Język
Wyświetlenia
1,8 tys.
ŚW.FILOMENA 1

JEZUS: Wzywam Moje wyświęcone sługi Boże na całym świecie, aby uznali, że teraz realizują się proroctwa, które zostały przepowiedziane w Księdze Apokalipsy

wtorek, 26 kwietnia 2011 roku, godz. 20.10

M
oja szczerze umiłowana córko, Łzy, jakie wylewam nad wszystkimi Moimi ukochanymi, dręczonymi dziećmi na świecie, które są ofiarami przemocy i nadużyć, nie mają końca. Moje biedne, drogie dzieci wszędzie cierpią, na całym świecie, a szczególnie w świecie arabskim. Jakże konam nad ich cierpieniami, tych biednych, bezradnych dusz. Proszę, módl się za nich, Moja córko, ofiarując za nich swoje własne cierpienie.

Okrucieństwa, które są popełniane w świecie arabskim, będą niestety w dalszym ciągu mieć miejsce, gdy więcej narodów arabskich zostanie uwikłanych w serię konfliktów. Wkrótce nastanie czas pierwszego zamachu, o którym ci powiedziałem w lutym. Powstanie świata arabskiego niebezpośrednio spowoduje niepokój w każdym zakątku świata.

Włochy znacząco przyczynią się do trudności, które spowodują, że światowe potęgi zaangażują się w wojnę – wszystkie te wydarzenia są nieuniknione, ale modlitwa może złagodzić cierpienia. Módl się, Moja córko, aby ludzie zwrócili się do Mnie i prosili Mnie o pomoc i prowadzenie w tych czasach zamieszania.

Nie chcę patrzeć, jak Moje dzieci cierpią. Ale cierpieć będą, dopóki prawda nie zostanie im wyjawiona podczas Ostrzeżenia. Módlcie się teraz za tych będących w błędzie dyktatorów, którzy zabijają niewinne dusze.

Wzywam Moje wyświęcone sługi Boże na całym świecie, aby uznali, że teraz realizują się proroctwa, które zostały przepowiedziane w Księdze Apokalipsy. Rozpowszechniajcie prawdę Mojego Nauczania i ratujcie waszą trzodę, zanim minie czas. Idźcie teraz. Wypełniajcie swój obowiązek wobec Mnie.

Wzywam tych z was, którzy rozwadniają Moje Nauczanie, aby się zatrzymali. Spójrzcie w swoje serca i powiedzcie Moim ludziom prawdę, że nie będą mogli być i nie zostaną zbawieni, jeśli nie będą zabiegać o przebaczenie swoich grzechów. Muszą stać się pokornymi w Moich Oczach i prosić Mnie, bym dał im Dar Odkupienia.

Wy, Moi wyświęceni słudzy, musicie wypełniać teraz zadanie, do którego zostaliście wybrani. Bądźcie dzielni. Głoście Prawdę.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

za: jezusdoludzkosci.pl/2011-04-26-20-1…
źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/arab-uprising-s…

________________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! MATKA BOŻA PROSI: Módlcie się o Moją ochronę nad całym światem


JEZUS DO KAPŁANÓW: Błagam was, pracujcie usilnie, wykorzystując potęgę środków komunikacji i modlitwy, aby przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście

MODLITWA ZA DUCHOWIEŃSTWO

JEZUS: Nigdy nie wolno odrzucać objawień prywatnych, nie mając wymaganych umiejętności ani pokory / JESUS: You must never reject private revelations without the qualifications or the humility required

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY

I POSŁUCHAJ:

Ks. Natanek - Biskupi odpowiedzą przed Bogiem za walkę z prywatnymi objawieniami
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w JEZUS: Moje Powtórne Przyjście przyniesie wielkie szczęście.