Clicks564

Proč II. vatikánský koncil nehovoří o pekle?

Při projednávání VI. kapitoly schématu O Církvi konstatovala řada koncilních otců jako vážný nedostatek, že koncil nikde nemluví o pekle. Kardinál Ruffini postrádal, že nikde není zmínka o tom, že ten, kdo zemře ve smrtelném hříchu, odejde na věky do pekla. Totéž soudili biskupové Nikodemo z Barri, Mons Biagio či latinský patriarcha Mons. Gori. Ten ve svém vystoupení řekl:
Zatímco v textu se výstižně mluví o soudu, který čeká každého člověka, a poukazuje se na perspektivu věčné blaženosti, překvapivě se zcela mlčí o jiné alternativě, totiž o věčném zavržení, které podle Zjevení a celé Tradice postihne nekající hříšníky.
Vypuštění jasné zmínky o věčném zavržení se mi jeví zcela nepřijatelné pro ekumenický koncil, jehož úkol spočívá v tom připomenout všem a zvláště katolíkům plnou nauku o tomto důležitém tématu.
Tak jako o existenci soudu a blaženosti musí se otevřeně mluvit také o jistotě věčného zatracení pro ty, kteří odmítli Boží přátelství. Zdá se mi, že to vyžadují tři důvody:
První je, že existence pekla je nepopiratelná pravda křesťanského zjevení. Sám Vykupitel, který jistě lépe něž kdokoliv jiný znal tu nejlepší metodu, jak předložit svou nauku a byl současně vtělená dobrota, mnohokrát jasně a naléhavým způsobem hlásal věčnost pekla. V úvodním vysvětlení k této eschatologické kapitole je nutno spolu se existencí soudu a věčné blaženosti výslovně připomenout zjevenou pravdu, která to doplňuje, totiž pravdu o stavu věčného zavržení.
Druhý nutný důvod, proč je potřeba hovořit o této pravdě, je velký význam této děsivé skutečnosti pro každého člověka. Lidé, kteří se tak silně nechávají ovládnout žádostivostí, že odmítají Boží přátelství, ve skutečnosti potřebují, aby se vyhnuli hříchu pro strach z věčného zavržení, které hrozí každému, kdo se nevaruje hříchu. Jak učí celá tradice od Krista a apoštolů počínaje, musí koncil stejnou měrou připomenout každému člověku výslovně pravdu o této smutné možnosti.
Třetí důvod pro výslovnou zmínku o této pravdě spočívá ve zvláštní potřebě naší doby, kterou nám ukládá naše pastorační péče. Převládající touha po lepším materiálním životě a rozšířený hedonismus zatlačují ve značné míře v očích mnoha lidí Boží přátelství a pojem hřích. Z toho vyplývá skutečnost, že existence pekla a věčného zavržení je jejich myšlení cizí, odmítají ji jako nepříjemnou skutečnost a bojují proti ní, protože se neshoduje s dnešní mentalitou. Mnozí věřící přijímají s velkou nelibostí, že je jen velmi málo kazatelů, kteří mají odvahu o této pravdě hovořit a že se o ní nejraději mlčí. Je třeba se obávat, že jako plod tohoto strachu kazatelů převládne u věřících praktické přesvědčení, že tato nauka je zastaralá a o její skutečnosti je možno vážně pochybovat. Tak se podporuje duchovní a mravní zkáza. Ctihodní bratři, žádám proto naléhavě, aby v předloženém textu 48. článku byly v krátké formě s odvoláním na slova Písma jasnými slovy byly v souvislosti se soudem, který čeká každého člověka, uvedeny věčná blaženost nebo věčné zatracení.
(AS III/1 384 – 385).
K mlčení o pekle nedošlo náhodou. Je to v souladu s ideologií bezmezného optimismu, který vyplývá z modernistického pojetí náboženství. Řada teologů jako Hans Küng, Karl Rahner či Hans Urs von Balthasar převedli peklo na pouhou teologickou představu, a pokud by připustili jeho skutečnost, pak jen s podmínkou, že zůstane „prázdné“. Spoléhali přitom nepřiměřeně na Boží milosrdenství a zcela zatlačili do pozadí Boží spravedlnost. To má samozřejmě zhoubný vliv na osobní odpovědnost, víru a morálku v církvi.
Koncil se tu dostává do rozporu s poselstvím, která měla církev přijmout z Fatimy. Děsivé vidění pekla bylo vstupem ke všem zjevením, kterých se fatimským poslům dostalo. Děti viděly, jak padá do propasti velký počet duší s bolestnými a zoufalými výkřiky jako průzračné černé nebo hnědé žhavé uhly v lidské podobě, jako jiskry při velkém požáru, a zapůsobilo to na ně tak děsivě, že by byly omdlely, kdyby to trvalo jen o něco déle. Podle sdělení sestry Lucie Fatima je poslední důkaz, že peklo skutečně existuje a že se tam nacházejí nešťastné duše... Tuto strašnou pravdu spojuje ovšem se spásonosnou pravdou o úctě k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Když kardinál Josef Ratzinger konstatoval, že koncil představuje totéž co antisyllabus – tedy přijetí zakázaného modernismu, přiznává tím vlastně ďáblu jeho suverénní vítězství: koncil přijal za své to, co před 50 lety oficiálně odsoudil papež Pius X. (viz Dokumenty: Modernismus): přijal rozmělněné náboženství, které směřuje k tomu, aby každý byl sám sobě normou i pravdou, (proč by se tedy odsuzoval do pekla?). Připisovat takovou změnu paradigmatu Duchu Svatému by bylo vyslovené rouhání. Vyvstává neodbytná otázka, jak se to mohlo v tak krátké době stát? To je kardinální otázka, ke které se musíme systematicky vracet. Ale nemusí nás to naplňovat nevýslovnou bázní? Jestliže se ďáblu podařilo něco, co se zdá přímo neuvěřitelné, totiž obelstít celou církev, co si mám počít já, ubohý a slabý člověk? S jakou důsledností a důvěrou musím využívat všech prostředků spásy! Každá lehkomyslovst a nedbalost se mi může stát osudná. Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Protože ďábel obchází a hledá, koho by mohl pohltit!
Církevní historik Roberto de Mattei: Das Zweite Vattikanisch Konzil 430 nn
Zdroj: www.lumendelumine.cz/index.php
Barbarin likes this.
Zedad
Peklo existuje
Libor Halik likes this.
Caesar likes this.
Rapture
Pán Libor aký máte názor na Medžugorie?, Pápež to tiež odporúča,
Medžugorje nie je od Panny Márie, lebo vizionárkam tá postava (ktorú oni ju považujú za PMáriu) hovorila, že aj tí čo zomierajú ako muslimovia budú spasení. To je lož, klamstvo. Pre @Rapture
Barbarin and 3 more users like this.
Barbarin likes this.
Segal likes this.
apredsasatoci likes this.
mavigerdan likes this.
Caesar
Exorcista Biskup Gemma - rozhovor o Medžugorí - Absolútne démonské zjavenie
Exorcista Biskup Gemma - rozhovor o Medžugorí - Absolútne démonské zjavenie

Rozhovor s Monsignorom Gemmom o Medžugorí.

Monsignor Gemma je biskup - exorcista - jeden z najuznávanejších exorcistov, bez zbytočnej popularity a zviditeľňovania sa...

Vaša Excelencia, ako definovať Medžugorie?


- Ide o jav celkom diab…More
Exorcista Biskup Gemma - rozhovor o Medžugorí - Absolútne démonské zjavenie
Exorcista Biskup Gemma - rozhovor o Medžugorí - Absolútne démonské zjavenie

Rozhovor s Monsignorom Gemmom o Medžugorí.

Monsignor Gemma je biskup - exorcista - jeden z najuznávanejších exorcistov, bez zbytočnej popularity a zviditeľňovania sa...

Vaša Excelencia, ako definovať Medžugorie?


- Ide o jav celkom diabolský, okolo ktorého sa točí veľa temných záujmov. Svätá matka Cirkev, ktorá mnoho o tomto fenoméne môže hovoriť, už oznámila, ústami biskupa Mostareho, verejne a oficiálne, že Madonna sa nikdy neobjavila v Medžugorí a že celý tento humbuk je dielom démona.

Excelencia hovorí o "temnom podnikaní"...?

- Hovorím o "špine diabla", čo je o peniazoch, alebo o čom inom by to bolo? V Medžugorí sa všetko točí okolo peňazí: púte, prenajímacie domy, predaj drobností. Využívať dobrú vieru tých úbožiakov, ktorí tam idú lebo si myslia, že Gospa je Madonnu (čo zaručene nie je). Falošní vizionári vedú finančne bohatý a pohodlný život. Nezdá sa mi, že by boli obetavými ľudmi. Takže pre spoločnosť s tými, ktorí podporujú teno hlučný podvod, nepochybne majú všetky dôvody presvedčiť ľudí, že uvidia Pannu Máriu a pohovoria si s ňou.

Monsignor Gemma, či už je toto vaše konečné rozhodnutie? Nezmeníte názor?

- Môže to byť inak? Tí, ktorí tvrdia, že majú kontakt s Matkou Božou, ale v skutočnosti sú inšpirovaní iba satanom, vytvárajú hluk a zmätok medzi veriacimi, z úplne neospravedlniteľných motívov a ziskov. Premýšľajte tiež o neposlušnosti, ktorá bola namierená proti Cirkvi: ich duchovného vodcu - brata vylúčeného z františkánskeho rádu a suspendovaného - at divinis - ktorý stále vysluhuje nezákonne sviatosti. A mnoho kňazov z celého sveta, a to napriek výslovným zákazom Svätej stolice - naďalej organizujú púte do Medžugoria, alebo sa ich účastnia. To je urážka! Prosím pochopte, prečo hovorím o zmiešaní záujmov, osobných a diabolských; komunita falošných vizionárov a ich pomocníkov, spolu s diablom pôsobí rozkol medzi veriacimi a cirkvou. Už ani tí najviac poslušní veriaci nepočúvajú cirkev, ktorá - opakujem - od počiatku varovala pred hrozbou zjavenia v Medžugorí. (Poznámka - aj taký Gabriel Amorth neposlúchal cirkev keď sa postavil proti učiteľskému úradu aj proti exorcistovi ktorý mu bol nadriadený - Gemmovi a robil Medžugorju reklamu).

- Čo potom vizionári vidia - nevidia azda Pannu Máriu?

V skutočnosti, oni vidia Satana v jednom zo svojich prevlekov. Vzhľadom k tomu, že Satan má v záujme rozdeliť čo najviac cirkev, proti sebe prítomných priaznivcov - tých ktorí obhajujú medžugorje proti cirkvi, ktorá medžugorje neuznala a ani uznať nikdy nemôže!

Ale to nie je nič nové: rovnako Sv. Pavol hovorí, že diabol sa môže prejavovať ako anjel svetla, a ktorý môže využívať rôzne inkarnácie. Urobil tak napríklad pri Sv. Gemme Galganiovej. Celé toto zjavenie je jeho paródiou a môžem vás uistiť, že inšpiruje falošných vizionárov, od začiatku k ilúzii ľahko zarobených peňazí.

- Vaša Excelencia ako sa dajú definovať títo vizionári...

Stačí sa pozrieť na to, ako sa oni správajú: sú neposlušní Cirkvi. Mali by odísť a začať žiť vlastný život, ale oni aj naďalej propagujú svoje lži kvôli zisku, a preto hrajú satanský hru! Moje myšlienky okamžite zamieria k Sv. Bernadette, vizionárke z Lurdov: jemný tvor - chcela zanechať svoj vlastný život a zvolila si celým srdcom slúžiť Pánovi. Namiesto toho, podvodníci z Medžugoria aj naďalej si žijú pohodlne vo svete, bez vykazovania akéhokoľvek druhu lásky, lásky k Bohu, alebo lásky k cirkvi.

- Medžugorskí priaznivci tvrdia, že Svätá stolica sa nikdy nevyjadrila k tejto téme.


To je ďalšia lož! Ako som už uviedol skôr, Vatikán zakázal púte kňazom na mieste zjavenia a ustanovil dozor dvoch po sebe idúcich biskupov, Monsignora Zaniča a Monsignor Periča. S nimi som hovoril ja osobne a obaja zdieľajú so mnou svoje pochybnosti. Pravdou je, že keď Biskup Mostare hovorí, že Cirkev je Kristus, tým myslí, že ku Kristovi je daná moc Svätej stolici, mali by sme ju teda počúvať. Svätá stolica vždy vyjadrovala svoj názor na slová biskupa Mostaru, že Medžugorie je diabolský podvod.

- Tí istí zástancovia naznačujú, že je v Medžugorí každý rok, rekordný počet konverzií a zázrakov...


Toto je skreslené. Okrem toho, kto má všetky tieto konverzie? Pochopte prosím, ak sa niekto kajá, je to jednoducho preto, že má určité predispozície, pretože to môže nahliadnuť do jeho hlbín duše, pretože vie, ako prijať dar Ducha. Myslite na Sv. Pavla: on konvertoval na ceste. Čo by sme mali robiť? Máme ísť von na cestu a počkať na konverziu?

Čo sa týka zázrakov, ako exorcista vám to vám poviem osobne takto. Chcem na príhovor Panny Márie Ružencovej, aby ma v Pompejách vyslyšala, za uzdravenie niekoho z mojej rodiny. Napriek tomu sa toto uzdravenie neudeje hneď, aj keď Matka Božia sa tam zjavuje. No k uzdraveniu príde neskôr a ja to pripíšem miestu Pompeje, lebo tam som bol. Vpravde je to inak - ak verím (ide o moju vieru, nie o miesto), nech uzdravenie príde interne alebo externe, neznamená to, že Mária musí byť odhalená.

- Vaša Excelencia, aké stanovisko má Svätý Otec Benedikt XVI. k Medžogorju?


Musím upozorniť na skutočnosť, že ako prefekt Kongregácie pre náuku viery, vydal mons. Ratzinger, dva oficiálne dokumenty nepriaznivé pre Medžugorie, rovnako ako zákaz pre kňazov a duchovných aby sa zúčastňovali púte v Medžugorí...

- Na druhej strane sa hovorí, že Ján Pavol II. bol presvedčený o dobrom charaktere zjavení.


Úplne nepreukázaný príbeh. Zdôrazňujem však, že osobné názory kohokoľvek v cirkvi, sú iba jeho vlastným videním a v žiadnom prípade nemôžu predstavovať akt magistéria.

Skrátený rozhovor na CatholicTruthScotland.com.
apredsasatoci and 2 more users like this.
apredsasatoci likes this.
Stylita likes this.
Libor Halik likes this.
V skutočnosti, oni (v Medžugorji) vidia Satana v jednom zo svojich prevlekov.
Segal likes this.
Rapture
Ja neviem som zmätení , lebo mnohy kňazi tam chodia aj veriaci,...
Rapture medzugorie je od diabla!
Ružena and one more user like this.
Ružena likes this.
Segal likes this.
zar
Toto je úbohé osočovanie Medžugoria. Ľudia, ktorí tam idú s úprimným úmyslom uctiť si Božiu Matku, nemôžu konať zlo. Potrebujú sa niekde najesť, niekde vyspať, kúpiť si ruženec, či nejakú inú spomienku. Ale to musí diablov riadne hnevať, keď na kresťanskej stránke sa tak veľmi útočí proti Medžugoriu. Ak neverite, nechoďte tam, nevšímajte si dianie, čo sa tam robí, ale nerobte závery.... Čas aj …More
Toto je úbohé osočovanie Medžugoria. Ľudia, ktorí tam idú s úprimným úmyslom uctiť si Božiu Matku, nemôžu konať zlo. Potrebujú sa niekde najesť, niekde vyspať, kúpiť si ruženec, či nejakú inú spomienku. Ale to musí diablov riadne hnevať, keď na kresťanskej stránke sa tak veľmi útočí proti Medžugoriu. Ak neverite, nechoďte tam, nevšímajte si dianie, čo sa tam robí, ale nerobte závery.... Čas aj tak ukáže, kde je pravda....
Kallistratos and one more user like this.
Kallistratos likes this.
apredsasatoci likes this.
zar urcite som ti tvoj prispevok nechcela lajknut. prepac! som sa pomylila.... vo filme filip neri bola velmi pekna scena, ked filipova dusa este prebyvala v jeho tele tu na zemi, blizila sa k nemu Panna Maria. pamatas si co filip neri urobit?! a prave o tomto to vsetko je.
Segal likes this.
Segal
Čas už ukázal, zar mirošu chorošu. 😎😋😂😁😀☠®
zar
Medžugorským vizionárom boli oznámené 10 tajomstvá, ktorých naplnenie by sa malo blížiť. Slovami čas ukáže, bolo myslené ich uskutočnenie. Gospa sľúbila, že v Medžugorí urobí veľké znamenie.
Bude krásne, veľké, náhle, nepretržité, hmatateľné a nezničiteľné. Keď sa toto znamenie objaví na hore Crnica,
mnoho ľudí uverí, vystúpi na horu a bude prosiť o milosť i odpustenie.
Mnohí tam potom pobežia…More
Medžugorským vizionárom boli oznámené 10 tajomstvá, ktorých naplnenie by sa malo blížiť. Slovami čas ukáže, bolo myslené ich uskutočnenie. Gospa sľúbila, že v Medžugorí urobí veľké znamenie.
Bude krásne, veľké, náhle, nepretržité, hmatateľné a nezničiteľné. Keď sa toto znamenie objaví na hore Crnica,
mnoho ľudí uverí, vystúpi na horu a bude prosiť o milosť i odpustenie.
Mnohí tam potom pobežia, ale už bude NESKORO ! Čas milosti, ktorý prežívame teraz, sa skončí." Preto si nebuďte istí unáhlenými závermi.
Jan Bosco likes this.
Ružena
Ja som si istá svojimi uzávermi, a už vôbec nie unáhlenými, prečo ma zar chce obmedzovať? Kde je jeho tolerancia? A čo moja sloboda?