Język
Wyświetlenia
2,8 tys.
ŚW.FILOMENA 1 1

JEZUS O PRZYGOTOWANIU DOMÓW NA OSTRZEŻENIE: Przygotujcie w waszych domach poświęcone świece oraz zaopatrzcie się w wodę i żywność na okres kilku tygodni

czwartek, 29 września 2011, godz.20.45

Moja droga, umiłowana Córko, w czasie, gdy zbliża się Ostrzeżenie, proś Moich ukochanych wyznawców, aby modlili się i radowali, dziękując za Wielkie Miłosierdzie Mojego Przedwiecznego Ojca, którego udzielił ludzkości.

Ten Wspaniały Akt Czystej Miłości sprawi, że więcej ludzi może zostać uratowanych, aby uczestniczyć w erze pokoju na ziemi. Bądźcie wdzięczni, że żyjecie w tych czasach, gdyż miliony z was zostanie uratowanych, tych, którzy w innym przypadku nigdy nie weszliby do bram nieba.

Przygotowania zostały zakończone. Przygotujcie w waszych domach poświęcone świece oraz zaopatrzcie się w wodę i żywność na okres kilku tygodni. Następstwa będą trudne, ale nie musicie się obawiać. Zamiast tego poczujcie ulgę, gdyż cierpienia mają być ofiarowane w dziękczynieniu za życie wieczne, które obecnie jest dostępne Moim drogim duszom przyjmującym ten wielki dar.

Pozostańcie w pokoju. Zaufajcie Mi. Pamiętajcie, że Ja Jestem waszym Zbawicielem i oferuję wiernym duszom ochronę w każdym momencie. Idę z wami. Prowadzę was.Trzymam wasze ręce z czułą Miłością. Jesteście Moi, a ja nigdy nie pozwolę odejść wam z Mojego Świętego Serca. Wy, Moi wyznawcy, otoczeni jesteście łaskami potrzebnymi do przetrwania Ostrzeżenia.

Wasz ukochany Jezus
Zbawiciel i Odkupiciel wszystkich ludzi

________________

wtorek, 04 października 2011 20:58

Moja droga, ukochana córko, Moja praca dla nawracania dusz zwiększa teraz swą intensywność.

Proszę ostrzegaj tak wielu, jak możesz, aby przygotować ich dusze do Ostrzeżenia.

Poinformuj wszystkich księży, zakonnice, biskupów i ludzi innych wyznań, którzy wierzą w Mojego Ojca Przedwiecznego, aby wysłuchali Mojego Słowa. Tak wiele Moich dzieci tkwi w takiej ciemności, że blask Mojej Boskiej Chwały zrani ich dusze. Odczują rzeczywisty ból, ponieważ nie będą w stanie znieść tego Wielkiego Aktu Mojego Miłosierdzia.

U niektórych ludzi te święte przekazy wywołują uśmiech rozbawienia. To Mnie zasmuca. Nie z tego powodu, że w nie wierzą, iż mówię do niech w ten sposób, ale dlatego, że nie chcą wierzyć we Mnie. Ci wszyscy, którzy obawiacie się o swoich bliskich, módlcie się proszę, aby oczyszczenie, jakiego doznają podczas Ostrzeżenia, doprowadziło ich ostatecznie do Mojego Serca.

Proszę, aby wszyscy Moi uczniowie stosowali obronę przed szatanem. Musicie każdy zakątek waszego domu pokropić wodą święconą, noście Krzyż św. Benedykta i miejcie w pobliżu różańce. Módlcie się również do św. Michała Archanioła. Szatan i armia jego zwolenników zrobią wszystko, aby przekonać, że to nie Ja do was mówię. Szatan i jego demony rozpoczną dręczenie i wprowadzanie do waszych umysłów okropnych wątpliwości. Wy, Moje dzieci, możecie go powstrzymać przez postępowanie według Moich wskazówek. Niestety zawróci w umysłach słabych dusz, aż do ich całkowitego odrzucenia Mnie.

Dla zatwardziałych dusz Ostrzeżenie nie będzie łatwe do przyjęcia. Będą dyskutować o sposobach, w jakie Mnie obrażali. Nawet płomienie ogni piekielnych, których doświadczą podczas Ostrzeżenia, nie usuną wszystkich ich wątpliwości odnośnie Mojego istnienia.

Wielu będzie szerzyć kłamstwa o Ostrzeżeniu, po tym jak ono nastąpi. Ci poganie, którzy są niewolnikami szatana, stworzą kłamstwo, które wszędzie będą rozprzestrzeniać. Przedstawią naukowe argumenty dla wyjaśnienia tego Wydarzenia. Oni nie chcą słuchać Prawdy. Musicie się za nich modlić. Uścisk szatana nad całym światem jest tak silny, że Moje Imię nie będzie wypowiadane w miejscach publicznych. Dyskusja na temat Mojego życia na Ziemi jest postrzegana jako kłopotliwy temat rozmowy.

Moje Imię jest dziś używane głównie przy wulgaryzmach lub, co gorsza, przez przejęzyczenie przy przekleństwach. Posłuchajcie Mnie jednak. Moje Imię będzie usłyszane i ponownie przyjęte po Ostrzeżeniu przez tych, którzy się nawrócą. Wówczas moje Imię będzie wymawiane wtedy, gdy Moje dzieci będą się modliły do Mnie.

Wasz ukochany Jezus

www.onet.pl

________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Nadszedł dla was czas, abyście wyszli i mówili o Moich Orędziach

JEZUS O OSTRZEŻENIU: Znak Mojego Krzyża stanie się widoczny dla wszystkich na całym świecie...

CZY OSTRZEŻENIE BĘDZIE W MARCU TEGO ROKU?

I POSŁUCHAJ:


Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w JEZUS: Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie.
ŚW.FILOMENA
Moja ukochana córko, poproś Moje dzieci, aby odmawiały te modlitwy od teraz, aż do Ostrzeżenia. Moi wyznawcy są proszeni o odmawianie tych modlitw, które wam daję każdego dnia dla zbawienia dusz. To jest pierwsza modlitwa

Mój dar dla Jezusa, aby ratować dusze


Mój najdroższy Jezu, Ty, który tak bardzo nas kochasz, pozwól mi w mój skromny sposób pomóc uratować Twoje cenne dusze. Zmiłuj się nad … Więcej