Język
Wyświetlenia
3,8 tys.
tahamata 96 1

List Watykanu do "pewnego polskiego biskupa" w sprawie komunii na stojąco...

Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej dotyczy nadużyć władzy pasterskiej polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument pewna polska Kuria przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji,

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
Prot. n. 1322/02/L
Rzym, l lipca 2002 r.

Wasza Ekscelencjo,
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio informacje od wiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komunii św. tym, którzy przyjmują postawę klęczącą zamiast stojącej. Informacje stwierdzają, że takie stanowisko zostało ogłoszone parafianom. Z tego można by wnioskować, iż ta praktyka może być bardziej rozpowszechniona w diecezji, ale Kongregacja nie jest w stanie tego zweryfikować. Ufa jednak, że Wasza Ekscelencja dokładniej będzie mógł rozeznać sprawą. Wniesione skargi dają Kongregacji okazję do przedstawienia sposobu, w jaki ustosunkowuje się do takiej kwestii. Jednocześnie prosi o przedstawienie jej wszystkim księżom, którzy mogą potrzebować takiej informacji.
Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego _praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213). W świetle prawa „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania" (kań. 843 § l). Nie można wiec jakiemukolwiek katolikowi, który przystępuje do Komunii św. w czasie Mszy odmówić jej, z wyjątkiem osób trwających w publicznych grzechach ciężkich albo w jawnie wyznawanej lub deklarowanej herezji względnie schizmie, gdyż przypadki te grożą niebezpieczeństwem poważnego zgorszenia wśród wiernych.
Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktyka klęczenia podczas Komunii św. ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest szczególnie wymownym znakiem adoracji, odpowiednim w świetle rzeczywistej, prawdziwej i substancjalnej obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pod konsekrowanymi postaciami.
Wziąwszy pod uwagę ważność sprawy, Kongregacja prosi, aby Wasza Ekscelencja szczegółowo zbadał, czy księża rzeczywiście regularnie odmawiają Komunii św. wiernym w opisanych wyżej okolicznościach i - jeśli skarga zostanie zweryfikowana - poinformował danego księdza i innych księży, którzy stosują taką praktykę, aby na przyszłość powstrzymali się od niej. Księża powinni zrozumieć, że Kongregacja będzie w przyszłości rozpatrywać takie skargi z wielką powagą i jeżeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowanie dyscyplinarne zgodnie z wagą tego duszpasterskiego nadużycia.
Dziękując Waszej Ekscelencji za uwagę w tej sprawie i licząc na dalszą współpracę w tym względzie.
szczerze oddany w Chrystusie
Jorge A. Card. MEDINA ESTEVEZ Prefekt
+
Francesco Pio TAMBURRINO
Arcybiskup Sekretarz (Tekst polski za: Anamnesis 33)
Napisz komentarz
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks. Kard. Henryka Gulbinowicza w związku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła.

Niniejszy dokument Kuria Wrocławska przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji.
Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).

Księża powinni zrozumieć, że … Więcej
Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).

Księża powinni zrozumieć, że … Więcej
stanislawp
o tutaj
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks. Kard. Henryka Gulbinowicza w związku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła
======
=====
Wygląda na to, że ten dokument potrzeba panu Krzysiowi przetłumaczyć z polskiego na nasze...
1. W … Więcej
tahamata
@polski
chwalmy Pana, bo Pan daje wszystkim, każdemu z hojnością, każdemu w wystarczającej ilości
polski
@tahamata
"nie lubi nadmiaru" - całe szczęście, że są ludzie nie lubiący nadmiaru i całe szczęście, że Bóg daje wszystko z hojnością
tahamata
...zna jako tako... bo nie lubi nadmiaru, nazbyt skomplikowanych słów w prostych kwestiach... i odnosi się to i do JP2 i do Ciebie polski
polski
@Królowanie

Wydaje się, że Tahamata zna encyklikę Jana Pawła II o zagadnieniach stosunku wiary do rozumu... sądząc po jego milczeniu. Jan Paweł II sugeruje, conajmniej, że kiedy myślimy systematycznie o Bogu (czyli uprawiamy teologię), zakładamy jakąś filozofię. Wiadomo skądinąd, że św. Tomasz z Akwinu uprawiał teologię zakładając, że dobrą służebnicą teologii jest filozofia arystotelesowska, … Więcej
polski 2014-12-22 19:31:51
@tahamata
Stary Testament objawia prawdę. Nowy Testament objawia pełnię prawdy. Taka jest nasza wiara.
Arystoteles nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św. Tomasz z Akwinu, ale kiedy Tomasz w wizji przedśmiertnej pełniej ujrzał prawdę, powiedział, że jego dzieła to "słoma".
Platon nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św.… Więcej
polski
ad polski 2014-12-22 23:23:57

O pewnym aspekcie wyższości znaków drogowych

- Quo vadis Domine ?
- Idę przez pole za ciebie pracować na polu, na które kazałem ci iść, bo drogami publicznymi, które wybrałeś do fajrantu byś tam nie dotarł.
polski
@tahamata
Miło, nawet - bardzo miło. Z tą wyższością to jest tak, jak wyższość znaków drogowych nad nami. Prawdą jest jednak, że w świecie ducha raczej idziemy przez pole, a nie drogami publicznymi. (Co innego, kiedy ktoś jest na Drodze, bo wówczas Droga martwi się o niego, a on sam - o nic, bo nawet jego nogi same tańczą). Szkoda, że nie oglądałeś … Więcej
tahamata
To miło @polski, że zgadzamy się na wyższość Katechizmu nad naszym poglądami.
polski
@tahamata
Nie. Sformułowania katechizmowe są OFICJALNYM darem Kościoła dla członków Kościoła naszych czasów, zawierającym nieomylną naukę. Ja jestem NIEOFICJALNYM darem Kościoła dla członków Kościoła naszych czasów, zawierającym różne rzeczy. Z KKK możesz "jak w dym", ze mną - trzeba uważać. KKK jest sformułowany, ja żywy (może już nie tak bardzo jak rtęć).
Więcej
tahamata
Skoro Twoje sformułowania @polski nie są lepsze od katechizmowych, to i katechizmowe nie są lepsze od Twoich. Wniosek: nie warto czytać ani jednych, ani drugich, bo nazbyt zawiłe i namotane... Zalecam Katechizm Rzymski lub Katechizm św. Piusa X lub kardynała Gasparriego.
polski
@tahamata
Sformułowania moje nie są lepsze od sformułowań KKK. Moje sformułowania mają tylko tę "przewagę", że są ŚWIADECTWEM. (Ani Trydentu, ani KKK nie da się zamknąć "w słoiku" /in vitro/). Kościół to żywe jego członki. Co innego, gdyby moje sformułowania były sprzeczne z KKK.
tahamata
polski 2014-12-22 21:12:26
---------------------
Wybacz, ale muszę to usunąć. Nie godzę się by nazywać słomą fundamenty wiary Kościoła.

KKK 81 "Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie. Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym … Więcej
tahamata
Jakiekolwiek faworyzowanie Ducha Świętego jest niebezpiecznym nadużyciem i godzi w dogmatyczną trynitarność Boga. Przypisywanie Duchowi Świętemu wywoływania nierozumnego bełkotu u tzw. charyzmatyków bezpośrednio godzi w potęgę Boga. To bynajmniej nie jest to samo, co dar języków.
polski
@tahamata
Obarczony jest ludzką ułomnością. Tak, jak Arystoteles. Tak, jak Platon. Tak jak sformułowania Soboru Trydenckiego, które moim zdaniem dalekiego są od urody sformułowań Symbolu Nicejskiego i Konstantynopolitańskiego. Od urody języka Grzegorza z Nazjanzu i jego bliskich.
Każde sformułowanie jest obarczone "pewną dowolnością". Każda filozofia dobra, może być lepsza. Jan Paweł II znał i … Więcej
tahamata
Nie przekonuje mnie tekst "Zrastają się jakoś"... bo nie rozmawiamy o pieczeniu sernika. Stąd też irytuje mnie modernistyczny katechizm, bo jest hmm... obarczony pewną dowolnością.
polski
@tahamata
W pełni podzielam przytoczony przez Ciebie KKK 80. "Ściśle się łączą i komunikują". "Zdążają do tego samego celu". "Zrastają się jakoś".
Nie jest to jedyne przedstawienie Kościoła wg obrazu ludzkiego małżeństwa. Jednak Rzeczywistość nadprzyrodzona bardzo przerasta ludzkie obrazy.
tahamata
@polski
Nie obraź się, lecz Twoje rozmiłowanie w Starym i Nowym Testamencie jest mało katolickie, zatem mało w nim prawdy. Z całym szacunkiem, ale na protestancko-neokatechumenalne wstawki wystarcza sam katechizm:
KKK 80 "Tradycja święta i Pismo święte ściśle się z sobą łączą i komunikują... wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu" (Sobór … Więcej
polski
@tahamata

Stary Testament objawia prawdę. Nowy Testament objawia pełnię prawdy. Taka jest nasza wiara.
Arystoteles nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św. Tomasz z Akwinu, ale kiedy Tomasz w wizji przedśmiertnej pełniej ujrzał prawdę, powiedział, że jego dzieła to "słoma".
Platon nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św. Augustyn, ale Luter tak … Więcej
tahamata
polski 2014-12-22 16:57:37
>>wierzy się tylko w część prawdy<< powiedział Ojciec święty. W Święta wierzyć pełniej - możnaby postulować !
---------------------------
Mądre to raczej nie jest. Prawda jest obiektywna, zawsze jest pełna, zamknięta. Wierzyć w część prawdy to zakłamywać rzeczywistość.
tahamata
kryzys po SWII = nowa wiosna Kościoła
tahamata
Czemu prawda ich tak boli? To proste... bo skala wypaczeń stawia pod znakiem zapytania to mityczne posłuszeństwo wielkiej rzeszy polskich kapłanów. Cóż z tego, że są posłuszni proboszczowi czy biskupowi, jeśli wszyscy społem czynią inaczej niż zaleca Stolica Apostolska.
stanislawp
Iluż to forumowiczów cierpi tutaj gdy głosi się prawdy oczywiste jak te że Komunia na stojąco nie jest zgodna z nauką KK
Cierpią też gdy tę prawdę podaje się jednoznacznie, że Komunia na kolanach jest zgodna z Nauką Kościoła
Krzysio, binio, polski, aron aż ich skręca gdy te prawdy tutaj padają...
No ale dlaczego ich prawda boli?
Czemu pomawiają klękających o najgorsze inntencje?
Czemu zabraniają… Więcej
VRS
@gospodarz
Zaraz będzie tekst zaklinaczy że to lefebvrystowski falsyfikat. Bo jak powiedział kiedyś ponoć o. Pio...

@KChnw
Co do zwierząt nieczystych - to wyjaśniła się wreszcie intrygująca zagadka czemu żydzi za czasów biblijnych morsów nie jedli.
"Należy zauważyć, że sprawa czystych i nieczystych zwierząt stanowi przedmiot sporu teologicznego w kontekście współczesnego chrześcijaństwa"
Więcej
tahamata
Pragnę zauważyć, że tytuł najbardziej odpowiadał prawdzie w pierwotnej formie.
tahamata
Powyższy dokument Stolicy Apostolskiej dotyczy nadużyć władzy pasterskiej polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument pewna polska Kuria przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji
tahamata
Poprawiłem tytuł i treść, żeby gloryjnych donosicieli pozbawić argumentów. Przypominam, że mam prawo tytułować sobie artykuły w każdy sposób, jaki mi przyjdzie do głowy.
tahamata
Doskonale rozumiem, że Watykan i sam kardynał chciał ukryć swą tożsamość, bo jak wynika z lektury nie ma się czym szczycić. Oby sól była słona....
stanislawp
Powstań i świeć
in humilitate servire 2014-12-22 08:04:34
Kolejna fałszywka,jakich wiele na tym portalu
============
re
że list był skierowany do arcydiecezji wrocławskiej wie każdy a Twoje akcje są typowym zakłamywaniem oczywistości
KTÓRE ZWIERZĘTA SĄ WEDŁUG BIBLII CZYSTE, A KTÓRE NIECZYSTE? OTO LISTA
ona 2014-12-22 13:59:45
====================================================================
wy żydzi macie swoje prawa my katolicy mamy Swoje :
13 «Zabijaj, Piotrze i jedz!» - odezwał się do niego głos. 14 «O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego» - odpowiedział Piotr. 15 A głos znowu … Więcej
".....W świetle prawa „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą...."
=================================================================
....bo te " właściwe " - jest JEDYNYM godnym przyjmowaniem Boga do swojego serca .
stanislawp
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany
do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks.
Kord. Henryka Gulbinowicza w zwiazku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych
przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument
Kuria Wrocławska przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji
www.duchprawdy.com/… Więcej
stanislawp
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks. Kard. Henryka Gulbinowicza w związku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła
======
=====
Wygląda na to, że ten dokument potrzeba panu Krzysiowi przetłumaczyć z polskiego na nasze...
1. W wymieni… Więcej
tahamata
To ja Ciebie nie blokuję? Przepraszam.
tahamata
wojciechowskikrzysztof 2014-12-21 20:02:07
tahamata 2014-12-21 19:43:31
Podniesienie ludu z kolan to problem Kościoła.
----------------------------------------------
A czy to stwierdzenie nie świadczy, o tym że w Kościele się nie klęczy, lub są starania by nie klękano. Co jest kłamstwem.
===================
To jest Twoje kłamstwo, które jest większe niż to poprzednie oszczerstwo, za które … Więcej
tahamata
Kongregacja [...] uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).
tahamata
Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktyka klęczenia podczas Komunii św. ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest szczególnie wymownym znakiem adoracji, odpowiednim w świetle rzeczywistej, prawdziwej i substancjalnej obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pod konsekrowanymi postaciami.
-Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio informacje od wiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komunii św. tym, którzy przyjmują postawę klęczącą zamiast stojącej.

Kongregacja [...] uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych …
Więcej
tahamata
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks. Kard. Henryka Gulbinowicza w związku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument Kuria Wrocławska przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji,

KONGREGACJA DS. … Więcej
malgorzata__13
Stanisławie,życzymy Ci również Pokoju serca,Łaski PANA JEZUSA i wytrwałości w godnym przyjmowaniu Komunii Świętej.Niech DUCH Święty oświeci twojego proboszcza w sprawie klęczników.
stanislawp
Na tym forum, oprócz zwolenników Bractwa PX nikt mnie nie poparł w akcji uświadamiania -
"Czym jest Nakaz Papieża Benedykta 16 aby wrócic do jedynej godnej formy Komunii św na Kolanach, z Pateną i klęcznik lub balaski..."

Jeszcze do niedawna sam nie byłem pewny czy te dwie formy są równoprawne czy nie.
Tak je tutaj przedstawiali moderniści., z wnioskiem, że skoro równoprawne to czemu sie upierać… Więcej
stanislawp
W Kościele powołuje się – spośród kapłanów diecezjalnych i zakonnych – ludzi na funkcje, godności i urzędy. Różne są kryteria promowania ludzi na funkcje, godności i urzędy.

Pytamy poważnie:

Czy w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce ktoś został awansowany ze względu na wybitne zasługi w szerzeniu czci i kultu Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie?

Czy w ostatnim dziesięcioleciu w … Więcej
-Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio informacje od wiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komunii św. tym, którzy przyjmują postawę klęczącą zamiast stojącej.

Kongregacja [...] uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy…
Więcej
tahamata
masada... zobacz jak Watykan wyprostował kardynała Gulbinowicza w kwestii Komunii :)

Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego _praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakram… Więcej
Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).

Księża powinni zrozumieć, że …
Więcej
Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktyka klęczenia podczas Komunii św. ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest szczególnie wymownym znakiem adoracji, odpowiednim w świetle rzeczywistej, prawdziwej i substancjalnej obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pod konsekrowanymi postaciami.