Język
Wyświetlenia
1,2 tys.
ŚW.FILOMENA 3 4

ZDJĘCIE DNIA ...!

TO JEST POMNIK SZEJKA ZAJIDA - ZAŁOŻYCIELA I PIERWSZEGO PREZYDENTA ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH. ZACZĄŁ ON SWOJE PANOWANIE 6 SIERPNIA 1966 R. (SYMBOLICZNA DATA). PRZED TYM POMNIKIEM ODBYŁO SIĘ MIĘDZYRELIGIJNE SPOTKANIE (4.02.2019 R.) I PODPISANIE DEKLARACJI APOSTAZJI PRZEZ FRANCISZKA I WIELKIEGO IMANA AL-AZHARA O LUDZKIM BRATERSTWIE DLA POKOJU NA ŚWIECIE I ZGODNEGO WSPÓŁISTNIENIA.

POMNIK MA KSZTAŁT TRÓJKĄTA - ZNAKU BEZBOŻNEJ TRÓJCY

____________________________________________________________________________________________

KSIĘGA PRAWDY - 22.10.2013r. – Wszyscy ci, którzy noszą trójkąt – znak najbardziej bezbożnej trójcy – zostaną zmobilizowani…

"O, jakże bestia jest przebiegła! Jakże przemyślne zdaje się być to, co robi, i jak dobrze warstwa słodkiego lukru pokrywa jej oszustwa; warstwa, pod którą zajrzeć będą w stanie jedynie ci pobłogosławieni Darem Ducha Świętego. Ale w czasie całej tej gadaniny o tym, co dla człowieka stanowi wspólne dobro, i o tym, że byłoby rzeczą pożądaną połączenie wszystkich religii, aby uformować jedną, wielką, ludzką wspólnotę – nie padnie ani jedno słowo o Moim Nauczaniu, o tym, że dzieci Boże muszą wytrwać przy Moim Świętym Słowie."
ŚW.FILOMENA
W Biblii w ostatniej księdze Apokalipsy znajdujemy opis szatańskiej trójcy: Obj. 16:13-14
13. I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka;
14. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w ZDJĘCIE DNIA ...!.
ŚW.FILOMENA
POMNIK MA KSZTAŁT TRÓJKĄTA - ZNAKU BEZBOŻNEJ TRÓJCY