Język
Wyświetlenia
2,9 tys.
olo13jcb 18 2

Koniec świata coraz bliżej: Żydzi o PRZYMIERZU Z CHRZEŚCIJAŃSTWEM !!!

Fot. Flickr

Niezwykły dokument opublikowała grupa prominentnych ortodoksyjnych rabinów z Izraela, Stanów Zjednoczonych i Europy. Wynika z niego, że „chrześcijaństwo jest darem dla narodów”.


- Jezus przyniósł na świat podwójne dobro – można przeczytać w oświadczeniu ortodoksyjnych rabinów. – Z jednej strony wyniósł Torę Mojżesza, a z drugiej usunął bałwany spośród narodów – napisali rabini. Dokument „Czynić wolę Naszego Ojca, który jest w Niebie: ku partnerstwu między Żydami a chrześcijanami” jest odpowiedzią na „Nostra aetate” i jest zaakceptowanie „ręki wyciągniętej do nas przez naszych chrześcijańskich braci i siostry”.

- Teraz, kiedy Kościół katolicki uznał wieczne przymierze między B-giem a Izraelem, my Żydzi możemy uznać trwałe konstytutywne znaczenie chrześcijaństwa jako naszego partnera w świecie odkupienia, bez obaw, że zostanie to wykorzystane do celów misyjnych – można przeczytać w oświadczeniu. – Nie jesteśmy już wrogami, ale partnerami w głoszeniu wartości moralnych koniecznych do przetrwania i dobrostanu ludzkości – napisali rabini. – Żadna ze stron nie może urzeczywistniać Boskiej misji w świecie samodzielnie – dodali.

Znaczenie tego dokumentu dalece wybiega poza dialog międzyreligijny. To, przy pełnej świadomości koniecznej ostrożności w takich deklaracjach, znak końca świata. Trudno tu jeszcze mówić o „nawróceniu Izraela”, ale niewątpliwie jest to uznanie znaczenia Jezusa i Kościoła. A to jest coś, o czym mówił św. Paweł Apostoł w Liście do Rzymian. „… zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. Co prawdą - gdy chodzi o Ewangelię - są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze względu na przodków - przedmiotem miłości. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” – pisał św. Paweł.

I aż trudno nie zadać pytania, czy nie jesteśmy właśnie świadkami początku tego, co zapowiedział św. Paweł?

Czas jest bliski!

Tomasz P. Terlikowski
19.12.2015, 13:20

www.fronda.pl/a/koniec-swiata-c…
Quas Primas
Ooooo!, naiwności katolicka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teraz, kiedy Kościół katolicki uznał wieczne przymierze między Bogiem a Izraelem, my Żydzi możemy uznać trwałe konstytutywne znaczenie chrześcijaństwa jako naszego partnera w świecie odkupienia, bez obaw, że zostanie to wykorzystane do celów misyjnych – … Więcej
VRS
PS Wychodzi na to że List św. Pawła do Rzymian to najbardziej niebezpieczna księga Nowego Testamentu. Oparł na jej błędnej wykładni Luter swą herezję, opierają się dziś zwolennnicy rewolucji heszeliańskiej i herezji judeokomplementaryzmu (tj. komplementarności talmudyzmu i chrześcijaństwa).
VRS
W tym artykule sens ma tylko jeden równoważnik zdania, a właściwie jego część: "koniec świata coraz bliżej". Warto się nad tymi słowami zatrzymać, bo po prostu dalej nie ma co czytać
adan2
Czy zatem ktoś może mieć jeszcze jakiekolwiek wątpliwości o tym, iż soborowa sekta z Watykanu aktywnie realizuje wielki żydowski projekt NWO?
Pan Jezus mówił do Żydów:


Ja przyszedłem w imię Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie;

— przyjdzie inny w imię swoje własne — i przyjmiecie go (J 5, 43).
Św. Jan Damasceński w oparciu o przytoczony fragment naucza,
— iż Antychryst objawi się jako żydowski …
Więcej
adan2
Ponieważ celem starego Przymierza było oczekiwanie na Mesjasza, aby Dobrą Nowinę o Jego przyjściu głosić poganom, — jeśli uznamy, iż Przymierze to jest nadal aktualne — oznacza to, iż Jezus Chrystus nie był oczekiwanym przez Żydów Mesjaszem.
A skoro Jezus Chrystus nie był Mesjaszem, — to znaczy, iż Mesjasz jeszcze do Żydów nie przyszedł
– i taki punkt widzenia przyjmuje dzisiaj Watykan!
Jeśli …
Więcej
adan2
Św. Barnaba, — jeden z pierwszych Ojców Kościoła, — w swoim liście pisze, że Żydzi nie mają żadnego przymierza z Bogiem i upomina:

— „Nie pomnażajcie swoich grzechów mówieniem, że Przymierze należy zarówno do nich, jak i do was.

Tak! — Ono jest nasze; — lecz oni utracili je na zawsze”.
Quas Primas
Żydzi to potrafią tak wszystkimi i wszystkim manipulować, że tak, jak w przytaczanym cytacie, to nie oni są stroną, tylko inni. Tutaj, to chrześcijanie wyciągają do nich rękę.
I tak jest ! Świadczą o tym chociażby Dni judaizmu w Kościele katolickim. Nie wspomnę o innych gestach....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------… Więcej
stanislawp
Zapewne są to te czasy o których wspominał św.Paweł. Mało tego o tym wydarzeniu i przymierzu prorokował również Daniel " I zawrze przymierze na jeden tydzień a w połowie tygodnia ustanie ofiara i ofiarowanie. Dalej prorok Daniel opisuje , że będzie to święte przymierze i że antychryst będzie przeciwko temu przymierzu.
I tutaj proszę zwrócić uwagę na coś nie samowitego bo cały świat protestancki … Więcej
godziniarz
Zapewne są to te czasy o których wspominał św.Paweł. Mało tego o tym wydarzeniu i przymierzu prorokował również Daniel " I zawrze przymierze na jeden tydzień a w połowie tygodnia ustanie ofiara i ofiarowanie. Dalej prorok Daniel opisuje , że będzie to święte przymierze i że antychryst będzie przeciwko temu przymierzu.
I tutaj proszę zwrócić uwagę na coś nie samowitego bo cały świat protestancki … Więcej
hawaii
biniobill, skoro komentujesz "mnie" - Ja Ci przez grzeczność odpowiadam, więc nie miej pretensji, że tracisz czas na czytanie mnie. A ja nikomu niczego nie narzucam, tylko stwierdzam, że powyższy artykuł jest urabianiem Polaków do jakiegoś durnowatego żydowskiego partnerstwa. Partnera można mieć do gry w tenisa a nie do moralności.
biniobill
@hawaii
Masz prawo do własnego zdania ale nie narzucaj tego innym. Jeżeli dla poparcia własnych tez zasłaniasz się autorytetami i narzucasz obowiązek ich czytania i słuchania kosztem czasu czytelnika to muszę przyznać, że to co głosisz robi się niepoważne. To tak jak byś chciał powiedzieć: "mówię to i to a jeżeli się nie zgadzasz to posłuchaj mądrzejszych ode mnie". Sam sobie mogę znaleźć … Więcej
hawaii
@biniobill, jak można tu wypracowywać jakieś własne zdanie skoro cały ten artykuł to jedna wielka lipa. Co znaczy żydowskie: "... bez obaw, że zostanie to wykorzystane do celów misyjnych"? Czyli Żydzi wiedzą swoje i nie obawiają się już, że będą "nawracani" na prawdziwą wiarę katolicką, czy tak? Co ma znaczyć żydowskie: "... (jesteśmy) partnerami w głoszeniu wartości moralnych...". Jak możemy … Więcej
biniobill
@hawaii
Wiesz, że czytanie powoduje wyrabianie własnej opinii? Nie sztuka słuchać byle kogo i powtarzać byle co. Samemu trzeba wypracować własne zdanie bo dzięki temu jest się oryginalnym a nie bezmózgowym lemingiem popierającym np. Petru.
hawaii
biniobill O.K......sami decydujcie czy dziadowski, antypolski portal ma wpływać na wasz światopogląd czy nie. W końcu nie ma nic dziwnego w tym, że swój ciągnie do swego.
biniobill
@hawaii
Nie czytajcie antypolskiej frondy
-----------------------------------------------

Pozwolisz, że sami będziemy decydować co czytać a co nie. Nie baw się w cenzora.
hawaii
Terlikowski próbuje nam zamydlić oczy Przymierzem, byśmy wszyscy grzecznie podali sobie rączki i wkroczyli do jednej światowej religii. Nie czytajcie antypolskiej frondy