Jazyk
Pozretia
65
Peter(skala) 1

11.január - svätí na dnešný deň

Teodózius Veľký, mních
Vitalis z Gazy, pustovník

* Gaza, Egypt
† 625, Alexandria, Egypt
Katolícky svätec, ktorý si každú noc najal prostitútku.
Patrón nádenníkov a prostitútok

Upevnenie dôstojnosti každej osoby je základným aspektom katolíckeho učenia. Preto Cirkev vehementne nesúhlasí so sexuálnym obchodom a pornografiou, ktorá degraduje ľudí a stavia ich do pozície predmetu pre sebecké sexuálne uspokojenie druhých.

Jedným úžasným príkladom tohto katolíckeho učenia v praxi je príbeh svätého Vitalisa z Gazy. Svätý Vitalis bol obráteným moslimom z Gazy, dnešná Palestína. Vo veku 60 rokov vycestoval do mesta Alexandria. Po príchode do mesta získal meno a adresu každej prostitútky v meste. Potom sa nechal najať ako robotník na každý deň. Vykonával ťažkú fyzickú prácu, najmä pre muža jeho veku to vôbec nebolo jednoduché.

Každý deň si vzal svoju mzdu za odrobenú prácu, aby si nakoniec prenajal jednu z týchto žien živiacich sa vlastným telom. Avšak namiesto využitia týchto žien, ako ostatní muži, ktorí si ich najímali, rozprával im a učil ich o dôstojnosti a hodnote ženy a že si žiadna z nich nezaslúži, aby ich iní používali za peniaze ako objekt ich žiadostivosti. Mnohé prostitútky v meste opustili túto svoju profesiu a stali sa dobrými manželkami a matkami vďaka príkladu súcitnej starostlivosti a rešpektu.

Vitalis bol zabitý mužom, nepochopením povahy návštevy mnícha nevestinca, keď ho udrel do hlavy. Vitalisovi sa podarilo vrátiť do svojej chatky, kde zomrel. Keď ho našli mŕtveho, zvieral v dlani papier s citátom 1 Korinťanom 4, 5: „Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc.“ Na jeho pohreb sa zhromaždili stovky bývalých prostitútok, ktoré vyrozprávali šľachetnosť jeho počínania.
Je uctievaný v Pravoslávnej i Katolíckej cirkvi.
Napísať komentár