jako „realita je nadřazená idei“ atd.), má všechny ingredience luciferského smýšlení. Slyším Pána, jak božsky rozhorlen říká: »Jdi mi z očí. Tvé smýšlení není z Boha!«

Bez komentáře

Drahý bratře, je nás mnoho, kteří se cítíme znechuceni a unaveni, ale především zmateni a „vykořeněni“.

Zavládla papolatrie, návyk na módní rétoriku, lenivou lhostejnost, která se zahnízdila i v mnišství.

A to mě převelice znepokojuje, protože směšujeme autentickou církevní poslušnost a poslušnost totalitního klerikalismu. I já mám povinnost odporovat a bojovat: vstupuji mezi rebely, protože nedokážu si připít na papeže podle příkladu kardinála Newmana. První ze všech náměstků Kristových mne nutí, abych dávala bezpodmínečnou přednost podřízenosti Pravdě a Boží Vůli před touto církví, která už neučí a přestává být pro nás Jeho tlumočnicí.

Každodenní nápor je úmorný. Ty o tom něco víš. Když den co den otevřu tvůj blog, zdá se mi, že tě vidím na sestupu, do prostoru bez hranic. Něco zcela jiného než Duc in altum ..(1)

Bergogliovo: »Jděte do celého světa a hlásejte mé učení...«

Ale dezertovat není možné.
Je zde něco, co mě znepokojuje, co mě děsí: církev se ocitla před světskými tribunály. A je zde dnešní zpráva, že Francie požádala Svatý Stolec, aby zrušil diplomatickou imunitu nuncia, obviněného ze sexuálního násilí.

S aférou Barbarin, abych nepoužila australskou verzi, která je ještě podlejší, církev dovoluje, aby stát rozhodoval o všem. A ona mlčí. Stala se druhem agentury odpovědné za zločiny svých podřízených. Tím, že smutně prodala svou suverenitu a svou nezadatelnou svobodu, nemá už odvahu, aby vyzvala na soud tribunály tohoto světa. Zapomněla, že nikoliv svět je povolán, aby soudil církev, ale církev, aby soudila svět. „Ale kdo jsem já, abych soudil?“

Nevěsta Kristova se změnila k nepoznání, tak je ponížená a podřízená Světu. A tento její výtěžek ji přivedl k tomu, aby se vyzbrojila zbraněmi, kterými svět vytrvale demoluje a ničí Boží Dům.

Podvod na účet sv. Františka z Assisi

Dejme hlas naší Matce, svobodné, bez roubíku, nedobytné, nezničitelné, svaté a vítězné.

Pius X. povzbuzoval takto: »Mějte tedy důvěru, buďte silní a vytrvalí. Nikdo z vás ať se nestane dezertérem. Váš křest je jako zbraň, víra jako přilba, láska jako kopí, trpělivost úplný krunýř. Vaše skutky nechť jsou vaše poklady, abyste zasloužili důstojnou odměnu«.

Pokaždé, když mě citují, mi říkají, že nejsem sv. Kateřina Sienská. Jistě ne! Protože ani ona to nebyla, když měla odvahu, jakou u ní známe. Svěřme se znovu do Božích rukou a žádejme o ukrácení této temné noci. A nakonec její Srdce zvítězí, zatímco Pravda nás již nyní osvobozuje.
Tvoje vždy oddaná a modlící se
Skrytá sestra

(1) Zajeď na hlubinu
-----------------

lumen de lumine
Johanka2 and one more user like this.
Johanka2 likes this.
Mates5485 likes this.
všimol som si, že viacerí ludia, ktorí sa vyjadruju k udalostiam zo sveta maju rovnaký problém, ked hovoria, že Cirkev-kresťania-pápež... nič nerobia proti...

ale prečo?!

Pozeraju a vidia len čiastočné skutky Cirkvi-kresťanov-pápeža...
Hovoria sice že vidia napr. v tomto pripade rehol.sestra ako civilný Súd odsudzuje kardinála, ale nevidi a nepočuje ako ho bráni Cirkev...

Prečo …More
všimol som si, že viacerí ludia, ktorí sa vyjadruju k udalostiam zo sveta maju rovnaký problém, ked hovoria, že Cirkev-kresťania-pápež... nič nerobia proti...

ale prečo?!

Pozeraju a vidia len čiastočné skutky Cirkvi-kresťanov-pápeža...
Hovoria sice že vidia napr. v tomto pripade rehol.sestra ako civilný Súd odsudzuje kardinála, ale nevidi a nepočuje ako ho bráni Cirkev...

Prečo asi...?!

jednoduchá a rovnaká odpoved ako vždy:
Totižto títo ludia (ako aj sestra...) pozeraju a vidia len to alebo väčšinou len to, čo im svet ponuka a uprednostnuje... na prvých strankach internetu (o ktorom sa zmienila sestra..) TV, časopisy, média...

Tento svet je tak vtieravý a dokáže prehlušiť hlas Cirkvi natolko, že človek môže byť zatvorený v cele klaštora a aj tak ho oklame, presvedčí o opaku, o čom svedčí aj tento príbeh

Inač papež kardinala bráni tak, že ho nesuspendoval, ako to robí v prípade vinníkov, ale preložil na iné miesto. Nepriatelia by povedali, že papež ho nechráni, ale podporuje v nerestiach. Ten však, kto vie o nevine kardinala, to skôr považuje za ochranu
Zedad
Jediný Vykupitel světa je Pán Ježíš
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.