Ngôn ngữ
Lượt xem
61
vi.news 1

Tây Ban Nha: Cứ mỗi tháng lại một tu viện đóng cửa

88 tu viện tự trị đã bị đóng cửa ở Tây Ban Nha từ năm 2007 đến năm 2016 và tốc độ có xu hướng tăng nhanh, theo thông tin từ nhật báo ABC của Tây Ban Nha (ngày 7 tháng 10). Vào năm 2016, cứ mỗi tháng lại một tu viện chiêm niệm ra đi. ABC chỉ ra rằng những con số này chưa tính đến việc đóng cửa của các cộng đồng tông đồ tôn giáo.

Hình ảnh: © Ed Schipul, CC BY-SA, #newsZbwqpnsfkx