Wika
Mga Click
24
fil.news

Unang Itim na Italyanong Senador Nahalal - Pabor sa Imigrasyong Partido Hindi Masaya

Si Toni Iwobi, 62, isang Katolikong imigrante mula sa Nigeria, ang nahalal sa Brescia, Lombardy, bilang unang itim na Italyanong Senador sa kasaysayan ng Italyanong republika. Gayunman, ang kanyang pagkahalal ay hindi sinuportahan ng Vatican at iba pang organisasyon na nagtataguyod ng malakihang imigrasyon.

Ang dahilan: si Iwobi ay nabibilang sa laban sa imigrasyong partido ng Lega kung saan siya miyembro ng 25 taon na. Ang Lega ay naging pangalawang pinakamalaking partido sa parlyamento sa pangunahing eleksyon ng Marso. Si Iwobi ang tagapagsalita ng kanyang partido sa imigrasyon. Tumulong siya sa pagsulat ng plataporma ng laban sa imigrasyong partido.

Ang leftwing na propaganda na kumokontrol sa pangunahing media at nais ilarawan ang Lega bilang "rasista", ay may problema na ngayon sa pagtago ng kanilang kahihiyan.

picture: Toni Iwobi, #newsNbwucoqndk