Clicks279
Libor Halik
1

Zástupné pokání za evangelikály kvůli jejich neblahoslavení Neposkvrněné Panny Marie

Prosím sv. zpovědí a poté přijímáním eucharistického Krista v milosti posvěcující 1. sobotu v měsíci 3.8.2019 zmírněme Boží trest ( protože 2.8.2019 končí mírová smlouva o jaderných hlavicích mezi USA a Ruskem ), který čeká nás, naše, děti, vnuky, pravnuky za stoleté neobnovení blahoslavícího sloupu Panny Marie v Praze na Staroměstském náměstí. Evangelikálové to zablokovali koncem června 2019. Šli tím na ruku pirátskému primátorovi Hřibovi. Viz: marianskysloup.info/noc-kdy-se-na-m… a marianskysloup.info
Všechny národy a všechna pokolení mají povinnost blahoslavit Pannu Marii, jak je prorocky stanoveno v evangeliích. Viz Evangelium sv. Lukáše 1,48. Ale evangelikálové toto místo v Bibli ignorují.
Je potřebné za ně, zejména za ty české, činit zástupné pokání
, aby jim Duch Svatý otevřel oči rozumu a obměkčil srdce, jak to bylo požadováno i ve Fatimském zjevení z r.1917, 1925 a 1929.
Např. v Hradci Králové na Velkém náměstí na vrcholu devatenáctimetrového mariánského sloupu stojí Panna Maria nazývaná Immaculata, což znamená Neposkvrněná. Obvykle má rozpuštěné vlasy, ruce sepjaté na hrudi. Její hlava bývá obtočena dvanácti hvězdami. Stává na globu či srpku měsíce a někdy zašlapuje hada, symbol dědičného hříchu. Označení Immaculata vzniklo z latinského sine macula – bez poskvrny. Bývá zobrazována ve věku 12 – 13 let. L: Nemá ještě na hlavě pokrývku, kterou nosila jako vdaná žena - s tou pokrývkou je zobrazována jako vdaná žena a matka s Ježíškem na pravoslavných ikonách.

Podobně bývalo na Staroměstském náměstí v Praze, než sloup zbořili nepřátelé Krista a Panny Marie před 100 lety při vzniku Československé republiky.

Veřejná doména
Zedad
Evangelikálové? Evangelíci?