Jazyk
Pozretia
302
Peter(skala)

Maratón boja proti obchodovaniu s ľuďmi


Novodobé otroctvo predstavuje vážny problém, len sa o ňom stále dostatočne nehovorí. Slovenská republika nepredstavuje v tomto prípade výnimku. Málokto vie aj to, že viac ako tretina mladých ľudí, ktorí patria medzi najviac ohrozenú rizikovú skupinu pre obchodníkov s ľuďmi, pochádza práve z krajov východného Sovenska.

Z tohto dôvodu sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol v spolupráci s občianskou spoločnosťou pripraviť „Maratón boja proti obchodovaniu s ľuďmi“, pričom záštitu nad celým podujatím prevzal národný koordinátor boja proti obchodovaniu s ľuďmi Rudolf Urbanovič. Preventívna aktivita odštartuje dnes zážitkovou konferenciou v Košiciach, počas Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi a postupne sa rozšíri do ďalších miest. Dnešná zážitková konferencia, nad ktorou prevzal záštitu primátor Košíc Richard Raši formou krátkych scénok prezentuje najčastejšie typy vykorisťovania na Slovensku (sexuálne vykorisťovanie, nútenú prácu, nútené žobranie a nútený sobáš). Prostredníctvom nich sa dnes približne 400 študentov, zo šiestich košických škôl ocitlo „tvárou v tvár" novodobému otroctvu.
Sme radi, že aj v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi vzniká priestor pre aktivity spoločensky zodpovedných firiem, občianskych združení či spoločností.
Napísať komentár