Clicks63
nl.news

Doodstraf: Heidense Franciscus beweert dat een morele leerstelling zijn tegengestelde kan worden

De doodstraf is "onaanvaardbaar en immoreel", zei Paus Franciscus op 10 mei aan de Internationale Unie van Oversten-Generaal.

Deze uitspraak is verkeerd omdat de doodstraf [in principe] door de hele kerkgeschiedenis heen als moreel legaal werd aanvaard, verdedigd en onderwezen.

Franciscus gebruikte de uitvlucht dat dit "50 jaar geleden anders was", maar "er is nu een beter begrip van moraliteit". Dit is niet waar, omdat er in dit opzicht geen nieuwe overtuigende argumenten naar voren zijn gekomen.

Daarom spreekt Franciscus elk kerkelijk document over de doodstraf tot aan zijn pontificaat tegen.

Zijn bewering impliceert dat de tijd of omstandigheden objectieve waarheden kunnen veranderen en - naast de doodstraf - een precedent scheppen om elke andere morele (of dogmatische) leer uit het niets te "veranderen".

#newsSahmyfoxjc