Clicks25
vi.news

Tư tưởng chính của Thượng hội đồng Amazon: Việc hủy bỏ độc thân linh mục, giới thiệu nữ phó tế là rất "thực tế"

Những người ủng hộ Francis đang trong quá trình chuẩn bị công bố kết cục xấu xa của Hội nghị Thượng hội đồng Amazon.

"Thực tế" rằng Thượng hội Amazon sẽ xóa bỏ tình trạng độc thân và giới thiệu "các nữ phó tế" [không hợp lệ], Giám mục khét tiếng Erwin Kräutler, 80 tuổi, đã nói với truyền hình nhà nước Áo, ORF.

Kräutler đề nghị rằng Francis có thể đưa ra một Tông huấn mà "đầu tiên" sẽ cho phép các giám mục Amazon xóa bỏ tình trạng độc thân và giới thiệu các "nữ phó tế" nữ. Đối với Kräutler, rõ ràng là Châu Âu [và Hoa Kỳ] sẽ theo sau.

Đối với Kräutler, giới thiệu nữ "phó tế" chỉ là bước đầu tiên, "Sau đó, chúng ta sẽ thấy." Nói cách khác, Giáo hội Frabcus có kế hoạch nghĩ ra các nữ ”linh mục" và nữ "giám mục."

Kräutler được cho là tác giả chính của tài liệu làm việc bội giáo của Thượng Hội Đồng.

Hình ảnh: Erwin Kräutler, © Holger Motzkau, CC BY-SA, #newsGqontcrimd