Taal
Kliks
85
nl.news

Vader Frank Phillips - Valse beschuldigingen weerlegd

Op 16 maart werd vader Frank Phillips, de overste van de Canons Regular van Sint John Cantius in Chicago, V.S., door het aartsbisdom verwijderd als voorganger van de Sint-Jan Cantiuskerk nadat hem [valse] beschuldigingen waren tegengeworpen.

Nu heeft Protect Our Priests, een steungroep voor vader Phillips, aangekondigd dat een onafhankelijke beoordelingscommissie heeft geconcludeerd dat vader Phillips geen enkele seculiere criminele, civiele of canonieke wet heeft geschonden. Hij is het slachtoffer geweest van laster.

Van vader Phillips wordt nu verwacht dat hij zijn pastorale plichten weer op zich neemt.

Afbeelding: Frank Phillips, © Canons Regular of St. John Cantius, #newsVocmhgeokx
Schrijf hier je reactie