Clicks12.8K
Radek33
2

Dusze Czyśćcowe o stanie Kościoła,zniesieniu celibatu,biskupach i kapłaństwie kobiet

Maria Simma (1915-2004) to prosta mistyczka z Austrii, która miała łaskę kontaktu z duszami czyśćcowymi. Trzykrotnie usiłowała wstąpić do klasztoru, ale ze względu na stan zdrowia za każdym razem spotykała się z odmową. Od 1940 r. zaczęła mieć widzenia dusz czyśćcowych. Widzeniom tym towarzyszyły dotkliwe cierpienia fizyczne.

Teolodzy i psychiatrzy wielokrotnie badali Marię Simmę i nie dopatrzyli się śladów oszustwa czy choroby psychicznej.

W rozmowie z dziennikarzem Nickiem Eltzem opisuje ona swoje życie, doświadczenia i przekazuje przesłanie, które usłyszała od dusz w Czyśćcu ciepiących.


Ilu księży wierzy w pani świadectwo?
Maria Simma:Wątpię,czy będzie to więcej niż jedna czwarta wszystkich księży.Ta 1\4 mocno wierzy,a rzecz jasna ci nowoczesni nie wierzą ani nawet jednemu słowu.

Dlaczego myśli pani ,że ten procent jest tak niewielki?
-Dusze czyśćcowe mówiły, że nigdy przedtem w historii Kościół nie był w tak złym stanie jak teraz.Grzech apostazji panoszy się wszędzie i to kapłani będą pociągnięci do największej odpowiedzialności za ten stan rzeczy.Zamiast modlić się i głosić Ewangelię,wydają się gonić tu i tam,by dokształcać się z psychologii,oratorstwa,księgowości itd,uczą się jak dotrzeć do słuchaczy.To ONI powinni pokazać słuchaczom,jak dotrzeć do Pana Jezusa i Maryi przez modlitwę,zamiast przystosowywać się i doganiać to jakże zsekularyzowane społeczeństwo.Z pewnością zapomnieli,że jeśli będą się modlić ze swoim ludem,Pan Jezus zadba o to,by wszystkie inne sprawy były na swoim miejscu.Proszę mi pokazać prawdziwe rozmodloną parafię,w której sprawy nie potoczą się najlepszym możliwym torem.Nie da się.

Jaka jest pani odpowiedź,gdy kapłani utrzymują ,że pani doświadczenia nie mogą być prawdziwe,ponieważ nie ma o nich mowy w Biblii?
-Bóg jest w stanie dopuszczac rzeczy,które nie są opisane w Biblii.Przecież to,że pana imię czy nazwa tej góry nie widniej w Biblii,nie oznacza że On nie kocha pana w sposób nieskończony,uważając pana duszę ważniejszą niż cały wszechświat i nie oznacza też,że ta góra nie jest ujęta w Bożych planach.Ponadto wiele już uświęconych kościelnych nabożeństw,takich jak różaniec,nabożeństwo do Serca Pana Jezusa czy szkaplerze,wzięło swój początek z prywatnych objawień,a nie było o nich żadnej wzmianki w Biblii.
Sam Pan Jezus mówił nam o czyśćcu i w Biblii jest dużo fragmentów na temat potrzeby modlitwy za zmarłych.Jakiekolwiek nauki,które stoją z tym w sprzeczności,w tym również relacji ze zmarłymi,nie pochodzą od Boga.


Czy dusze czyśćcowe wypowiadały się na temat nowoczesnych księży?
-Tak.To co się im najbardziej nie podoba,to zrzucanie przez nich sutanny w celu wymieszania się z innymi ludźmi.To samo zostało powiedziane na temat sióstr zakonnych.Taka praktyka osłabia należny ich stanowi szacunek,który ludzie powinni im okazywać.Ślubowali,że będą służyli Panu Jezusowi,a nie że będą żyli jak wszyscy inni.

Czy są kapłani w czyśćcu i jaki jest najczęstszy tego powód?
-Tak,przebywa tam bardzo wielu kapłanów.Najczęstsze powody to brak posłuszeństwa Ojcu świętemu,brak miłości do Mszy świętej,brak umiłowania modlitwy i postu,nieczytanie brewiarza i rozdawanie Komunii na rękę.

Jakie były największe błędy w nauczaniu Kościoła na przestrzeni ostatnich pokoleń,błędy,które spowodowały odejście tak wielu ludzi od kościoła i wiary?
-Winna nie jest nauka Kościoła.To ludzie na stanowiskach,ludzie mający autorytet zaniedbali naukę o Panu Jezusie,który jest dobrem i miłością.Głosili za dużo pogróżek i za mało mówili o miłości.Prawie nic nie uczyli na temat ogromnego piękna modlitwy i postu.Zepchnęli na bok Matkę Bożą i świętego Michała Archanioła,a kiedy tak się dzieje zaniedbujemy dwoje największych orędowników i to zawsze skutkuje chaosem.Jednym słowem-z powodu niedostatku miłości,modlitwy ,postu i pokuty,Matki Bożej i św.Michała-szatan uzyskał przyzwolenie ,by zyskać na wielu frontach.

Czy ukazali sie pani jacyś biskupi?
Maria Simma:"Tak,kilku.Pokazał mi sie jeden włoski i jeden amerykański.których tożsamości nie zidentyfikowałam.Potem pewna dusza poinformowała mnie o pewnym niemieckim biskupie,który sprawował urząd stosunkowo niedaleko od naszej okolicy.Ten niemiecki i włoski biskup muszą pozostać w czyśćcu do dnia,gdy zwyczaj przyjmowania Komunii na rękę zostanie zniesiony w ich diecezjach,natomiast ten amerykański musi tam pozostać,dopóki taka forma przyjmowania Komunii nie zostanie zniesiona w całym USA i dopóki nie powróci się zwyczaju do przyjmowania Komunii św na język.
Odnośnie do niemieckiego biskupa ,dowiedziałam się,że na łożu śmierci przyznał sie do popełnienia wielkiego błędu,polegającego na poparciu Komunii na rękę.Jak często się zdarza,tego rodzaju fakty nie są nigdy nagłasniane i w ten sposób szkoda już została wyrządzona.
W przypadku ich wszystkich jesteśmy w stanie ulżyć im w czasie pobytu w czyśćcu,ale nie możemy ich stamtąd uwolnić.


Czy dusze czyśćcowe mówiły coś jeszcze na temat biskupów?
-Szczególnie w tych czasach,gdy tak wielu z nich stało sie tak nowoczesnymi,że tak to określę,muszę ich przestrzec,aby zmienili swoje zachowanie;w przeciwnym razie wg dusz czyśćcowych,ich pobyt w czyśćcu będzie wyjątkowo bolesny,głęboki i długotrwały.Ruch dopuszczający kapłaństwo kobiet,który się wśród nich wykształcił -co ujawniło sie poprzez wprowadzone ostatnio zmiany,np w kościele anglikańskim- jest jedną z najbardziej niepokojących obecnie spraw,podobnie jak ruch dążący do neutralizacji języka liturgicznego ,aby usatysfakcjonować kościelne feministki.Czuję się w obowiązku błagać ich,aby powstrzymali się od tych zmian i słuchali Ojca Świętego;w przeciwnym wypadku będą tego bardzo gorzko żałowali.Istnieje ponadto wiele innych tendencji tego samego rodzaju,na przykład twierdzenie niektórych kapłanów ,że też powinni mieć prawo do ożenku,jest dla mnie dowodem na to,iż spędzają o wiele za mało czasu na modlitwie i wsłuchiwaniu się w Boga.

Jak by się pani odniosła do tych rozmodlonych kobiet,które są dziś zdania że powinny miec prawo do kapłaństwa?
-Przede wszystkim poprosiłabym je by modliły się dużo do Ducha Świętego o światło w tej kwestii,następnie poprosiłabym je aby odniosły sie do męźczyzn o dobrych intencjach ,którzy mogliby powiedzieć że oni również mają prawo do poczęcia,bycia w ciąży,rodzenia,karmienia.Oba te życzenia sieją zamęt i nie są zgodne z Bożym planem.
Gdyby Pan Jezus chciał,żeby kobiety stawały się kapłanami,Maryja,najświętsza ze wszystkich kobiet,na pewno byłaby obecna na Ostatniej Wieczerzy - ale nawet takiej świętej Kobiety tam nie było!Pan Jezus nie ustanowił zasad inaczej ,niż to ustanowił,a poza tym powtarzam:Bóg wie,co dla nas jest najlepsze.Cokolwiek jest sprzeczne z Jego wolą przynosi zamęt ,a zamęt jest oczywistym efektem działania szatana.


Na podstawie książki::Uwolnijcie nas stąd!O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Nicky Eltz"

(Autor książki chcąc szczególnie zadbać ,by wszystko w książce odpowiadało prawdzie ,zrobił trzy rzeczy:Najpierw poprosił teologów aby ją przeczytali tak krytycznie jak tylko możliwe.Żaden z nich nie zgłosił żadnej obiekcji.Następnie wziął książkę do egzorcysty słyszącym głosy i czującego fizycznie ,czy w ksiązce nic nie jest oszustwem,egzorcysta po modlitwie stwierdził że w książce nie ma nic złego.W końcu aby mieć absolutną pewnośc ,Maria Simma dostała pozwolenie aby zapytać się dusz w czyśccu ,czy zgadzają się z całą treścią ksiązki.Odpowiedź dusz brzmiała:"Nie mamy żadnych zastrzeżeń.")
MariaWilczynska and one more user like this.
MariaWilczynska likes this.
sarenica likes this.