Wika
Mga Click
36
fil.news

Papa Francis Ipinakilala si Anselm Grün

Noong Pebrero 15, nagsalita si Papa Francis tungkol sa mga pari ng kanyang diyosesis sa Romanong basilican na Saint John sa Lateran. Sinabi niyag basahin ang libro ng ultraliberal na Alemang Benedictine na si Padre Anselm Grün. Ang istilo ng pagsusulat ni Grün ay nailalarawan sa sentimentalismo at relatibismo, kapareho ng paraan ng pag-iisip ni Francis.

Si Grün ay naimpluwensyahan ng sikolohistang si Carl Gustav Jung at mga pamamaraan ng pagninilay sa Asya. Maging ang Protestanteng Ebanghelikal ay inaakusahan siya ng sinkretismo at pagtataguyod ng shamanismo.

Bagaman isa pa ring monghe sa Alemang monasteryo ng Münsterschwarzach, lubos na humina ang Katolikong Pananampalataya ni Grün. Iniuugnay niya ang importansya ng mga himala o kamatayan ni Kristo. Ayon sa kanya, walang pagkakaiba ang Banal na Misa at Huling Hapunan ng mga Protestante. Para sa kanya, ang Our Lady ay walang pinagkaiba mula sa iba pang Kristiyano. Nais niyang alisin ang Immaculate Conception. Si Grün ay isang malakas na tagasuporta ni Papa Francis.

picture: Anselm Grün, © Lesekreis, CC BY-SA, #newsMdentfnyjl