Wika
18

Cardinal Brandmüller: Mga Alemang Obispo "Ganap na Di-Tapat"

Ang pagtatangka ng mga obispong Aleman na payagan ang mga Protestanteng Aleman na tumanggap ng Komunyon base sa "indibiduwal na kaso" ay "isang taktikal na pagkilos" upang ipakilala ang …
Magsulat ng komento