Wika
Mga Click
21
fil.news

United Nations Patuloy na Nilalabanan ang mga Bata

Ang tema ng 2018 na “World Population Day”, na itinaguyod ng United Nations noong 1989, ay: "Ang Pagpaplano ng Pamilya ay Karapatang Pantao".

Ang "Pagpaplano ng Pamilya" ay isang pinagandang termino ng kontrasepsyon at aborsyon.

Ginamit ng webpage ng U.N. ang mabibigat na pahayag upang siraan ang pagbubuntis, "Ang mga babae at batang babae ay may karapatang iwasan ang pagkapagod, pagkaubos at panganib ng masyadong maraming pagbubuntis".

Sa lahat ng bansa kung saan ang ideolohiya ng "pagpaplano ng pamilya" ay iniuutos, isang nakapipinsalang pagtanda at pagbaba ng populasyon ang kinahahantungan.

Iniuutos ng United Nations ang kanilang "pagpaplano ng pamilya" sa mga bansa, "Dapat siguraduhin ng mga bansa na ang dami ng pagpaplano ng pamilya at mga serbisyo ay maaaring makamit ng lahat".

picture: © United Nations Photo, CC BY-NC-ND, #newsJlnvnsckdk