Clicks35
vi.news

"Tôi đã hiểu và tôn trọng những thành quả đẹp nhất của việc thực địa hóa của phương Tây" - Hồng Y Sarah

"Chính sự thuộc địa hóa của phương Tây đã cho tôi đức tin", Hồng Y Robert Sarah nói với TVLibertés (ngày 8 tháng 4).

Đối với ông đây là một "món quà tuyệt vời",

"Nếu tôi có thể trò chuyện điều với bạn," ông giải thích với nhà báo, "đó là vì tôi đã học ngôn ngữ của bạn, đây cũng là một món quà tuyệt vời."

Đối với Sarah, việc thực dân hóa có nhiều khía cạnh tích cực, "Bạn đã thành công trong việc biến chúng tôi thành những gì Chúa tạo ra với bạn", ông nói với người đối thoại của mình.

Đức hồng y thừa nhận rằng không phải mọi thứ đều tích cực, "nhưng đây là thực tế của con người".

Tuy nhiên, ông "rất biết ơn" về những gì tôi đã nhận được từ thời thuộc địa, "Có nhiều khía cạnh tích cực hơn."

#newsQaipibvkzd