Język
Wyświetlenia
251
Ewangelista 9 5

Robert Winnicki - o kondycji Kościoła, mszy trydenckiej i pryncypiach katolickich


Quas Primas
Ok. 37 minuty! Zgadzam się. Taki był pan Wolniewiecz i wierzę, że będzie zbawiony.
Quas Primas
Ewangelista - Nie zawsze jestem na glorii w czasie, kiedy wstawiasz swoje artykuły.
Ewangelista
@Quas Primas Wołałem, żeby wykopać na główną to zero odzewu. Po sympozjum dam jeszcze raz.
Quas Primas
Słusznie powiedział jeden z kapłanów:
„Jesteśmy kuszeni, aby widzieć Kościół tam, gdzie zanegowano wiarę katolicką”
(x. Florian Abrahamowicz).
Quas Primas
Wow! Szacunek, panie Winnicki. Zwrócił pan uwagę na zbyt jawny antropocentryzm, na liberałów w Kościele itp. Bardzo ciekawa wypowiedź. Nie znałam Pana Winnickiego z tej strony... Warto było posłuchać.
Ewangelista - trafiaj do takich ludzi i rób z nimi wywiady. Tacy ludzie są nam potrzebni.
Ewangelista
@Quas Primas Mimo wszystko uważam, że warto wygospodarować nań trochę czasu.
Quas Primas
Trochę za długi do słuchania. Mam ważniejsze wykłady do przesłuchania.
--------------------------------------------
Ewangelista 5 godziny temu

@Quas Primas
Jak ocenia pani ten materiał?
Ewangelista
@Quas Primas

Jak ocenia pani ten materiał?
Ewangelista wspomniał ten post w Oto i wspomniana rozmowa: Robert Winnicki - o kondycji Kościoła, mszy trydenckiej i pryncypiach ….