Clicks33
vi.news

Nữ tu tu hội cổ lễ mới bắt đầu ở Minneapolis

Một cộng đồng gồm bốn chị em được thành lập gần đây đã cư trú tại giáo xứ của Hội Huynh đệ Thánh Peter (FSSP) ở Minneapolis, Minnesota, Hoa Kỳ.

Giám mục phụ tá của quận Minneapolis, Andrew Cozzens, đã cử hành Thánh lễ Giáo hoàng ngày 15 tháng 8 cho nghề nghiệp vĩnh cửu của Mẹ Maria Regina, người Hà Lan và sự trao quyền cho ba người mới.

Cha Gerard Saguto, FSSP, đã giúp các nữ tu thành lập cộng đồng. Họ bắt đầu vào năm 2017 với tư cách là Daughters of the Work of Mary , Labor Mariae ở Thành phố Kansas.

Mùa xuân năm ngoái, họ chuyển đến Minneapolis vào một tu viện bỏ hoang trên đất của giáo xứ FSSP.

Các nữ tu nhắm đến việc phục vụ các giáo xứ, như giúp đỡ trong việc giảng dạy giáo lý.

Hình ảnh: liturgicalartsjournal.com, #newsXwffbfshjf