Clicks17
vi.news

Hạn chế của chính phủ đối với tôn giáo: Pháp và Qatar cùng mức độ

Các hạn chế của chính phủ đối với tôn giáo đã gia tăng trên toàn cầu từ năm 2007 đến 2017, báo cáo thường niên gần đây nhất của Trung tâm nghiên cứu Pew đã đưa ra kết luận này.

Mức độ hạn chế tôn giáo cao nhất ở Israel và các quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi, ngoại trừ Libanon.

Mức độ thù địch xã hội chống lại tôn giáo đã tăng lên nhiều nhất ở Mỹ, Châu Âu và Châu Phi Đen.

Pháp và Qatar có mức độ tương tự nhau, nhìn chung là "cao", các giới hạn của chính phủ đối với tôn giáo. Pháp thậm chí còn cao hơn Qatar khi nói đến sự quấy rối chung của chính phủ đối với các nhóm tôn giáo.

Hình ảnh: © Pew Research Center, #newsYdxfmwxfee