Wika
Mga Click
20
fil.news

Burke: Ang Ideya ni Francis na "Ilang Bagong Magisterium" ang Maaaring Likhain ay "Hindi Totoo"

Ang Setyembreng Apostolikong Konstitusyon ni Pope Francis na "Episcopalis Communio" sa Sinodo ng mga Obispo ay "walang katiyakan", sinabi ni Kardinal Raymond Burke.

Sinabi niya sa TheWandererpress.com (Disyembre 5) na ang dokumentong ito ay "kailangang lubos na suriin at pag-aralan" sapagkat "hindi posible na ang isang Sinodo ay lumikha ng ordinaryong Magisterium" tulad ng sinasabi ng konstitusyon.

Tinawag ni Burke na "hindi totoo" na ang Papa mismo o ang Sinodo kasama siya ay maaaring lumikha ng "ilang bagong Magisterium".

Tungkol sa Dubia, itinuturing ni Burke na "labis na hindi posibleng" sumagot si Francis bagaman "karapat-dapat sa mga mananampalataya na magkaroon ng sagot" at ang katanungan sa kasalukuyan ay kung paano ibibigay ang sagot na iyon.

picture: Raymond Burke, #newsFmakugburi
Binanggit ni fil.news ang post na ito sa "Ang Pagsagot sa Dubia ay Hindi Makapagliligtas ng Isang Kaluluwa" - paniniwala ni Kardinal Napier.