Language
22 2 762

FSSPX nie popiera nacjonalizmu

Edward G. Lengel, Mateusz M. Anger Narodziny i schyłek nacjonalizmu artykuł skopiowany ze strony www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/609 Hilary Belloc napisał, że nacjonalizm, będący jedną z wielu nie dających się pogodzić z wiarą świeckich „…
Write a comment …
Nawet księża FSSPX są ofiarami wojny semantycznej, prowadzonej bez pardonu przez lewactwo.
Podaję prawdziwe znaczenie pojęć wg rozumienia klasycznego:
patriotyzm - miłość do własnego państwa (może być wielonarodowe)
nacjonalizm - miłość do własnego narodu
szowinizm - wywyższanie (nieuzasadnione) własnego narodu ponad inne
Jak widać łatwo pomylić nacjonalizm z szowinizmem.

Przyczyną tego zamieszania jest propaganda komunistyczna (w swej naturze internacjonalistyczna), próbująca za wszelką cenę … [More]
22Cecylia
Autor tego tekstu myli nacjonalizm z szowinizmem, dążącym do osiągnięcia przewagi jednej grupy etnicznej nad innymi. Natomiast nacjonalizm jest formą obrony przed szowinizmem, jest próbą zachowania tego co w narodzie cenne przed zakusami szowinistów.
Katolik nacjonalista w hierarchi wartości nigdy nie stawia narodu przed Panem Bogiem, ale szowinista być może tak.
____________________________________
"Nacjonalizm, rozwijający się od średniowiecza, z samej swej natury sprzyja podziałom, ponieważ dąży do osiągnięcia przewagi jednej grupy etnicznej nad innymi."
Weronika.S likes this.
rysio
Wygląda na to, że nacjonalizm jest owocem reformacji Lutra oraz rewolucji francuskiej.
rysio
Nie ma chętnych tradycjonalistów do komentowania?
rysio
Hilary Belloc napisał, że nacjonalizm, będący jedną z wielu nie dających się pogodzić z wiarą świeckich „religii”, potężny jeszcze na początku XX wieku, prawdopodobnie szybko ustąpi miejsca innym materialistycznym doktrynom. I tak się niewątpliwie stało... Od zakończenia II wojny światowej liberalny „internacjonalizm” ugruntował ostatecznie swoją dominującą pozycję.
rysio
Wynika z tego, że nawet lefebryści odrzucają nacjonalizm.
hawaii
Następne definicje nacjonalizmu! Komuś musi bardzo zależeć by tak pomieszać ludziom we łbach, by nawet w myślach bali się używać słowa "nacjonalizm". Przestańcie zajmować się zagranicznymi bredniami a zacznijcie słuchać polskich wykładni np. ks. Kneblewskiego. Mamy czerpać z naszych polskich korzeni, z polskiej kotwicy a nie obciążać się cudzoziemskimi teoriami, które nijak się mają do polskości.
Kilof po Sorbonie
W Niemczech był nacjonalizm, teraz tam rządzi pani Merkel.
Chociaż coraz częściej muzułmanie.
rysio
To, że rewolucja protestancka zainicjowała polityczne rozbicie Europy, nie powinno nikogo dziwić, jednak wzrost nastrojów nacjonalistycznych nie był ani tak gwałtowny, ani nieunikniony, jak sugerowali później liberalni historycy. Państwo narodowe kształtowało się stopniowo w ciągu trzech stuleci, zaś nacjonalizm jako ideologia nie pojawił się przed końcem XVIII wieku. Herezja protestancka przygotowała grunt pod te przemiany, niszcząc jednoczącą moralnie i politycznie siłę katolicyzmu.
rysio
Radykalizujące się ruchy niepodległościowe wzmacniane były przez luterańskie i kalwińskie żądania religijnego „samookreślenia”. Zakwestionowanie autorytetu religijnego prowadzić mogło jedynie do podkopania wszelkich tradycyjnych form władzy. Szczególny wkład Roussaeu w rozwój nacjonalizmu polegał na namiętnym głoszeniu teorii „umowy społecznej” – nie w suchych i sztywny formułach oświeceniowego racjonalizmu, ale w żarliwej prozie wywodzącej się z ruchu romantycznego.
rysio
Hilary Belloc napisał, że nacjonalizm, będący jedną z wielu nie dających się pogodzić z wiarą świeckich „religii”, potężny jeszcze na początku XX wieku, prawdopodobnie szybko ustąpi miejsca innym materialistycznym doktrynom.
Kilof po Sorbonie
W Korei też jest nacjonalizm.
Kilof po Sorbonie
W Izraelu też jest nacjonalizm.
Kilof po Sorbonie
A wiesz chociaż co to jest ten nacjonalizm panie rysio ?
rysio
No proszę, nawet lefebryści potępiają nacjonalizm. Przyznam, że o tym nie wiedziałem.