Clicks31
borgan
1

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jakie znaczenie ma objawienie imienia Boga?

40. Jakie znaczenie ma objawienie imienia Boga?

Objawiając swoje imię, Bóg pozwala poznać bogactwo zawarte w swojej niezgłębionej tajemnicy: On sam jest Tym, od zawsze i na zawsze, który przekracza świat i historię. On uczynił niebo i ziemię. On jest Bogiem wiernym, który jest zawsze przy swoim ludzie, aby go zbawić. On jest w najwyższym stopniu święty, „bogaty w miłosierdzie" (Ef 2,4), zawsze gotowy przebaczać. Jest Bytem duchowym, transcendentnym, wszechmocnym, wiecznym, osobowym, doskonałym. Jest Prawdą i Miłością.

"Bóg jest Bytem nieskończenie doskonałym, którym jest Trójca Święta" (św. Turybiusz z Mongrovejo).

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf
@Jeden z polskich biskupów powiedział, że jeżeli PiS nie wprowadzi całkowitej ochrony życia poczętego, zostanie ukarany.
xmireknowak and one more user like this.
xmireknowak likes this.
marta1012 likes this.