Clicks1.2K
Inka
9

♥ „WALENTYNKA” ode mnie dla Wszystkich ♥

WALENTYNKA” ode mnie dla Wszystkich

14.II. PATRONI DNIA: ŚWIĘTY WALENTY, biskup i męczennik .

Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych czczono św. Walentego jako
patrona zakochanych.
W związku z tym dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami, wyrazami sympatii i dobrych uczuc.


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥

WALENTYNKA” ODE MNIE DLA WSZYSTKICH


Życzę każdemu z Was,
razem i z osobna,
by choć przez chwilę dane Ci było spotkać
Tę Jedyną Miłość, którą jest Jezus Chrystus.
Spotkać i często do Niej powracać...
ON CIEBIE KOCHA MIŁOŚCIĄ WIELKĄ...
Niech MIŁOŚĆ będzie UWIELBIONA!!!

Niech Święty Walenty uprosi dla każdego wiele
i jeszcze wiecej miłości
od Boga,od bliskich i od napotkanych ludzi.


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥

MODLITWA DO MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI
(DLA NARZECZONYCH)


Matko Pieknej Miłości naucz nas pięknie kochać.
Święta Rodzicielko Boża i Matko nasza, Maryjo!
Przynosimy Ci naszą ubożuchną, budzącą się miłość.
Wejrzyj na nią Twoim dobrym spojrzeniem, naucz nas pięknie kochać.
Ty, która cała byłaś miłością, otwórz i nasze serca.
Spraw, abyśmy nie samych siebie egoistycznie kochali w najdroższym człowieku,
ale jemu służyli prawdziwie ofiarną miłością.
Niech nasza miłość zbliża nas do Boga i rozszerza na potrzeby braci.
Niech nas ochroni od zła i przynagla do pracy nad sobą.
Niech nas uzdolni do daru miłości, jaki pragniemy z siebie złożyć ukochanemu przez nas człowiekowi.
Nie dopuść Matko, żeby to, co się pomiędzy nami tak cudownie zaczęło,
kiedykolwiek zmarniało przez naszą głupotę czy egoizm.
Naucz nas odnajdywać się w Chrystusie
i czerpać naszą miłość z pełni Jego serca.

1. MODLITWA DO MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI

MB.Pieknej Milosci

"O Maryjo, Matko moja, Matko Pięknej Miłości
i Matko niezmiernej boleści,
pozwól mi kochać Boga, kochać Go sercem własnym i serc milionami,
kochać bez granic i miary, kochać tak,
jako On sam kochał i kochać nakazał.
Naucz nas cierpieć w milosci tak,
jak cierpialas Ty, Matko nasza,
Ty Bezmiarze boleści i Bezmiarze miłości.
Amen."

2. Modlitwa do Matki Pięknej Miłości

Bądź pozdrowiona, Matko, Królowo świata.
Ty jesteś Matką pięknej miłości,
Ty jesteś Matką Jezusa,
źródłem wszelkiej łaski,
zapachem każdej cnoty,
odbiciem wszelkiej czystości.
Jesteś radością w płaczu,
zwycięstwem w boju,
nadzieją w śmierci.
Jakże słodki jest smak
Twego imienia na naszych ustach,
jakże subtelna harmonia
w naszych uszach,
jakież upojenie w naszych sercach!
Ty jesteś szczęściem cierpiących,
koroną męczenników,
pięknością dziewic.
Błagamy Cię,
oddaj nas po tym wygnaniu
na własność Twego Syna, Jezusa.
Amen
Jan Paweł II . 1 maja 1979

Litania do Matki Pięknej Miłości

MB.Pieknej Milosci

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo Matko Boża , módl się za nami.
Matko Pięknej Miłości,
Matko miłości pochodzącej z Trójcy Świętej,
Matko miłości posłusznej Bogu w Nazarecie i przez całe życie,
Matko miłości współbolejącej na Golgocie,
Matko miłości modlitewno-apostolskiej w Wieczerniku,
Matko miłości zapatrzonej w Boga,
Matko miłości życzliwej wszystkim ludziom,
Matko miłości przeobrażającej nas w Jezusa Ukrzyżowanego,
Matko miłości uszczęśliwiającej nas w wieczności,
W wypełnianiu natchnień Bożych - pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.
W zbawczym wykorzystywaniu każdego spotkanego krzyża,
W unikaniu nadzwyczajności w życiu modlitwy i cierpienia,
W codziennym rozpamiętywaniu Męki Pańskiej i Twoich Boleści,
W dostrzeganiu cierpień innych ludzi,
Abyś nas zawsze otaczała Twoim miłującym Sercem,
Abyś nas uczyniła jedną kochającą się Rodziną,
Abyś nas, uświęconych krzyżem, doprowadziła do chwały nieba,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Módlmy się:
Boże, któryś pozwolił nam czcić Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę Pięknej
Miłości, spraw, prosimy, abyś za Jej pomocą kochali Ciebie na ziemi we wszystkim
i ponad wszystko oraz cieszyli się uszczęśliwiającą wspólnotą wszystkich Świętych w niebie.
Który żyjesz i królujesz na wiek wieków. Amen.
za: s. Jadwiga Stabińska OSBap, Litania do Matki Pięknej Miłości w: "Echo Ojca Bernarda", nr 20, Marzec 1999
jadwiska
"Jezu,moja jedyna miłości,modlę się za tych,których kochasz,a którzy nie potrafią kochać Ciebie.Oby mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni,aby i oni doznali uwolnienia od wszelkiego zła.Amen"
Slawek
malgorzata__13
Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
O Tobie mówi moje serce:
"Szukaj Jego oblicza". Ps 27

W BOGU Zakochanym Miłości nie zabraknie,
dzięki Opiece MARYI Królowej Miłości!
mkatana
Radek33
Arka
Dzieki Inka za pamiec o kazdym z nas, za twoje cieplo i zyczliwosc. Niech dobre zyczenia wroca do Ciebie zwielkrotnione.
Dzieki za te piekne modlitwy do Matki Pieknej Milosci - jedna z nich zacytuje:
"O Maryjo, Matko moja, Matko Pięknej Miłości
i Matko niezmiernej boleści,
pozwól mi kochać Boga,
kochać Go sercem własnym i serc milionami,
kochać bez granic i miary,
kochać tak,
jako On sam kochał …
More
Dzieki Inka za pamiec o kazdym z nas, za twoje cieplo i zyczliwosc. Niech dobre zyczenia wroca do Ciebie zwielkrotnione.
Dzieki za te piekne modlitwy do Matki Pieknej Milosci - jedna z nich zacytuje:
"O Maryjo, Matko moja, Matko Pięknej Miłości
i Matko niezmiernej boleści,
pozwól mi kochać Boga,
kochać Go sercem własnym i serc milionami,
kochać bez granic i miary,
kochać tak,
jako On sam kochał i kochać nakazał.
Naucz nas cierpieć w milosci tak,
jak cierpialas Ty, Matko nasza,
Ty Bezmiarze boleści i Bezmiarze miłości.
Amen."
sąsiad od serca
Wszystkim drogim Przyjaciołom życzę by święty Walenty oraz nasi Patronowie pomogli nam w zdobywaniu Miłości i byli z nas uśmiechnięci
w zadowoleniu.
Błogosławionego dnia.
Inka
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥

WALENTYNKA” ODE MNIE DLA WSZYSTKICH

Zycze kazdemu z Was,
razem i z osobna,
by choć przez chwilę dane Ci było spotkać
Tę Jedyną Miłość, którą jest Jezus Chrystus.
Spotkać i często do Niej powracać...
ON CIEBIE KOCHA MIŁOŚCIĄ WIELKĄ...
Niech MIŁOŚĆ będzie UWIELBIONA!!!


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥
Inka
MODLITWA DO MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI
(DLA NARZECZONYCH)


Matko Pieknej Miłości naucz nas pięknie kochać.
Święta Rodzicielko Boża i Matko nasza, Maryjo!
Przynosimy Ci naszą ubożuchną, budzącą się miłość.
Wejrzyj na nią Twoim dobrym spojrzeniem, naucz nas pięknie kochać.
Ty, która cała byłaś miłością, otwórz i nasze serca.
Spraw, abyśmy nie samych siebie egoistycznie kochali w najdroższym …More
MODLITWA DO MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI
(DLA NARZECZONYCH)


Matko Pieknej Miłości naucz nas pięknie kochać.
Święta Rodzicielko Boża i Matko nasza, Maryjo!
Przynosimy Ci naszą ubożuchną, budzącą się miłość.
Wejrzyj na nią Twoim dobrym spojrzeniem, naucz nas pięknie kochać.
Ty, która cała byłaś miłością, otwórz i nasze serca.
Spraw, abyśmy nie samych siebie egoistycznie kochali w najdroższym człowieku,
ale jemu służyli prawdziwie ofiarną miłością.
Niech nasza miłość zbliża nas do Boga i rozszerza na potrzeby braci.
Niech nas ochroni od zła i przynagla do pracy nad sobą.
Niech nas uzdolni do daru miłości, jaki pragniemy z siebie złożyć ukochanemu przez nas człowiekowi.
Nie dopuść Matko, żeby to, co się pomiędzy nami tak cudownie zaczęło,
kiedykolwiek zmarniało przez naszą głupotę czy egoizm.
Naucz nas odnajdywać się w Chrystusie
i czerpać naszą miłość z pełni Jego serca.