Wika
Mga Click
20
fil.news

Kapartido ni Francis Dinepensahan si Kardinal Pell, Maging ang Kanyang mga Kalaban ay Inaamin ang Kanyang Pagkainosente

Ang mananalambuhay ni Pope Francis na si Austin Ivereigh, 52, ay dinepensehan si Kardinal Pell at binatikos ang napakasamang paghatol sa kanya.

Isinulat ni Ivereigh sa Twitter (Disyembre 13) na alam niyang maraming [heterodox] na Katolikong Australyano ang "hindi gusto" si Pell [sapagkat siya ay ortodokso] ngunit "wala sa kanila ang nag-iisip na ito ay patas na paglilitis". At, "Iniisip nilang lahat na siya ay naging sangkalan".

Napansin ni Kardinal Napier ng Durban na si "Pell ay itinuring tulad ng kanyang Panginoon at Master, bago ang Sanhedrin at Ponsyo Pilato".

Ipinaliwanag ni Diyakono Nick Donnelly sa Twitter kung bakit si Pell ay naging biktima ng pekeng paglilitis, "Ang Australyanong [oligarkiyang] media ay ginawa siyang pigura ng galit sa loob ng 30 taon sapagkat pinagtibay niya ang moral na turo ng Katoliko".

picture: George Pell, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsXeeruinodp
Binanggit ni fil.news ang post na ito sa Sinuportahan Ba ng Vatican ang mga Kritiko ni Pell?.