Clicks65
nl.news

SSPX: Opstand onder de gelovigen in Parijs

Op 10 mei ontsloeg de Priesterbroederschap van Sint Pius X (SSPX) acht hoofdpriesters van het Franse district voor het ondertekenen van een verklaring kritisch over de positie van de SSPX over een erkenning van SSPX huwelijken door het Vaticaan. Onder hen was vader Patrick de la Rocque, tot dan toe de priester van Saint Nicolas du Chardonnet in Parijs, misschien wel de grootste SSPX gemeente.

Afgelopen zondag voor het homilie las de superior van het Franse district, Vader Christian Bouchacourt, een verklaring voor in Saint Nicolas ter rechtvaardiging van de maatregel. Terwijl hij sprak, verliet een derde tot de helft van het publiek tijdelijk de kerk als teken van protest, volgens contre-info.com. Een ander dozijn begon een decennium van de rozenkrans te zingen onder de preekstoel, wat een klein geschil veroorzaakte.

Volgens contre-info.com lijkt de kloof tussen het leiderschap van de SSPX en de Franse geestelijkheid, die overwegend vijandig staat ten opzichte van een niet-doctrinaire toenadering met Rome, nog steeds diepgaand.

Afbeelding: Saint Nicolas du Chardonnet, © Tales of a Wanderer, Flickr, CC BY-NC, #newsGgozdanzye