Jazyk
Zobrazení
137
Stylita 10

Boží slovo na den 13.3. A.D. 2018


Byly židovské svátky a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethzatha, s pěti podloubími. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam jeden člověk, ten byl nemocný už osmatřicet let. Když ho Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je tak nemocný už dlouho, zeptal se ho: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Než tam dojdu já, jiný už tam sestoupí přede mnou.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Proto židé tomu uzdravenému namítli: „Je sobota! Nesmíš nosit lehátko!“ Odpověděl jim: „Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: `Vezmi své lehátko a choď!'„ Zeptali se ho: „Kdo je ten člověk, který ti řekl: `Vezmi ho a choď'?“ Ale ten uzdravený nevěděl, kdo to je. Ježíš se totiž vzdálil, protože na tom místě bylo mnoho lidí. Později ho Ježíš potkal v chrámě a řekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího!“ Ten člověk odešel a oznámil židům, že ho uzdravil Ježíš. Proto židé Ježíše pronásledovali, že dělal takové věci v sobotu.

Jan 5,1-3a.5-16
sulnadzlato
To na tebe sedí.
Hoki
Jsou lidé co mluví o světlu, ale dřepí ve stínu, přikryti prázdnými slovy a prázdnými životy, vydáni napospas svému obluzení.... Myslím, že v některých případech se modlit za duševní zdraví takových, má smysl.
henta
Mike nejlepší je totohlenctotok , řešit než zapadne slunce.
Nešťastné jsou duše, které si připomínají domnělé
křivdy či skutečné. Začarovaný kruh!!
mike084
ja si pämátam čo tu robil Beno zo stylitom Bena mi ani nespomínajte to je príklad aj zlých listov a absolútne hnilého ovocia listy sú reči ovocie skutky
henta
Máš pěkné myšlenky mike, jde však
o to v praxi naplnit slova Pána Ježíše.
Udělat co říká ,tak jak píše Beno:

Pozvaní mají raději svět a věci v něm
mike084
napríklad Mojžišova sestra Miriam bola potrestaná fyzickým malomocenstvom za reptanie proti bratovi Mojžišovi ale Duch Svätý cez svätopisca chcel ozrejmiť že mala ešte ťažšiu lepru (malomocenstvo) na duši a to ZÁVISŤ malomocenstvo vždy už od SZ symbolizuje Hriech
mike084
a toto nemá len doslovný význam on je dokonca plytší ako ten duchovný význam tam je aj kritika postoja čo ja môžem a človek si tým duchovnú lenivosť obháji ale iba sám pred sebou
henta
Ježíš mu řekl:
„Vstaň, vezmi své lehátko a choď!“ A hned byl
ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil..
..
"

Opravdu se "vyplatí" brát Slovo Kristovo doslova
a konat.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)

1. čtení:
Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle – pod chrámovým prahem prýštila voda směrem na východ – na východ totiž bylo chrámové průčelí – voda stékala pod pravou chrámovou stranou na jih od oltáře. Pak mě vyvedl severní branou a venku mě vedl až k vnější bráně směřující na východ, a hle – voda vytékala z jižní strany. Anděl vyšel ven směrem k východu, měl … Více