Clicks56
ms.news

Bishop Schneider: Vatican [Khususnya Francis] Sedang Menderhakai Christ

Keputusan meletakkan dalam amalan dokumen heretik Abu Dhabi yang mempromosikan "pengecualian Perintah Pertama” dan ia merupakan "penderhakaan” terhadap Christ dan injil, kata Bishop Athanasius Schneider kepada LifeSiteNews.com (26hb Ogos).

Dokumen tersebut menuntutkan bahawa kepelbagaian agama yang berkontradik antara satu sama lain, merupakan "keinginan Tuhan."

Walaupun Pope Francis merupakan kuasa utama di sebalik dokumen tersebut, namun Schneider hanya berkata secara amnya dalam generik majmuk mengenai “lelaki dalam Gereja” yang merupakan penyokong.

Schneider membalas selepad pengumuman antara-agama, “Jawatankuasa Tinggi” terbentuk dalam tanah Arab untuk mengimplementasikan dokumen tersebut. Setiausaha peribadi Francis, Father Yoannis Lahzi Gaid telah dinamakan sebagai ahli jawatankuasa.

Schneider menekankan bahawa wahyu Tuhan “tidak boleh didamai” dengan dokumen Abu Dhabi, “Untuk mengenal-pasti dengan sebaliknya, bermakna untuk menjadikan bulatan kepada segi empat."

Gambar: Athanasius Schneider, © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsFexggyoffd