Clicks185
Victory
14

Hlavní rektor a děkan univerzity pravé moudrosti je Duch svatý

„Toto vám pravím,“ říká Ježíš apoštolům večer před svou smrtí, „dokud jsem s vámi.“ Už dlouho s apoštoly nebude. Toto jsou poslední minuty, kdy se Ježíš loučí. Představte si otce, který by se loučil se svými dětmi a ví, on to ví, že na druhý den bude popraven. Nevinně, ale bude popraven. Dá svým milovaným dětem své srdce na dlani… Dá všechno, co má. A Ježíš s daleko větší láskou předává apoštolům hlubiny pravd, nakolik věděl, že jsou schopni je snést, přijmout… Věděl, že i tak nejsou schopni mnohé věci přijmout, ale ukázal na naději, kterou je Duch svatý. A tu je to řečeno: „... dokud jsem s vámi. … Ale Utěšitel (Přímluvce), kterého Otec pošle v mém jménu…“ Když někdo utěšuje někoho, kdo je v depresi, může slovem zachránit život. „Utěšitel“ – On těší. „Utěšitel“ anebo „Přímluvce“. Člověk má vlastně protekci na nejvyšších místech. Představme si, že se někdo nemůže domoci pravdy, spravedlivosti, prostě to nejde, a druhý mu řekne: „Podívej se, tam a tam máš protekci. Tam je člověk, který prosazuje pravdu. On se tě zastane...“ A my máme protekci u Ducha svatého! On je náš Utěšitel nebo Přímluvce. „Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás,“ a teď dávejme pozor: „ten vás“ za prvé „naučí všemu“ a za druhé „připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“ To jsou velmi důležité věci. Co to znamená někoho něco naučit? To je velká věc. Člověk se něco někdy učí roky: Učit se cnosti… Učit se pokoře… Učit se trpělivosti… Učit se snášet utrpení a děkovat za všechno Bohu. To není tak jednoduché! Učit se, když vám někdo naplive do tváře, klidně setřít slinu a ještě odpovědět s trpělivostí a láskou tak, jako když Ježíšovi plivali do obličeje a bili Ho po hlavě a dali Mu na hlavu trnovou korunu… Člověk se musí učit. Každý z nás se musí učit, ale zvlášť řeholníci a řeholnice se mají učit, aby byli „alter Kristus“, aby v nich Ježíš žil, aby v nich prostě byl. A tuto univerzitu pravé moudrosti vede jako hlavní rektor a děkan Duch svatý, můžeme-li to tak přirovnat.

Byzantský katolický patriarchát
Zedad
Člověk má vlastně protekci na nejvyšších místech
Marian7 and 3 more users like this.
Marian7 likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
krumpeľ likes this.
Zedad likes this.