Jazyk
Pozretia
1,2 tis.
Peter(skala) 15

Prekliatie slovenského a českého národa, ktoré odzrkadľujú prezidenti: Kiska a Zeman


Nad českým a slovenským národom "vysí" prekliatie, ktoré sa dá s Božou pomocou prelomiť, ak sa ľudia rozhodnú jednak toto prekliatie prelomiť (odstrániť), ale zároveň ho zaplniť Božím Duchom a Slovom Božieho Muža.

Kniha Exodus - kapitola 20

1 Potom Boh hovoril všetky tieto slová:

2 "Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.

3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

4 Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!

5 Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia,

6 milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.

7 Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.

8 Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil!

9 Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela,

10 siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach!

11 Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho.

12 Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

13 Nezabiješ!

14 Nescudzoložíš!

15 Nepokradneš!

16 Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!

17 Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho!

Hovorím o prezidentských voľbách:

Prezidenti (muži) totiž odzrkadľujú aj to, čím je ich krajina prekliata.

Na Slovensku je Andrej Kiska a jeho známa povesť cudzoložníka, čo poukazuje na hriech, ktorý visí nad týmto národom. Naozaj slovenský národ je týmto hriechom poznačený a keď sa ľudia chcú zbaviť tohto prekliatia (cudzoložstva) mali by začať od hlavy - od viditeľnej hlavy štátu - prezidenta.

V českom národe je Miloš Zeman a jeho povesť alkoholika.
Každý, kto pozná český národ, tak vie, že tento štát má naozaj problem s alkoholom resp. s hriechom opilstva. Keď chcú česi (aj moraváci) aby tento "dedičný" hriech bol preseknutý v ich národe, mali by začať od prezidenta.

To však nie je všetko, pretože nevoliť takých prezidentov je najmenej, čo človek musí urobiť pre očistenie národa, ale aby zaplnil toto miesto požehnaním, potrebuje ho nahradiť mužom plného viery - odskúšaný a požehnaný Božím vyvolením

Modlitba oslobodenia od prekliatia:
hriechyokultizmus.wordpress.com/…/modlitba-za-osl…
dyk
FRANTIšEK 69 predvčerom Dyk, vďaka za odozvu.
...
Nech teba a tvojho syna, FRANTIšEK 69, Boh žehná a sprevádza po celý váš život :-)
dalila
FRANTIšEK 69
ďakujem za svedectvo
ono sa povie, že čo bude teraz robiť človek sám, ale má mocných orodovníkov na druhom brehu
dyk
FRANTIšEK 69
Dyk a čo s tými, čo nemajú nič alebo málo. Oni nebudú mať čo riešiť. Mne v priebehu 7 rokov zomrela svokra, žena a teraz na Silvestra svokor, tak že som vo veľkom dome sám so synom. On je teraz prvák na strednej a čo dokážem zo 450 eurami? Bude to ťažké obdobie a ale vkladám to do Srdca Panny Márie ako obetu a Boh to potom vyrieši. Ale nie som na nič viazaný-len na Boha. A mám …
Viac
Hoki
Jistě vzpomínáte, kdy jsem se poprvé rozkmotřil s registrací aobubo. Bylo to kvůli prkotině - prezidentským volbám. Volil jsem vždy trochu pragmaticky toho, který je sice poněkud zemitý a sebestředný, ale přesto má potenciál ledoborce, kterým je schopen chránit i národní zájmy a disponuje politickou zkušeností. Samozřejmě má své chyby... jako každý. Nemáme zde ale prezidentský systém, takže … Viac
dyk
Peter(skala) včera

lenže Zeman je len babka, ktorá má pripraviť cestu rudej-červenej armady predpovedanej prorokmi.

..a nebude to tak dlho, pridu náhle a obsadia nie len europu. Stane sa to skôr akoby moslimovia sa mali dostať k vlade. Človek si povie že radšej čerený ako čierny, ale kresťan by si mal povedať: radšej zomrieť ako zhrešiť
...
DAJTE TO VEDIEŤ VŠETKÝM MŇAZOM!!!

MKH 28.7.1973 … Viac
Samson1
No, pokud tam nebude svatý Václav nejdu k volbám. Že Peter. Zeman proti POTRATŮM
Peter(skala)
Samson1 pred 4 hodinami
No tak ti jsou především produkty posledního století, kdy tu byl rudý a hnědý mor a teď nastupuje modrý a v tom smyslu je Zeman odolnější.

lenže Zeman je len babka, ktorá má pripraviť cestu rudej-červenej armady predpovedanej prorokmi.

..a nebude to tak dlho, pridu náhle a obsadia nie len europu. Stane sa to skôr akoby moslimovia sa mali dostať k vlade. … Viac
Peter(skala)
majina1 pred 5 hodinami
A k uvedenému článku uviesť zdroj ako napísala Alica.

alica111 pred 6 hodinami
Bez uvedenia zdroja je to len pamflet, niet s kým diskutovať.

a ty prečo neuvedieš zdroj, ako ti má niekto uveriť?
Samson1
No tak ti jsou především produkty posledního století, kdy tu byl rudý a hnědý mor a teď nastupuje modrý a v tom smyslu je Zeman odolnější.
Caesar
A to prekliatie sa volá: SLOBODOMURARSTVO
Nikdy v slobodomurárských republikách a systeme slobodomurárských strán - cize slobodomurárskej demokracii nikdy dobre nebude, to nie je urcené Bohom.

Boh ustanovil královstvá a narodom dal králov - otcov. Tak, ako rodinu vedie otec, tak aj narody sú ako rodina, ktoré vedú králi.
Ale diabol cez slobodomurárských satanistov otrávil narody slobodomurársk… Viac
Coburg
Naše slovenské "prekliatie" je vyhnanie Metodových žiakov Svätoplukom a jeho návrat ku pohanstvu, a potom smrť prvého prezidenta dr. Jozefa Tisa.
majina1
Dvaja prezidenti, ktorí sa v ničom nedajú zrovnávať a to čo visí nad Slovenským národom a Českým národom si národy môžu samy, lebo sa odklonili od Pána Boha a na prvé miesto si postavili mamonu, konzum, zovšeobecnil sa hriech, zamenilo sa morálne za nemorálne, zlo za dobro, násilie za benevolenciu a podobne. Tak nech sa spamätajú národy, cirkev a všetci vládni činitelia a neposlednej rade aj … Viac