Jazyk
Zobrazení
142
Stylita 22 2

Boží slovo na den 11.10. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: `Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.' On však by mu zevnitř odpověděl: `Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.' Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen. Anebo když ho poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“
Lk 11,5-13
Napsat komentář
henta
Dnes sklízím první plod "hledání" mike084 raduj se se mnou-----
jen ještě, jakýže mají kalendář -/dle měsíce
či dle slunce/ a jakéže svaté knihy ještě
přijali?
Děkuji Janovievj. existují potomci apoštolů-Židů.
Pápež František uverejňuje ďalšiu ľahkú knihu rozhovorov
janevanj před 11 hodinami
sk.wikipedia.org/wiki/Eti%C3%B3pska_o…
viď. niektoré zvláštnosti ktoré pripomínajú… Více
Napsat komentář
henta
DOBA ANTIKRISTA!!!

Chceme se vrátit k zdravému pravověrnému apoštolskému učení, jak je hlásali, žili a umírali za ně svatí apoštolé, učitelé církve a mučedníci.
V Evropě dnes byly Boží zákony povaleny. Místo Desatera, na němž byla postavena celá evropská kultura, byla prosazena Lisabonská smlouva s antizákony.


Ano to chci, proto jsem odmítla mísit se
s ohavnou vatikánskou nevěstkou… Více
Napsat komentář
henta
Zj.17 "Na čele měla napsáno jméno-
je v něm tajemství:

"Babylon veliký ,Matka všeho smilstva
a všech ohavnostína zemi"

Velice jsem žasl,když jsem ji viděl..."

Přesně popsán dnešní stav řkc.
Vidoucí sv. Jan žasl a co vy spolusmilníci?
Napsat komentář
Zedad
Jenom jednu Církev ustanovil Kristus a ta je svatá. Je na každém člověku, aby v ní byl. Člověk se rozhoduje svobodně. Všichni lidé uvidí Boží spasení a před Bohem poklekne každé koleno. Nikdo, kdo nepřijme Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele, nevejde do království.
Napsat komentář
ceskoslo
Mně stačí, když vidím, koho zde lajkuješ. Dá se lehce poznat, že nemáš vůbec žádné rozlišování. Přesvědčil jsem se na vlastní kůži, že vy všichni, co zde kopete do jediné pravé Církve a zpochybňujete její nauku, jste zvrhlí a nemorální lidé, řízení zlem. S absencí jakéhokoliv kousku dobré vůle a porozumění. Jste od Krista na hony vzdáleni. Dokážete jen lhát, napadat a uchylovat se k osobním … Více
Napsat komentář
henta
Zj 17 "Ta žena byla oděna purpurem
a šarlatem a ozdobená zlatem, drahokamy
a perlami- v ruce držela zlatý pohár,
plný ohavnosti a nečistoty svého smilství"


Tak je to bývalá řkce je dnes prokvašena
veškerou nečistotou, která je před Trojjediným
Bohem ohavností. Fuůůůůj!
Napsat komentář
henta
Zj.17 " "POjď ukáži ti soud nad velkou
nevěstkou, usazenou nad vodami,
se kterou se spustili,králové světa
a vínem jejího smilství se opíjeli
obyvatelé světa.
"
Napsat komentář
henta
"Najde Syn člověka na zemi VÍRU až se vrátí"?

Neříká, samospasitelnou řkc!
Nemáš tušení o co jde!!!
Napsat komentář
ceskoslo
Církev Pána Ježíše je pouze jediná! - Pán Ježíš řekl jasně a určitě: „Založím C í r k e v s v o u…“ Kdyby řekl: „Založím církve své“, pak by založených církví existovalo více. On však mluvil toliko o Církvi jediné! A jindy řekl: „Bude jeden ovčinec a jeden pastýř“ (Jan 10, 16). Tak věřili i apoštolové: „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest“ (Efes. 4, 5).
Znaky pravé Církve Pána Ježíše. – Nejedna … Více
Napsat komentář
henta
Proč jsi to už neudělal a neodešel z nevěstky.?
Zj17.....stále jsi v jednotě víry se satanisty v
sektě JPII.

ceskoslo před 25 minutami

Duch svatý působí i u sektářů a u těch, kteří mají dobrou vůli a touhu po pravdě, způsobuje obrácení člověka, vytrhnutí z bludu a následné konverzi k jediné právé Církvi Kristově, tedy katolické. Prožilo to díky milosti a vanutí už mnoho konvertitů. Uskutečňuje … Více
Napsat komentář
ceskoslo
Kristova nevěsta se nemůže dopustit nevěry, je nedotčená a čistá. Zná jen jeden dům a svatost jednoho lože střeží čistou bezúhonností. Ona nás uchovává pro Boha. Ona poznamenává pro (Boží) království děti, které zrodila. Kdo se oddělí od Církve a spojí se s cizoložnicí, nedostane to, co Kristus přislíbil Církvi. Kdo opustil Kristovu Církev, nedostane Kristovu odměnu. Odcizil se, je hříšníkem, je … Více
Napsat komentář
ceskoslo
Nemylte se, bratři moji, kdokoli jde za rozkolníkem, nebude mít účast v Božím království, a kdokoli žije podle cizího učení, nesrovnává se s Kristovým utrpením. Dbejte na to, abyste slavili jednu Eucharistii, neboť jedno je tělo našeho Pána Ježíše Krista a jeden je kalich sjednocení v jeho krvi; a jeden je oltář, tak jako je jeden biskup s kněžstvem a jáhny, svými spolupracovníky (sv. Ignác z A.,… Více
Napsat komentář
ceskoslo
Je-li Církev Tělem, pak tvoří nutně jednotný a nerozdělený celek, podle slov svatého Pavla: „mnozí jsme jedno Tělo v Kristu“ (Řím XII,5) a nemá býti toliko čímsi jednotným a nerozděleným, nýbrž také čímsi smysly vnímatelným a viditelným, jak praví náš předchůdce blahé paměti Lev XIII. V encyklice „Satis cognitum“: „protože je Církev tělem, možno ji vidět očima“ (srv. Acta A. Sedis XXVIII, p. 710)… Více
Napsat komentář
apredsasatoci
@ceskoslo tvoja vola nie je Bozia vola. tvoje prianie nie je Bozie prianie.
Napsat komentář
ceskoslo
Duch svatý působí i u sektářů a u těch, kteří mají dobrou vůli a touhu po pravdě, způsobuje obrácení člověka, vytrhnutí z bludu a následné konverzi k jediné právé Církvi Kristově, tedy katolické. Prožilo to díky milosti a vanutí už mnoho konvertitů. Uskutečňuje se tak Boží vůle-Jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
Napsat komentář
miňocraft
Odpoveď na otázku sv.Pavla je pre každého,kto si “obliekol Krista” jasná : “za víru jak Vám byla hlásána”
Napsat komentář
janevanj
@mike084 , Mike, Duch Boží nevanie len v RKC a taktiež Holubica Ducha nezostupuje pri krste len na krstených v RKC.

Arménska Cirkev a Etiópska Cirkev v Svätej zemi sa prejavujú veľkými darmi Ducha a skutočnej zachovávanej apoštolskej postupnosti a tradície. Taktiež Ortodoxné pravoslávne Cirkvi v Svätej zemi (SZ) chránia všetky pamätné miesta Ježišovho verejného života svojimi mníchmi a RKC a … Více
Napsat komentář
henta
Tak koukej "hledat" ať můžeš konvertovat.
Napsat komentář
mike084
áno súhlasím konvertiti našli
Napsat komentář
henta
.."a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře."

Hledat je hledat a ne kopírovat, papouškovat,
jen ten kdo začal "hledat" ví o čem je řeč.
Napsat komentář
Zedad
Neboť každý, kdo prosí dostává
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Ach, vy pošetilí Galaťané! Kdo vás to uhranul? Vždyť vám byl zrovna před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Jen to bych od vás rád věděl: dostali jste Ducha za skutky Zákona, anebo za víru, jak vám byla hlásána? To jste tak pošetilí? Začali jste duchem, a teď … Více
Napsat komentář