Język

Katolik zobowiązany jest do obrony i szerzenia wiary katolickiej aż do wylania własnej krwi

«Wierni, przez chrzest wcieleni do Kościoła, dzięki otrzymanemu znamieniu przeznaczeni są do uczestnictwa w kulcie religii chrześcijańskiej, i odrodzeni jako synowie Boży, zobowiązani są wyznawać …
Napisz komentarz …
W obronie Tradycji Kościoła wspomniał ten post w Różnica między fanatyzmem i ewangelicznym radykalizmem.
Należy odróżnić obowiązek poszanowania wolności sumienia każdego człowieka od obowiązku obrony wiary katolickiej przed atakami ze strony jakiegokolwiek człowieka. Wolność religijna innowierców w sferze publicznej kończy się tam, gdzie zaczyna się znieważanie Boga Wcielonego i obrażanie katolików. Tutaj przebiega granica. Nie ma i nie może być w sferze publicznej wolności dla satanizmu i … Więcej
Pojęcie "obraza uczuć religijnych" jest owocem masońskiej laicyzacji społeczeństw i odrzucającego Prawdę obiektywną postmodernizmu, który uważa wiarę jedynie jako "uczucie". Wiara jest aktem rozumu i woli, a nie uczucia, które może, lecz nie musi towarzyszyć wierze. Nie ma czegoś takiego jak "obraza uczuć", to jest absurdalne pojęcie, gdyż obrazić można tylko osobę. Trzeba dążyć do zmiany tego … Więcej