Clicks608
Libor Halik
61

Čím potrestá katolický arcibiskup Nichols 500 kněží obhajujících hodnoty rodiny?

27.3.2015 Vplyvný americký právnik (foto) v oblasti kanonického práva vyjadril prekvapenie a obavy ohľadom kritiky kardinála Vincenta Nicholsa voči asi 500 britským kňazom. Tí podpísali list, kde vyjadrili obavy ohľadom minuloročnej Synody o rodine a potvrdili svoju vernú podporu katolíckemu učeniu o manželstve a rodine.
„V tomto krátkom otvorenom liste podpísanom stovkami britských katolíckych kňazov pre magazín Catholic Herald (Londýn www.catholicherald.co.uk/…/nearly-500-prie… ), obraňujúcom cirkevné učenie o manželstve a sviatostiach, nie je slovo, jediné slovo, na ktoré by ktorýkoľvek katolík nemohol a nemal byť hrdý, osobne ho vyznávať a verejne ohlasovať,“ napísal Dr. Edward Peters, profesor z Veľkého semináru Božského Srdca v Detroite, na svojom blogu.
„List kňazov je modelom presnosti, vyváženosti, výstižnosti a pastoračného rešpektu pre osoby. Obohacuje to dušu, aby vedela, že existuje. Potešuje srdce, aby si to skutočne prečítalo,“ uvádza Dr. Peters.
Vo vyhlásení pre Catholic Herad, ktorý najskôr 24. marca uverejnil list kňazov, povedal hovorca kardinála Nicholsa, že „dialóg“ o otázkach týkajúcich sa Synody o rodine „nie je najlepšie vykonávať prostredníctvom tlače.“
V liste kňazov signatári povedali, že vo svetle zmätku, ktorý vyšiel z Mimoriadnej synody biskupov v Ríme ohľadom katolíckeho morálneho učenia, „si želáme, ako katolícki kňazi znovu potvrdiť našu neochvejnú vernosť tradičnej náuke ohľadom manželstva a skutočného zmyslu ľudskej sexuality, ktoré sú založené na Slove Božom a boli vyučované prostredníctvom Učiteľského úradu Cirkvi počas dvoch tisícročí.“
„Navyše zdôrazňujeme dôležitosť dodržiavania tradičného cirkevného poriadku ohľadom prijímania sviatostí, a že náuka a prax zostávajú pevne a nerozdeliteľne vo vzájomnej harmónii,“
dodali.

Dr. Peters podotkol, že je „v údive ... aby som porozumel, prečo sa zdá, že kardinál Nichols karhá kňazov, ktorí podpísali list za ich údajné ‚vykonávanie dialógu medzi kňazom a jeho biskupom ... prostredníctvom tlače.‘“

„List kňazom je vyjadrením katolíckej viery,“
podotýka Dr. Peters, „nie úvodným trikom pri vyjednávaní. Je adresovaný editorovi magazínu, nie konkrétnemu prelátovi.“

Povedal, že kňazi a všetci veriaci majú „kanonické právo“ verejne vyjadriť svoje názory ohľadom vecí dôležitých pre Cirkev. Citoval Kánon 212 § 3 cirkevného Kódexu kanonického práva.
„Kardinál samozrejme nemusel povedať úplne nič ohľadom tohto listu,“ reflektuje Dr. Peters. „Úprimne, jeho odpoveď prostredníctvom tlače je niečo, čo môže obrátiť túto udalosť na dialóg cez tlač. Ale, ak už musel dať odpoveď, tak tá náhle robí smer dialógu znepokojujúcim. ‚S potešením som sa dozvedel, že toľko kňazov miluje Cirkev, jej učenie a ľudí, ktorým slúžia.‘“
www.lifenews.sk/content/odborn%C3%ADk-n… www.lifesitenews.com/news/canon-lawyer-cr…
www.lifenews.sk/content/takmer-500-k%C5…
www.lifesitenews.com/opinion/cardinal-nichol…
www.catholicherald.co.uk/…/five-hundred-la…
www.catholicherald.co.uk/…/cardinal-nichol…
The President of the Bishops’ Conference of England and Wales, Vincent Cardinal Nichols, indicated his openness to the reception of Holy Communion by the divorced and “remarried” at a press conference on 21st October 2014 despite authoritative and irreformable Church teaching to the contrary. spuc-director.blogspot.co.uk/…/senior-churchme…
Marki
Díky ;-)
pokrk likes this.
pokrk
Marki likes this.
Ostrik likes this.
Marki
Je zde někde video, které vložila sůl nadzlato Počujete O. Mariane Kufo? Nemáte alespoň link na you tube. Díky předem za odpověď
Ostrik
Pán Ježíš učí:

Mk 16:16 :

Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen.

A ty, Samsone, dáváš odkazy, ve kterých si někdo hraje na Spasitelku?
__________________________________________________________________________________________

Neboj se, protože budu provázet svou mateřskou ochranou své věrné a všechny ty, kteří přijímají má naléhavá varování a oni – zvláště …More
Pán Ježíš učí:

Mk 16:16 :

Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen.

A ty, Samsone, dáváš odkazy, ve kterých si někdo hraje na Spasitelku?
__________________________________________________________________________________________

Neboj se, protože budu provázet svou mateřskou ochranou své věrné a všechny ty, kteří přijímají má naléhavá varování a oni – zvláště díky recitaci Růžence – budou spaseni.
rexcz.blogspot.sk/…/jina-proroctvi-…
___________________________________________________________________________________________
Takže uvěříme našemu Spasiteli nebo mu věřit nebudeme? Stačí uvěřit a dát se pokřtít? Nebo Spasitel zapomněl a je třeba ke spáse další spasitelný prostředek?
Já osobně se nemodlím Růženec ze strachu, že nebudu spasen. Věřím Spasiteli.
Sulika likes this.
Samson1
rexcz.blogspot.sk/…/jina-proroctvi-…
Jedinými dostatečnými prostředky k usmíření Boží spravedlnosti je modlitba a pokání a návrat k Bohu s upřímným žalem za spáchané viny a pak bude trest Boží spravedlnosti utišen skrze milosrdenství. Lidstvo nikdy nenalezne mír, pokud se nevrátí k mému Neposkvrněnému Srdci jakožto Matky Milosrdenství a Prostřednice lidí; a k Srdci mého Syna Ježíše!“
Libor Halik
Británie díky těmto 500 katolických kněží dopadne ve 3. světové válce lépe než USA, které budou za sodomský hřích vymazány z povrchu zemského z dopuštění Božího. Viz proroctví sv. Hildegardy Bingen a z Fatimy, že některé národy budou ve válce skrze Rusko zcela vyhubeny (anihilovány). Podobni anihilované biblické Sodomě. www.b-a-n.cz/sodoma-a-gomora/mesta-ztracena-…